Minule jsme se věnovali obalům potravin, nyní se podrobně podíváme na to, co asi hubnoucí zajímá nejvíce, totiž na obsah kalorií v nich obsažených.

"Na výrobcích jsou zpravidla uváděny výživové hodnoty obsažené ve 100 gramech výrobku. V případě, že výrobek nedosahuje množství 100 gramů, najdeme někdy na etiketě také výživové hodnoty jedné porce nebo jednoho balení," vysvětluje nutriční terapeutka Věra Králová. Z toho plynou dvě věci:

 - dáme-li si například malou sušenku, výživové hodnoty v této jedné porci mohou být, oproti „stogramovým“, pouze čtvrtinové

  - může se však stát přesný pak. Výživové hodnoty velkého hamburgeru se nemusí zdát příliš vysoké, protože jsou uvedeny na 100 gramů. Jenže, velké hamburgery mohou mít i 250 gramů, tedy 2,5násobek uvedených hodnot.

"Výživové hodnoty slouží k tomu, abychom si mohli vybírat výrobky, které nám vyhovují, ať už se stravujeme v rámci zásad zdravé výživy či musíme dodržovat dietní doporučení," doplňuje Věra Králová.

Co všechno tedy na obalech najdeme?

Energetická hodnota
Energie je údaj, který udává množství kalorií (kcal) nebo nověji kilojoulů (kJ) obsažených v dané potravině. Tuto hodnotu je dobré sledovat, jestliže potřebujeme ovlivňovat svoji hmotnost. Energie získaná z celodenní stravy by se měla rovnat energetickému výdeji, který zahrnuje energii bazální, potřebnou k tomu, aby nám pracovaly orgány, a dále energii potřebnou na pohyb a práci. Denní potřeba energie je velmi individuální. U dospělého člověka je to cca 7 000-13 000 kJ (množství se liší v závislosti na pohlaví, věku a fyzické zátěži).

Energetická hodnota je uváděna buď v kcal (kilokalorie) nebo kJ (kilojouly). Přepočítávací koeficient je přibližně 4,2 - tedy 1 kcal = 4,2 kJ. Kalorie vznikají při metabolismu sacharidů, tuků, bílkovin a alkoholu. Množství kalorií získaných z těchto komponentů závisí na tom, v jaké míře jsou ve stravě zastoupeny .

Pro vaši představu:

- jeden gram bílkovin obsahuje čtyři kilokalorie (17 kJ)

- jeden gram sacharidů neboli cukrů obsahuje čtyři kilokalorie (17 kJ)

- jeden gram alkoholu obsahuje sedm kilokalorií (29 kJ)

- jeden gram tuku obsahuje devět kilokalorií (38 kJ)

Jinými slovy, bílkoviny a sacharidy obsahují méně než polovinu kalorií, které jsou obsaženy v tucích, a přibližně polovinu kalorií obsažených v alkoholu.

V povědomí lidí přetrvává z dřívějších dob dešifrace pojmů jako bez kalorií, light, nízký podíl tuku, které se v poslední době používají už méně. Nicméně, pro vaši představu přinášíme stručny přehled:  

Bez kalorií - méně než 5 kilokalorií

Nízkokalorické -  40 kilokalorií nebo méně

Nízký nebo omezený obsah cukru nebo tuku - výrobek, který má alespoň o 25 procent méně kalorií nebo jiných složek ve srovnání s neredukovaným nebo plnokalorickým produktem

Light výrobek, který má v porovnání s jiným výrobkem, většinou stejného typu s plným počtem kalorií, o 1/3 méně kalorií nebo o 50 procent méně tuku

Nízký podíl tuku  - potravina, která má 3 a méně gramů tuku

Bez tuku   - výrobky s méně než 0,5 g tuku

Bez cukru  - Potravina s podílem cukru nižším než 0,5 g  

 

"Zde je nutné zdůraznit, že definice těchto pojmů není uzákoněna. Jsou to jen jakási doporučení, která nejsou legislativně podložena. Otázku přesné definice toho, co je například bez cukru či bez tuku, by měla do budoucna vyřešit vyhláška," upozorňuje Králová.

     
Reklama