Společnost Coca-Cola HBC se snaží neustále hledat a zavádět inovativní obalová řešení, která snižují ekologickou stopu, eneregtickou náročnost a představují dlouhodobě udržitelná řešení. Jedním z nich je i kartonový držák na plechovky - Keelclip™, který plnohodnotně nahrazuje dosud používané plastové fólie. Funguje na jednoduchém principu skládacího mechanismu, pomocí kterého je možné uchytit 4 až 8 plechovek najednou. Snazší je i následná manipulace pro zákazníka, který může velmi snadno odejmout jednotlivé plechovky s nápojem z držáku.

„Přesunem na KeelClip™ a kartonové balení, se zbavíme značné části plastových folií. Tato inovace v podobě minimalistického balení tak pomáhá významně snížit zátěž na životní prostředí, tedy množství plastů ve výrobě. Lokálně tím ušetříme až 35 tun plastů ročně jen na českém a slovenském trhu,” vysvětluje Michal Dyttert,  ředitel pro vnější vztahy a udržitelnost Coca-Cola HBC Česko a Slovensko.

62554b0c409a0obrazek.jpg

Keelclip bude fólli na nápojích v plechovkách nahrazovat postupně v průběhu tohoto roku. Původní balení se smršťovací fólií se již přestane vyrábět. V tomto novém kartónovém obalu budou moci zákaznící zakoupit Coca-Colu a dále i multipacky  Coca-Cola Zero, Fanty, Sprite a Kinley a to postupně od dubna.

Kartonový držák Keelclip™ v sobě spoujuje řadu výhod, jedná se o ekologický, praktický, zcela recyklovatelný a bio rozložitelný obal. Zároveň má FSC certifikaci, která garantuje jeho původ z legální těžby a trvale udržitelně a sociálně prospěšně obhospodařovaného lesa či recyklovaných zdrojů.

Přechod na tento udržitelný obal je dalším střípkem v mozaice ambiciózní environmentální strategie společnosti Coca-Cola “World Without Waste“. Její součástí je dosažení stoprocentní recyklovatelnosti svých nápojových obalů, což se na českém i evropském trhu společnosti Coca-Cola HBC již podařilo splnit. Do roku 2025 plánuje v zemích Evropské unie zvýšit poměr recyklovaného PETu ve svých lahvích až na 50 %. Do roku 2030 chce společnost vytřídit a zrecyklovat stejné množství nápojových obalů, jaké uvede na trh. Do roku 2040 plánuje mít Coca-Cola uhlíkově neutrální podnikání v celém svém hodnotovém řetězci.

K dosažení svého cíle podnikne Coca-Cola HBC následující kroky:

  • do roku 2025 investuje 250 milionů EUR do aktivit, které povedou ke snížení emisí,
  • do roku 2040 dekarbonizuje výrobní procesy přechodem na 100 % obnovitelnou elektrickou energii a nízkouhlíkové zdroje energie prostřednictvím inovací v oblasti energetické účinnosti,
  • zvýší podíl rPET materiálů, přijetím bezobalových nebo opětovně použitelných řešení a sníží plasty v sekundárních obalech na minimálně 50% v rokce 2025
  • poskytne zákazníkům energeticky účinné a ekologické chladicí lednice s technologií SmartCool, 
  • sníží emise z přírodních přísad, které používá do svých nápojů
  • implementuje program „Zelený vozový park“, aby byly podpořeny alternativy s nízkými nebo žádnými emisemi uhlíku.

    62554aeb68973obrazek.jpg