S manželem jsme si zašli na výstavu, jejíž ústřední postavou je Sherlock Holmes. Nebudete mi to věřit, ale strávili jsme tam dvě hodiny. Pevně jsme doufali, že se mistr detektiv dostaví, avšak nepřišel ani Dr. Watson.
Nezbylo tedy nic jiného, než položit otázky znalci života a díla Sherlocka Holmese, panu inženýru Kolodrubcovi z České společnosti Sherlocka Holmese.

1/ Společnost existuje něco přes tři roky. S jakým cílem vznikala a co za tu dobu dokázala? Naše Společnost, Česká společnost Sherlocka Holmese, se v roce 2000 zařadila mezi ostatní světové společnosti téhož ražení. Cílem bylo pouze hrát onu báječnou Hru s dlouhou celosvětovou tradicí, a ukončit tak ono dlouhé a skandální (narážím na případ Skandál v Čechách) období, kdy u nás žádná takováta společnost neexistovala.
I když nutno dodat, že již v roce 1968 se pan Rudolf Čechura - renomovaný český holmesolog, jeden z našich tří Otců zakladatelů, veřejnosti spíše známý jako duchovní otec Maxipsa Fíka, se o založení holmesovské společnosti u nás pokoušel. Jako člen Londýnské společnosti navštívil v lednu 1968 její slavnostní zasedání a pak dal dohromady i skupinku zájemců u nás. Ale přišel srpen a konec nadějí...
Teprve v roce 2000 trojice Otců zakladatelů (Rudolf Čechura, Aleš Kolodrubec, Miroslav Kučera) oficiálně založila neziskové sdružení občanů s názvem Česká společnost Sherlocka Holmese. Dnes má společnost již přes sto členů. 
Pravidelně se scházíme k Přípitku Nesmrtelným a také k dalším akcím podle potřeby a situace. V květnu loňského roku jsme například navštívili u nás jedinou brněnskou holmesovskou restauraci.
Dvakrát jsme si objednali soukromou filmovou projekci v Národním filmovém archivu.
Od prosince roku 2000, kdy vyšlo nulté číslo, vychází náš skromný zpravodaj nazývaný "Bohemian Newsletter". Název je v angličtině kvůli mezinárodním stykům a též odkazuje na případ Skandál v Čechách, který nám je obzvláště blízký a v originále se jmenuje A Scandal in Bohemia.
V dubnu loňského roku jsme si mimo Prahu, v Galerii Špejchar v Želkovicích u Králova Dvora, vyzkoušeli malou výstavu a její podstatně větší a náročnější obdobu jsem otevřeli v úterý 6. ledna v pražském Muzeu Policie ČR. Právě v den 150. narozenin Velkého detektiva, abychom tak důstojně přípitkem detektivovou oblíbenou irskou whiskey Bushmills oslavili toto jubileum. 
Jinak bychom ještě letos v rámci 150. Holmesova jubilea při této příležitosti rádi vydali sborník holmesologických studií našich členů, podaří-li se nám získat někde finanční prostředky na jeho vytištění.

2/ Které další společnosti hlásící se k Holmesovi existují?
Existuje hodně společností nějak se hlásících k Sherlocku Holmesovi a holmesologii, tj. vědě o životě a díle slavného detektiva. Ale ne vždy je však z jejich názvu toto zařazení zřejmé. Tak například nejstarší z nich, společnost založená v roce 1934 v New Yorku, nese jméno The Baker Street Irregulars. Jen o den mladší renomovaná společnost však se již jmenuje The Sherlock Holmes Society of London. I když přívlastek London - londýnská se v jejím názvu objevilo až v roce 1951, kdy byla její činnost znovuobnovena po válečné pauze.

2/ Co Vás a členy fascinuje na Sherlocku Holmesovi a Dr. Watsonovi?
Ale to je velmi složitá otázka. Každého něco trochu jiného, zájem je pak též specifický. Každopádně však jde o osobnosti mnohotvárné, životné, zajímavé a vůbec ne pouze černobílé. Holmes není nějakým moderním supermanem, ale přes své mnohostranné zájmy a široké znalosti osobou nám blízkou právě svými chybičkami a drobnými prohřešky. A osobu lidskou, i když mnoho lidí má o něm představu často nepřesnou. Od toho pak jsou tu holmesologové, aby bádali v Díle (jak se onen původní soubor 60 próz - 56 povídek a 4 novel) a se svými vysledky pak seznamovali kolegy i širší veřejnost.
Mnoho z nás pak zaujala viktoriánská doba, stará dobrá Anglie a její gentlemanské způsoby. A někoho pak království jako forma státní. Nebo všechno dohromady či něco zcela jiného.
Osobně jsem se k Holmesovi dostal z více důvodů - z dětského zájmu o chemii, pak se přidalo studium angličtiny (díky kterému jsem již od 70. let v kontaktu se světovými holmesology a sběrateli; ona je angličtina pro holmesology neoficiální úřední řečí).
A nakonec tu byl můj zájem o výtvarné umění a ex libris. No, a tak moje první ex libris, sítotisk od Zdeňka Seydla, bylo holmesovské.
Vůbec přístup našich výtvarníku k Holmesovi není svázán tradicí jako v Anglii, je značně neortodoxní a mile český. A například ilustrace Adolfa Borna, našeho čestného člena, jsou v cizině velmi dobře přijímány a ceněny. (V 80. letech století již minulého pan Born ilustroval výběr z povídek Muž s dýmkou a houslemi a novelu Pes baskervillský.)
Samozřejmě knihy o Sherlocku Holmesovi mně také učarovaly. Jejich atmosféra je úžasná.

