Osobní asistence je jedním z druhů péče o osoby se zdravotním postižením, ale je výjimečná tím, že klient, tj.osoba s postižením, není pasívním objektem péče, ale sám si určuje, jakou péči a v jakém rozsahu potřebuje. Bez služeb osobní asistence by klient v mnoha případech nemohl žít v domácím prostředí, ale v nějakém zařízení, kde by o něho bylo pečováno.

Osobní asistence naopak umožňuje i člověku s velmi těžkým postižením žít ve vlastní domácnosti.
Osobní asistent vykonává pro klienta ty činnosti (nebo s nimi pomáhá), které by klient dělal sám, kdyby mohl.
Služby osobní asistence se poskytují bez omezení místa a času, tj. doma i mimo domov, přes den, v noci, o víkendech - vše dle aktuální potřeby klienta.
Osobní asistenci je možné kombinovat s dalšími druhy péče, jako např. pečovatelskou službou apod.

Existují dva druhy osobní asistence:
1. Sebeurčující osobní asistence je určena klientům kteří si své osobní asistenty sami školí, průběžně instruují a organizují jejich práci.

2. Řízenou osobní asistenci používají ti klienti, kteří potřebují vyškolené osobní asistenty, jejichž práce je řízena zvenčí.  Používají ji zejména klienti se smyslovým, psychickým nebo mentálním postižením.
Protože znám z vlastní zkušenosti sebeurčující osobní asistenci, budu se věnovat především tomuto druhu.

Služby osobní asistence
Osobní asistent může pro klienta vykonávat řadu úkonů, jejichž množství, druh a míra pomoci závisí na druhu a míře postižení klienta.
- osobní hygiena (ranní hygiena, koupání nebo sprchování, péče o vlasy a nehty)
- výkon fyziologické potřeby
- oblékání a svlékání, obouvání a zouvání
- vstávání a uléhání, případně přesun z lůžka, změna polohy na lůžku
- příprava, porcování a podávání stravy
- příprava a podávání nápojů, dodržování pitného režimu
- stání, v případě schopnosti chůze pomoc při chůzi
- dodržování léčebného režimu - podávání léků
- podávání předmětů
- mytí nádobí
- běžný úklid domácnosti
- praní a žehlení prádla
- nákupy, případně doprovod na nákupy
- další úkony spojené s chodem a udržováním domácnosti
- doprovod při vycházkách ("vyjížďkách")
- doprovod k lékaři
- doprovod do školy
- doprovod do zaměstnání
- doprovod na úřady
- doprovod (případně odvoz automobilem) na kulturní, sportovní a jiné společenské akce
- rehabilitační cvičení - osobní asistent může absolvovat příslušný kurs
- kontrola, případně údržba rehabilitačních pomůcek
- pomoc s dětmi (asistent nenahrazuje rodiče!)

Jistě každá(ý) z vás, kdo máte zdravotně postiženého člena rodiny, najdete řadu dalších úkonů, se kterými bude potřeba pomoci, není asi možné vyjmenovat všechny úkony. Důležité je, že se na pomoci vždycky musí domluvit klient s asistentem (případně členové rodiny s asistentem, pokud se jedná o řízenou osobní asistenci).
Při sebeurčující osobní asistenci si klient hledá a vybírá své osobní asistenty sám, klient školí, průběžně sám instruuje své osobní asistenty, klient si organizuje osobní asistenci.

Příště si povíme o možnosti, jak získat osobní asistenci a o způsobech jejího financování.

Reklama