A jdeme rovnou na věc.
ČERVENÁ
Teplá barva, výrazem emocí a lásky k smyslovému životu. Je to barva ohnivého východu slunce, má největší schopnost proniknout, aktivovat, vitalizovat, dává dynamiku.
Smysly ji vnímají jako vzrušení, touhu, žádostivost, zdolávání nesnází.
Dělá člověka hovorného, snaživého.
Děti, které mají potíže s učením, by měly dělat úkoly pod červeným světlem. Působí na nervový systém, u choleriků může vést až k záchvatům zuřivosti
Psychologicky se červená změní, je-li do ní přidaná hnědá, působí uklidňujícím dojmem.
Se žlutou je podněcující, povzbuzující, radostný dojem.
S modravým nádechem způsobuje vyrovnanost, dobromyslnost a nezištnost.

RŮŽOVÁ
Je barvou srdce – symbolizuje lásku, náklonnost, oddanost, něhu, jemnost. Pokud má někdo velkou oblibu růžové, dává tím najevo větší potřebu lásky a ochrany. Milovníci této barvy mají extremně ženské rysy, jsou to rození požitkáři, pěstují zdrženlivou eleganci, sentimentální a slavnostní nálady.
Přehnaná touha po růžové ale signalizuje narušený vztah, vědomé odvrácení od vážných věcí života. Růžové brýle, růžový obláček…
A dámy pozor – testy prokázaly souvislost mezi růžovou a žádostí po sladkostech.

ORANŽOVÁ
Je symbolem veselí, optimismu, radosti ze života. Je teplá, pozitivní, povzbuzující proti depresím, pesimismu, nespokojenosti nechuti a letargii.
Je to barva mladistvosti a zdraví.
Toto barevné chvění pomáhá přemoci citové výbuchy, uvést emoce na správnou kolej a dosáhnout sebekontroly.
Je to barva budhistických rouch.
Kdo odmítá striktně tuto barvu, má často pocit, že mu nikdo nerozumí. Má zábrany, trpí duševní sklíčeností.

MERUŇKOVÁ
Obnovuje, oživuje a jemně stimuluje, rozpouští blokády. Je nejblíže barvě pokožky, udržuje v proudu životní energii, má pozitivní vliv na omlazení a napnutí pokožky.
Doporučuje se spodní prádlo, noční košilky i ložní prádlo v této barvě….

HNĚDÁ
Je barvou země, milují ji lidé pevně stojící na zemi, spořiví, spjatí s domovem, nehledající změnu. Je to i vůle k pokání, podřízení a odříkání – odtud barva kuten některých řádů. Všeobecně symbolizuje mateřskou péči.
Kdopak ji odmítá? Ten je přesycen určitými svazky, nátlaky a omezování a touží se vysvobodit.
Tmavohnědá a černá jsou barvy, které nejvíc odmítají děti.
Světle hnědá a béžová – to je oblíbená barva dobrosrdečných lidí ochotných pomoci, ale plachých a zdrženlivých.

ŽLUTÁ
Je symbol moudrosti, vysoké inteligence.
Působí povzbudivě na nervy. Je to barva slunce stojícího v zenitu, symbol osvícení a vysvobození, podporuje chápavost a horlivost v učení a působí pozitivně na paměť.
Je to barva spokojenosti, kreativity, představivosti – působí proti špatné náladě, nechuti a skleslosti. Kdo ji má rád, je ochotný se stále něčemu přiučovat, má silný intelekt a výbornou paměť. Stále hledají, čím by rozšířili svůj horizont. Jsou milí, velkorysí, upřímní, všestranně nadaní a prakticky založení. Mají ale i sklon k sebepřeceňování.
Žlutou barvu má i závist a žárlivost.
Ten, kdo odmítá žlutou, mívá potíže s komunikací.

ZLATÁ
Pocit hojnosti, lesku a nadbytku.
Dělá cokoliv hodnotným, drahocenným a žádoucím.
Podporuje ducha na cestě k universální moudrosti.

ZELENÁ
Barva přírody, bujné vegetace, uklidňuje nervy, oživuje oči, posiluje smysly, dává pocit klidu a zotavení. Silná vůle a zvýšená schopnost tělesného výkonu, ctižádostivost, spolehlivost, dobrá schopnost kritiky.
Je to barva koncentrace, pamatování a vzpomínání.
Je to velice důležitá barva energií.

TYRKYS
Je velice nápomocná barva pro člověka, který je nesmělý nebo zdrženlivý.
Pokud potřebujete vystoupit na veřejnosti, tato barva vás posílí.
Mají ji v oblibě vynálezci, kreativní lidé, oplývající humorem.
Nemá ji rád ten, kdo nechce přiznat své slabiny.

MODRÁ
Klid, mír, uvolnění a vyváženost, ochlazuje, navozuje harmonii, meditaci, odevzdanost, víra v boha, věrnost.
Milovníci modré jsou vyrovnaní, schopní se přizpůsobit, sensitivní a věrní.
Odmítání modré naznačuje depresi, zklamání, bolestnou ztrátu.
Roztržité, nekoncentrované příliš čilé děti by měly dělat úkoly pod modrým světlem.

INDIGO
Je považována za symbol mystických hranic a spirituálních sil.

FIALOVÁ
Je to sjednocení dvou energetických faktorů, barva mystiky, magie a kouzla.
Sjednocuje modrý klid a červenou pohonnou sílu.
Je dávána do spojitosti se žalem, pokáním, odříkáním a odvrácením se od světských požitků. Milovníci této barvy jsou velmi sensitivní a do sebe obrácení, vyhledávají samotu, jsou to sensitivní umělci, introverti, někdy až podivíni.
Je velmi oblíbená u dětí.
Bledá lila symbolizuje pravou lásku k bližnímu nebo obětavost. Trpělivě snášejí útrapy. Její obliba ve stáří přibývá – což souvisí se zralostí a porozuměním.

ČERNÁ
Smutek, ztráta, beznaděj, tajemství…
Kdo ji má oblíbenou, potlačuje vnitřní přání a potřeby, rád se obklopuje tajemnem. Často jsou ozdobou společnosti, dovedou se působivě prezentovat. Mají sklon k dramatičnosti. Ale z psychologického hlediska je to barva strachu, neurózy, deprese a ukazuje na přání skrýt se před vnějšími vlivy.

BÍLÁ
Je symbolem čistoty, jasnosti, vznešenosti.
Kdo dává bílé přednost má sklon k perfekcionalismu, smělým plánům. Jsou to otevřené živé osobnosti, plánují život chladně a cílevědomě. Kladou důraz na dobrou pověst. Je to i touha po svobodě, osvícení, vykoupení i novém začátku.
Její odmítání ukazuje na vnitřní prázdnotu.
Bílá vlajka ukazuje nejen na kapitulaci, ale i na snahu vše uspořádat a upravit.

ŠEDÁ
Dokonalá neutralita, opatrnost, ochota ke kompromisům.
Lidé se za ní schovávají, distancují, nechtějí přiznat barvu.
Odtud „šedá eminence“.
Je to barva strachu ze života, rezignace – „šedá myška“.
Člověk je šedivý strachy, šedá teorie…
Tmavošedá je hrozivá, stříbřitá je očekávání a naděje.

Příště si řekneme o léčivých paprscích a barvě v potravinách.  

     
Reklama