3/ Víte, proč sir A. C. Doyle stvořil tuto postavu? Nepersonifikoval nějaké své představy? Ale, ale. To je spíše otázka pro psychoanalytika, že. A víte, že podobný přístup literárních kritiků a vykladačů stál u zrodu Velké Hry? On totiž slavný anglický kněz a spisovatel páter Ronald Knox v roce 1911 přednesl v Oxfordu pro další vývoj významnou přednášku proti těmto přístupům zaměřenou a nazvanou "Studies in English Literature of Sherlock Holmes". Sir A. C. D. byl výjimečnou osobností, spíše renesančního charakteru, a hodnou obdivu a úcty. I jako spisovatel byl úspěšný. Nicméně jeho přínos pro holmesologii je v tom, že dr. Watsonovi posloužil jako literární agent při vydávání jím zaznamenaných případů Sherlocka Holmese. Ten je nutné po právu ocenit. I když se v této souvislosti nesprávně hovoří o siru A. C. D. jako o autorovi těchto próz. A o vlivu jistého dr. Bella, který na universitě ve skotském Edinburgu studenta Doylea učil. Či o promítání vlastních Doyleových zážitků apod.

4/ Kolik let bylo vlastně Holmesovi a dr. Watsonovi? Ví se, co dělali v mládí?
Z Díla toho bylo již vydedukováno o obou pánech mnoho. (Možná by se i oni divili!) Snadno se tak dostaneme k roku narození Sherlocka Holmese - k roku 1854 - proto tedy ono letošní kulaté jubileum. Obtížněji již pak byl stanoven 6. leden, který není vždy zcela přijímán. Nicméně Sherlock Holmes se projevuje jako typický Kozoroh, horoskop vypracovaný naším členem a významných českým astrologem panem ing. Josefem Kulovaným je v souladu s tím, co dr. Watson zapsal. Dr. Watson je pak o dva roky starší.
Něco málo o jejich mládí je známo, existuje Holmesův životopis, nejvíce je však známo o období od roku 1881, kdy došlo na Nový rok k seznámení obou pánů, již 2. ledna si byli prohlédnout byt na Baker Street 221B, kam se potom oba nastěhovali. A tím se dr. Watson mohl účastnit na Holmesových případech a stát se jeho kronikářem.
Holmes studoval na universitě v Oxfordu, i když někteří holmesologové zastávají názor, že šlo o Cambridge. Nu, možná studoval na obou universitách. Dr. Watson promoval na londýnské universitě a stal se vojenským chirurgem, byl raněn ve druhé afghánské válce v památné bitvě u Maiwandu. Na zotavenou byl odeslán zpět do Anglie a v Londýně byl pak seznámen s Holmesem.

5/ Co je zajímavé na výstavě o SH, která se právě koná?
Nechci být neskromný, ale domnívám se, že zajímavého se tam najde plno. Ale je to individuální, každy očekává něco jiného, někdo může být i zklamán, že tam něco není. Výstava má spíše poukázat na šíři toho, co holmesologie a sběratelství kolem znamená. A hlavně, kdo Sherlock Holmes jako člověk vlastně je - v celé své šíři. Nebo téměř celé, některé temné stránky vystavovat nelze.
Děti může třeba zaujmout Maxipes Fík na návštěvě u Sherlocka Holmese a vliv na naše slavné Čtyřlístky, někoho zase hrníčky s motivy ze Sherlocka Holmese, jiného pak Holmes ve filmu. A vidíte, tady se již objevilo postesknutí, že z této oblasti je toho na výstavě málo. Je to částečně pochopitelné a vysvětlitelné tématem samým. Ale polepšíme se, již se tvoří skupinka, které danou oblast zmapuje a třebas dojde i na nějakou další tématickou výstavu.

6/ Naše čtenářky jsou ze všech koutů ČR, zavítá výstava i jinam než jen do Prahy?
Zatím jsme měli naplánované pouze výše zmíněné dvě výstavy - loňskou v Želkovicích, díky kontaktům na místní Galerii Špejchar a laskavosti jejich majitelů, a tuto současnou v Muzeu Policie ČR.
Jak jsem se již zmínil, jsme neziskové sdružení občanů, a tudíž i naše finanční možnosti jsou skromné. Z příspěvků našich členů hradíme kopírovaní a rozesílání měsíčního zpravodaje a na více nám již moc nezbývá. Proto jsme o žádné další výstavě neuvažovali. Rozhodně se jí však nebráníme. Bude-li zájem a možnost někde vystavovat, proč ne. Vždyť propagace holmesologie a seznamování veřejnosti s osobností Sherlocka Holmese, jeho životem a dílem, je přímo v našich stanovách.  

           
Reklama