Co věští pro rok 2012 jeden z nejznámějších českých jasnovidců, věštců, prychotroniků a vizionářů Stanley Bradley alias Stanislav Brázda?

brRok 2012 bude zvláštním rokem. Číslo 12 je osud, to jsem si mnohokrát ověřil. Příští rok to bude rok peněz a obchodu. Je to dobrý rok na změny a velká rozhodnutí a dobrý čas na radikální řešení a zásadní skoky. Drak je nejsilnějším znamením čínské astrologie, obchodník, který je nad věcí. Kdo začne ten příští rok něco nového, tak má šanci to vydržet strašně dlouho, minimálně 12 let. Všechno se bude dařit. Nové tisíciletí a celých dalších 12 let je vlastně takový urychlovač, jak toho dobrého, tak toho špatného. Takže pozor! Nikomu nic neprojde, všichni dostanou okamžitě zpátky, co provedli.

To se týká i lásky a vztahů. Ty se budou bortit rychlejším tempem, než to bylo dřív, protože celý příští rok bude jeden velký urychlovač. To znamená, že se vztah bude ničit ne tři roky, ale tři měsíce nebo tři dny. Všechno bude strašně rychle. Lidi, kteří se budou chtít dát dohromady, dají se dohromady velmi rychle, nebo se velmi rychle rozejdou. Takže budou rychlé změny.

Čekají nás v budoucnosti nějaké katastrofy?

Katastrof nás však čeká celá série a to po 12 let. Povodně, záplavy, otřesy půdy, uragány, sopky, ale spíše ve světě. Konec všeho nepřijde v žádném případě, ale bude to století padání meteoritů a začne to příští rok. To je moje teorie. Začnou padat meteory větší, než je obvyklé, ale v Česku bude všechno tak třetinové intenzity než ve světě.

Věštím, že někdy v létě příštího roku spadne jeden na sever Číny, mezi Čínu a Mongolsko. Poruší se zemské desky po celém světě a bude docházet k sériím zemětřesení. Budou pak bouchat i sopky, bude zemětřesení i pod atomovými elektrárnami. Nebudou moci létat letadla. Podle mě v roce 2016. Někdy v roce 2012 to začne a bude to doznívat 12 let. To, co bylo doteď, byla jen předehra.
Věštím, že koncem tohoto století spadne velký meteorit na Německo a že třetina Německa zmizí ze světa.
Myslím, že budou ujíždět svahy, ale to se dalo předpokládat. U nás třeba v Liberci naproti Ještědu a na Chomutovsku budou praskliny. Budou praskat silnice, dělat se zlomy apod. V Česku bude všechno tak třetinové intenzity než ve světě.

Myslím si, že mezi 2014 a 2016 bude problém na burze a tím pádem chaos ve světě začne gradovat.
Budou vypadávat radiové sítě, tzn. že všichni, co jsou závislí na komunikaci, třeba jako je letecká doprava, budou mít problém nejen kvůli sopečnému prachu, ale i kvůli atmosférickým vlivům, které budou způsobovat geomagnetické bouře. Tyhle věci se budou prostě dít a nejhorší to bude dejme tomu za těch 5 až 6 let. Čili v r. 2017 a 2018 to bude vrcholit a pak to bude slábnout a roku 2024 se začne vše srovnávat a dostávat se do normálu.

Právě díky těmto katastrofám bude to další století duchovní, tzn. že nastane návrat k přírodě a k rodině. Vydělávání peněz už nebude prioritou, protože si za ně moc nekoupíme. Lépe na tom bude ten, kdo má svoji krávu, než kdo má v bance konto. Tohle jsou věci, které by mohly nastat tak za 10 až 20 let.

Jak správně vyhodnotit a zakončit rok 2011?
Rituály osvobození aneb jak zhmotňovat myšlenky a zbavit se problémů

Rozhodně by to chtělo více pokory a radovat se z toho, že žijeme. Začít si vážit víc sebe a svého života, protože tak si můžeme vážit více i druhých. A pokud uděláme nějakou tu meditaci - harmonizaci duše a těla, jsme schopní si zlepšit intuici. Díky tomu se vyvarujeme toho, že budeme v nesprávný čas na nesprávném místě, ale naopak, budeme ve správný čas na správném místě a ochráníme se od problémů. Je dobré uvědomit si, že začíná nová etapa, bylo by dobré zbavit se strachu, který je sebedestrukční, protože při strachu neposlouchá většina lidí právě svoji intuici.

