Ještě než se miminko narodí, je nezbytné zařídit celou řadu věcí. Nemáme teď na mysli nákup výbavičky, ale formality spojené s příchodem nového člena rodiny. Jaké papírování vás čeká a s čím raději neotálet?

Žádost o podporu v mateřství

Pokud máte nárok na peněžitou pomoc v podobě mateřské, vyplníte žádost o podporu v mateřství. Tento formulář vám vydá váš gynekolog v dostatečném předstihu a vy jej odevzdáte svému zaměstnavateli. Pokud podnikáte, zaneste jej přímo na dané okresní pracoviště České správy sociálního zabezpečení.

těhotenství

V žádosti vyplníte datum, kdy na mateřskou dovolenou nastoupíte. Může to být počátkem 8. až počátkem 6. týdne před očekávaným datem porodu.

Jestliže v dané době pobíráte rodičovský příspěvek na své dříve narozené dítě, nezapomeňte zajít také na Úřad práce, kde tuto dávku zrušíte a nahlásíte vyplácení dávky nové.

Podmínkou pro vyplácení podpory v mateřství je placení si nemocenského pojištění po dobu alespoň 270 dnů za uplynulé dva roky u ženy zaměstnané (platí zaměstnavatel) a 180 dnů za poslední rok práce jako OSVČ (platíte si vy sama).

Souhlasné prohlášení rodičů o uznání otcovství

Pokud jste vdaná, nemusíte tento formulář řešit. Za otce je automaticky považován váš manžel a na příjmení dítěte jste se shodli už v den svatby. Proto stačí přinést do porodnice váš oddací list. V něm je tento údaj zaznamenán.

Pokud jste svobodná žena, která nechce mít v rodném listě dítěte uvedeného jeho otce, doložíte v porodnici jen svůj rodný list a prohlášení o jménu dítěte.

Rozvedená žena potřebuje do porodnice svůj rodný list a rozvodový rozsudek.

Jiné to ale je, pokud jste svobodná, vdova, či rozvedená, která chce do rodného listu uvést jméno otce dítěte. V takovém případě vás i nastávajícího tatínka čeká návštěva matriky, kde vyplníte písemnou žádost o určení otcovství.

Toto souhlasné prohlášení podávají oba rodiče osobně a současně u kteréhokoli matričního úřadu. Matrikářka sepíše souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství a nastávající rodiče jej podepíší.

Pozor! Pokud se dítě narodí do uplynutí třístého dne po zániku manželství (od rozvodu manželství, úmrtí manžela anebo poté, co byl manžel matky prohlášen za nezvěstného), určení otcovství provést nelze a do knihy narození se jako otec dítěte zapíše bývalý manžel matky, pokud před narozením matka neuzavřela manželství nové.

Pokud jste cizinka, tak při určování otcovství předložíte navíce ještě aktuální potvrzení o svém osobním stavu vydané příslušnými úřady vašeho domovského státu.

Jaké doklady si vzít s sebou?

  • doklady totožnosti
  • rodné listy
  • matka - těhotenský průkaz
  • rozvedená matka - pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
  • ovdovělá matka - úmrtní list manžela

Jméno pediatra

V porodnici po vás budou chtít (často už ve 33. týdnu těhotenství) při sepisování předporodní dokumentace také jméno pediatra, kterého budete s miminkem po jeho narození navštěvovat. Nezapomeňte mu ale předem zavolat, zda vás mezi své pacienty přijme. Někteří mohou mít plný stav.


Prohlášení o jménu dítěte

V těhotenské poradně vám s sebou domů dají také formulář, do kterého vepíšete vybrané jméno pro vašeho očekávaného potomka. Vyplnit byste měla jméno pro chlapce i holčičku. Pokud se nemůžete stále rozhodnout, máte právo pojmenovat jej až po porodu, byť bude papírování komplikovanější. Počítejte ale s tím, že v řadě porodnic vás budou do vyplnění prohlášení nutit ještě před narozením potomka.

Čtěte také:

Reklama