Když se podíváte z okna, vidíte svět. Vidíte něco. Rozhodně vidíte něco jiného, než to, kde sedíte. Možná máte okno do jiného vesmíru. Ať tak či onak, budu chtít slyšet, co vidíte.

Dnešní téma mě napadlo, když jsem před nějakým časem četl tento Šumařův článek. Nenechte se odradit začátkem a přečtěte jej až na konec, tam je to, co nás zajímá. Pohled do zcela jiného světa a vesmíru, do světa hotelu přes dvůr, o němž netušíte, co že se to tam přesně děje, i když je všechno dost výmluvné a popisné. Dvojice herců pro Šumařovo potěšení, neuvěřitelné.

Nebo máte třeba z okna nejlepší výhled na světě a víte o tom jen vy! Pro někoho to může být výhled na celou Prahu, pro někoho jiného pohled na Pálavu, nebo na lesy na Šumavě. Moc příjemné je mít okno k hřišti školky. Pak sice nezbývá než doufat, že nebudou venku pořád, ale čas od času je to příjemné (i když, měl jsem okna přímo k francouzskému lyceu a musím říct, že nikdo neřve každých 45 minut víc než malí Frantíci!).

Mít okno do ulice také není od věci, a pak je tu již zmíněné okno do jiných oken. To vždy skýtá nejzajímavější, ale také morálně nejrozporuplnější náhledy. Nikdo vlastně nemá právo dívat se někomu jinému do soukromí. Ale co když to ten někdo přímo chce? Co když je to takové divadlo? Co když pro nás sehrávají etudy, nad kterými se máme my pozastavit?

A co jiného vlastně byli VyVolení než nahlížení oknem? Věřím, že každý z nás má proto určitě nějaký zážitek, nějaký obraz, který mu utkvěl v mysli a není problém si jej vyvolat. Je to jako fotka, většinou beze zvuku, orámovaná rámem okna. A tam venku se děje to něco. Něco, co nám nepatří, ale co nás bezmezně přitahuje. Pojďme si o tom tedy dnes vyprávět!

Co vidíte z okna právě teď?
Vzpomínáte na nějaký výhled z okna?
Viděli jste oknem, co jste vidět neměli?
Díváte se z oken často?
Nebo naopak v okně hrajete divadlo jiným?
Necháváte se rádi pozorovat?
Nebo ještě raději pozorujete?
Kam byste chtěli mít okno?
Pište mi na adresu
redakce@zena-in.cz
a já odměním nejlepší příspěvek

Reklama