Doporučuji udělat mezi Vánocemi a Silvestrem tři meditace, přizpůsobené speciálně nalezení sebe sama, sebepoznání svých kořenů a tím pádem i poznání druhých. Udělejme si takovou seanci, optimálně o půlnoci, kdy si na 20 minut pololehneme polosedneme, skrčíme nohy, dáme si ruce na kolena a 20 minut děláme takové jogínské cvičení, kdy se nadechujeme nosem zhluboka do břicha, zadržíme na chvilku dech a vydechujeme ústy. Tím prokysličíme mozek a za těch 20 minut by se mohly dostavit vize.

Pak je vhodné říkat rituální věty, kterými zharmonizujeme duši i tělo: Harmonie, přijímám tě jako součást svého života. Vezmu si z tebe tolik, kolik budu potřebovat, abych právě teď zharmonizoval svoji duši i tělo. Našel svůj vnitřní klid, rovnováhu a narovnal nerovnováhu mého rodinného systému.

Aby se dala narovnat nerovnováha rodinného systému, protože já tvrdím, že spravedlnost neexistuje v rámci jednotlivce, ale v rámci celého rodinného systému, tak je potřeba ji narovnat pomocí speciálního rituálu. Jestliže v naší rodině někdo něco způsobil a nebyl za to potrestaný, můžeme to odnést my, náš syn nebo vnouče. A půjde to dál, dokud si osud nenajde někoho, kdo tu nerovnováhu srovná.

Očistný rituál:

Je potřeba očistit se od těch chyb a nerovnováhy, co způsobili naši předkové, ale třeba i my a odpustit všem, kteří nám ublížili, a požádat o odpuštění ty, kterým jsme ublížili my. A to je potřeba udělat 3x, pokaždé věty 12x opakovat, zhruba po 20 minutách tohoto meditování.

Tam je třeba opakovat větu:
Omlouvám se těm, kterým bylo ublíženo, a těm, kterým z našeho rodu ublížili, protože oni už to udělat nemohou, protože většinou nežijí a já tedy přejímám zodpovědnost, za to, co způsobili, a chci se omluvit těm, kterým bylo ublíženo. Je nám líto, že vy nežijete a my ano, ale těšíme se, že až nastane váš nebo náš čas, že se znovu setkáme, ale teď je čas se rozejít. Vy tím dojdete svého klidu, získáte tím možnost se znovu narodit a my tím dojdeme svého štěstí a uzdravení.

U každé seance je potřeba opakovat věty minimálně 12x, aby bylo dosaženo nápravy. V průběhu vize pak můžeme spatřit, co se dělo za nepravosti, kdo nebyl potrestaný apod.

Pak by měla následovat druhá věta týkající se harmonie:
Radosti ze života, lásko, štěstí, cite, přijímám vás jako součást svého života, vezmu si z vás, kolik budu potřebovat, abych dokázal lásku, štěstí a cit nejen příjímat, ale i rozdávat.
Dále:
Budoucnosti, přijímám tě jako součást svého života, vezmu si z tebe, kolik budu potřebovat, abych dokázal plánovat budoucnost, užívat život, radoval se ze života a abych našel svůj pevný bod a smysl života atd.

Dospělosti, přijímám tě jako součást svého života a vezmu si z tebe tolik, abych během krátké doby (je to možné cca do tří týdnů) dospěl/a z dětského věku na svůj reálný věk. Tím abych dokázal/a přijmout i odpovědnost odpovídající mému věku.

Těchto vět je hodně a jsou vypsány na internetových stránkách www.brazda-s.cz v kapitole rodinné konstelace nebo doporučujeme novou edici DVD Lexikon moderní psychotroniky, který je poselstvím mé 33leté praxe.

Jak začít rok 2012?

