Tak děti, zítra máte volno, je státní svátek, hlavně nikde nezlobte, v pátek se tu sejdeme, dávejte na sebe pozor. To je klasické uvedení do problematiky toho, že zítra není škola, že rodiče nepracují. Ale ví děti, proč to tak je?

A zajímá je to vůbec? Hlavně, že je volno, o to tu přece běží! Koho by zajímaly nějaké detaily o tom, proč se tak děje? Státní svátky tu jsou ale od toho, aby si lidé připomněli něco, co je výrazně spjato s jejich historií. Měli bychom vědět, proč to volno vlastně máme. Měli bychom to učit znát hlavně naše děti.

Podle jedné definice čeká zkáza každý národ, který zapomene svoji historii. Není sice dobré lpět na ní nějak vehementně, ale protože jsme Češi, měli bychom o svém národě něco vědět.

Ještě na vysoké škole jsem chodil s jednou dívkou z gymnázia. Rozhodně to nebyla hloupá slečna, jen ji spousta věcí nezajímala. Byla z Moravy, a protože bylo 28. října volno, mohla za mnou přijet na prodloužený víkend.

Ani už nevím, jak se to stalo, ale zeptal jsem se jí (ano, myslím, že to bylo kdesi, kde vlála naše vlajka), jestli ví, proč že tu se mnou může být. A zděsil jsem se. Ani studentka gymnázia (zdaleka nebyla jediná, jak jsem si později ověřil) nevěděla, co se stalo 28. října. Byl jsem docela šokován, ale pak jsem zpytoval svědomí a přemýšlel, od kdy to vím já sám. Od kdy si to uvědomuji. Nepřišel jsem na to, ale věděl jsem určitě, že pokud nám to někdy někdo ve škole řekl, bylo to v nějaké zapomenuté hodině občanské výchovy.

I proto se může stát, že děti prostě nevědí nic jiného, než že zítra nemusí do školy. A ruku na srdce… Většině dospělých je nějaký státní svátek, natož sv. Václav, úplně „u zadele“. Je to však správné? Nemyslím si to.

Hlavně ve školách by měla probíhat nějaká osvěta, dětem by mělo být vysvětleno, co že se to kolem děje. Nemluvím jen o státních svátcích, ale i o volbách, politických událostech domácích i světových. Protože to, co vystihuje současnou českou populaci, je lhostejnost. Lhostejnost ke všemu, co se netýká nás samotných. Od ní je už jen krůček k ignoranci, která nás všechny může přivést někam, kde se nám nebude ani trochu líbit. Měli bychom být nejen lidmi, ale také občany, ať už to vyzní jako fráze či ne.

Reklama