Motto:
Vše, co žije, žije ve světle.
Vše, co žije, vyzařuje světlo.

Paracelseus

Začneme starou orientální moudrostí:
Bohové se radili, kam by mohli schovat velkou sílu universa, aby jí člověk věci neznalý, nemohl najít a zničit.
Vrchol nejvyšší hory?
Mořské dno?
Střed Země?
Nakonec se dohodli, že ji uschovají v srdci samého člověka. A tam leží, aby se zjevila tomu, kdo ji opravdu hledá a kdo ví, jak ji opatrovat.
Temné, negativní myšlenky, strach a lež toto světlo poznamenávají, oslabují, až vyhasne, což se odrazí v tělesných a duševních útrapách.
Ale je-li duch naplněn myšlenkami plnými světla, rozzáří i tělo a proudí z něj hojivá síla.

Pokud si vzpomínáme na staré kultury, většina používala sluneční kult a věřila na nadpozemskou léčivou sílu slunce.
Léčení barvami prý fungovalo již před 10 000 lety v Atlantidě. Vše bylo v rukou velekněžích.

Také ve starém Egyptě vyznávali zákon sedmibarevné energie slunečního spektra.

Ve staré Číně se používaly barvy k obnovení zdraví.

Pythagoras (580–496 př. n. l) vytvořil poučku, že tři základní barvy – červená – žlutá – modrá - jsou v úzkém vztahu s tělem, duchem a duší člověka.

Paracelsus (1493–1541) dal barvy do souvislosti s planetami.

Sir Isaac Newton (1643–1737) rozložil světlo na sedm spektrálních barev.

J. W. Goethe (1749–1832) vydal v r. 1810 Učení o barvách, které stavěl výše než celou svou básnickou tvorbu. Základem je známá – červená – žlutá – modrá.
Smícháním dvou barev stejným dílem vznikají barvy 1. řádu:
Červená + žlutá = oranžová
Žlutá + modrá = zelená
Modrá + červená = fialová
Tak vznikly 3 teplé: červená, oranžová a žlutá
3 studené: zelená, modrá a fialová
Zároveň 3 základní barvy mají 3 doplňkové:
Zelená – červená
Oranžová – modrá 
Fialová - žlutá

Základní charakteristika barev:
ČERVENÁ

Silné city – láska, hněv, dynamika, panovačnost, ale i revoluce, vzpoura, převrat
ORANŽOVÁ
Teplo a rozkoš
ŽLUTÁ
Radost, svěžest, jemné vzrušení. Je to nejmocnější barva světla.
ZELENÁ
Nejklidnější barva, ovšem taky konzervativní
MODRÁ
Voda, vzduch, vznešenost – v Číně barva císařů
INDIGO
Meditace, rozšíření vědomí
FIALOVÁ
Barva pokory, skromnosti, pokání, ale i osamělosti

 Duha
Jedním z nejkrásnějších přírodních úkazů je právě duha. Je považována za symbol štěstí, jako most k míru a jednotě.
Vzniká tehdy, když slunce svítí na dešťové kapky, přičemž slunce musí být za zády pozorovatele.
Bílé světlo se láme do sedmi spektrálních barev.
Oblá je proto, že sluneční paprsky dopadají v úhlu 42 stupňů (červená) a 40 (fialová).
Duha je řez kuželem, jehož hrot je vlastně naše oko.

Příště si povíme trochu o fyzice a působení barev na organismus.  

 
Reklama