Nejdříve musíme začít sami od sebe. Začít být pokorný, dělat meditace, přestat podvádět nebo dělat křivárny, pokud je děláme, protože vše se nám vrátí s obrovskou intenzitou zpět.
Doporučuji dát si novoroční předsevzetí v tom, že nemůžeme změnit druhé, můžeme změnit jen sebe, a když změníme sebe, tak změníme i ty druhé, ať chtějí nebo ne, protože už jim neumožníme, aby se chovali jako doposud. Taky by bylo dobré dát si předsevzení nedělat lidem to, co sami nechceme, aby dělali oni nám.

Doporučuju koupit si amulet s ostrými hranami, barva, která nás napadne jako první, je ta správná. Ten vám přiostří vaše neostré lokty a už si nenecháte nic líbit a okamžitě se to vrací útočníkovi s trojnásobnou intenzitou.

Každý může věštit budoucnost

Říká, že každý má schopnosti předpovídat budoucnost a každý může být sám sobě léčitelem, stačí, když ho ty věci zajímají. Lidé nejsou stejní a ne všichni mají například při výkladu karet schopnost mít vize ve formě obrazů. I ti, kteří „nevidí“ obraz odpovědi, jsou ale podle Bradleyho slov schopni najít správnou odpověď na svou otázku.
Aby mohl člověk vykládat budoucnost, musí se umět uvést do nižší hladiny vědomí například pomocí soustředění (meditace) nebo nějakým jiným způsobem. V nižší hladině vědomí se probouzí intuice a schopnost vizí.

K věštění není nutné používat jen karty, stejně mohou posloužit kostky, kameny, křišťál, voda, oheň, zrcadlo, mince či kávová sedlina. Každý si musí najít svůj způsob. Jednotlivé metody věštění se lehce naučíte z mého nového Lexikonu moderní psychotroniky nebo můžete využít také mých posledních karet, které jsou označeny znaménky + a - . Kdy + znamená ano a - znamená ne. Je tam uvedeno tisíce otázek a odpovědí, které jsou předepsané, takže si každý může vyvěštit, kde je možné sázet, nebo v jaké oblasti může vyhrát. Ale ta jednoduchá metoda obecně spočívá v tom, že si můžete vzít karty, i když nemají čísla, očíslovat je a sudá karta znamená ano, lichá bude znamenat ne.

Pokus si tedy budete chtít vyvěštit, jestli máte jít vůbec ven z domu, tak si vyložíte karty, a když vyjdou tři karty sudé nebo se znaménkem plus, tak je odpověď ano. Když vám vyjde mínus, tak ne, protože by se mohlo něco přihodit. Takže to je jednoduchá metoda.

Pak existuje ještě jedna metoda, jejíž návod teď přikládám

Je to vlastně taková mapka několika obrazců, kterých jsem udělal devět.

tab1

Je to čtverec rozdělený na 9 polí. V každém políčku je obrazec jako trojúhelník, kolečko, čtverec, obdélník, kosočtverec, hvězda, ovál a pod každý ten znak si na papír napíšete například ano, na druhém ne, na dalším spíše ano, pak spíše ne, teď není dobrý čas, zatím to není jisté, teď to nemáte vědět, takže se neptejte, chce to ještě vyčkat, nechte to být, mohlo by to být, ale bude to náhlé rozhodnutí a v podstatě to nechcete vědět apod. To jsou ty odpovědi, které jsou u každého z těchto obrazců, takže je potřeba se na to podívat. Myslet na otázku, na kterou chcete znát odpověď. Pak prstem ukážete na jeden z těch 9 obrazců a pak se podíváte, co to znamená z těch odpovědí, co jsem jmenoval.

tab2

Tohle bych řekl, že je spolehlivější metoda než výklad z karet nebo práce s kyvadlem. Tohle se mi osvědčilo.

Přeju všem hodně štěstí, zdraví, lásky a peněz. A řídit se heslem přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno. Tak hodně štěstí všem.

Psali jsme:

Věštec Stanley Bradley: ...“Proč mě svědí koule?“

Každý může věštit budoucnost a léčit sebe sama

Reklama