Co přesně způsobuje koktavost u dětí, se doposud nepodařilo přesně určit. Jedná se o kombinaci více faktorů, počínaje dědičností, konče vnějšími faktory. Rozhodně ale není důvod k zoufalství. Dítěti je potřeba hlavně pomoci.

Slovník dětí se začíná bohatěji rozvíjet kolem třetího roku. Právě v tomto období mohou nastat první potíže s plynulostí řeči. Není správné tuto skutečnost přehlížet s tím, že se to samo spraví. Je potřeba zabývat se jak příčinami, tak případně další spoluprací s logopedem. Včasná terapie v raném dětství může vadu řeči nejen zmírnit, ale také úplně odstranit.

Koktavost je jedna z nejtěžších poruch komunikace. Co ji způsobuje, jak rozpoznat první příznaky a také jak ji zvládat, na to jsme se zeptali dětské psycholožky, ředitelky o.s. Dítě, rodič, prarodič Aleny Weberové.

koktavý

Co způsobuje koktavost u některých dětí?  
Co přesně způsobuje koktavost u dětí, se doposud nepodařilo přesně určit. Jedná se o kombinaci více faktorů, počínaje dědičností, konče vnějšími faktory. Někdy může být spouštěcím faktorem závažná rodinná událost, nebo i trvající hádky rodičů, kdy je dítě vystaveno nadměrnému stresu. Koktavost mohou způsobovat také přehnané požadavky ze strany rodičů, příčinou může být také nějaká velká, radostná událost, kterou dítě nedokáže ihned vstřebat a začne se až radostně zajíkat. Těch příčin může být celá řada.

Pokud u dítěte zaznamenáme, že koktá, jak se máme zachovat?
Například takové to zajíknutí, kdy nám dítě chce rychle něco sdělit, tedy mluví překotně, to ještě můžeme přejít, ovšem pokud pozorujeme, že zadrhává častěji, nejen v situaci náhlé radosti či smutku, rozhodně bychom měli navštívit logopeda a koktavost začít řešit. Podle lékařských výzkumů, při včasné terapii začne až 80 procent dětí do sedmi let mluvit plynule, z toho polovina do půl roku od začátku potíží. Součástí logopedické péče by měla být také rodinná terapie.

Rodinná terapie. Co to znamená v praxi?
To znamená, abychom dítě násilně nenapomínali a nepřipomínali mu, že koktá, neopravovali ho, že to musí říct správně. Dítě se pak zasekne, má pocit, že to musí říct rychle, a tím to ještě více zkomolí. V prvé řadě musíme dítěti vytvořit klidné domácí prostředí. Mít s ním trpělivost, mluvit klidně a pomalu. Nezahrnovat ho velkým počtem otázek, a když na nás mluví, věnovat mu maximální pozornost. Rozhodně bychom neměli dítě přerušit tím, že dokončíme větu za něj, když jemu se to nedaří. Měli bychom dítěti vysvětlit, že každý má nějaké potíže, které se však dají zvládnout.  Pro dítě je velmi důležité, aby nebylo přetěžované a mělo klidné a harmonické rodinné prostředí.

Hodně důležitý je asi okamžik nástupu do školy.
Ano, období před nástupem do základní školy a samotná školní docházka je velmi důležité období. Na dítě jsou kladeny povinnosti a dítě se najednou dostane do prostředí, na které není zvyklé. V tomto případě hraje velkou roli i eventuální pomoc a podpora ze strany učitelů. I přesto, že se najdou mezi spolužáky posměváčci, a jak víme, některé děti dokážou být zlé, je potřeba, aby dítě mělo podporu a jistotu v autoritě, která platí i na tyto posměváčky, a tou autoritou by měla být právě paní učitelka. Každopádně nejlepší je začít co nejdříve s odbornou terapií, pokud možno nečekat až do doby školní docházky. První signály koktavosti dětí lze vypozorovat už před tímto obdobím.

Co dělat, když se koktavost vyléčit nepodaří?
Pokud se koktavost vyléčit nepodaří, je potřeba sebevědomí dítěte co nejvíce podporovat. Sice zadrhává v řeči, ale třeba krásně kreslí, je nadané na sporty. Doporučila bych také spolupráci s psychology. Ale naděje umírá poslední a dosavadní způsoby terapií jsou opravdu velmi úspěšné.

Čtěte také:

Reklama