BERAN - nestavte se do role oběti, snažte se vidět nový začátek ve všem, nejen v malém dítěti. Uvědomte si, že život začíná a končí každý den, že je důležité, co děláte teď a tady, ne to co bude, nebo to, co bylo. Že je důležité to, co vytvoříte dnes a vy možná zbytečně pro zpolámané větve jednoho stromu, kácíte celý les. Hledejte možnosti jak získat zdroj své vlastní síly sami pro sebe, nevyčerpávejte se tím, že neustále budete se snažit udělat pořádek kolem sebe. Ztište se a ponořte se hlouběji sami do sebe.BÝK - nesnažte se hlavou zeď prorazit, nesnažte se za každou cenu prosadit, můžete takovým nárazem jen sami sebe zrnit. Někdy nejsilnější zbraní je mlčení a vzpomínky na všechna minulá ponaučení. Snažte se více vnímat vnitřní klid, než se kvůli všemu ihned rozčílit. Vše je v pořádku takové, jaké to je. Nechtějte jít vždy hned do boje. Válka nikdy nikomu nic dobrého nepřinesla, méně je více, v tichosti je síla, držte se tohoto hesla, aby vaše mysl pod tíhou smutku a bolesti nepoklesla.
BLÍŽENCI - nedělejte rozdíly mezi sebou a lidmi kolem sebe, protože v každém člověku můžete naleznout část odrazu sama sebe. Lidé kolem vás vypovídají mnohé o vás, o vašich postojích o vašich možnostech, schopnostech postojích. Lidé, kterými můžete se inspirovat, které můžete obdivovat, vám nastavují stejné zrcadlo jako ti, kterými jste se rozhodli opovrhovat. Pokuste se na všeobjímající a bezpodmínečné lásce k sobě pracovat, naučíte se tak každého člověka milovat. Naučíte se odpouštět a sami svým životem inspirovat.RAK - komunikujte více s andělskými bytostmi, nebojte se podělit o své radosti, ale také o své bolesti. Andělé nad vámi jsou na vaše požádání připraveni, co jen je možné udělat, abyste se cítili v bezpečí a mohli jste se radovat. Všechny životní situace mají svůj smysl a své poselství, i když nejdou hladce. Život je stejný, jako práce na zahrádce. Co zasadíte, to sklidíte a pokud se o svoji zahradu nestaráte, strádáte. Plody nejsou k mání, pokud člověk jen sedí a propadá bez práce a vytrvalosti naříkání. Vy sami jste se rozhodli pěstovat, nebo bědovat? Odpověď hledejte u sebe.LEV - nekřičte, nevykřikujte a sdílejte své úspěchy i pády v tichu sami se sebou, nehledejte pomoc ani řešení kolem sebe, protože váš křik vám do cesty poznání ani moudrost nepřivede. Naslouchejte více lidem kolem sebe bez potřeby poučovat, naslouchejte, ten kdo je ochotný naslouchat zná odpovědi na otázky, které mohou hvězdami na nebi pohybovat. Přestaňte křičet a tím na sebe upozorňovat. Někdy je lepší si některá tajemství pro sebe uchovat. Není důvod jako děti ve školní lavici vykřikovat a tím ostatní vyrušovat.

PANNA - vaše pokladnice moudrosti je plná, avšak pořád zůstává před ostatními uzavřená. Nebojte se svoji pokladnici otevřít, nebojte se z ní rozdávat, hostit a dělit se o všechny její poklady, protože dávání je plné přijímání. Pokud se přestanete o své poklady bát, pokud se přestanete strachovat, že přijde strádání. Kdykoliv budete mít strach z nedostatku, darujte někomu něco krásného, tak uzdravíte obavy, že nebudete mít potřebného. Máte víc, než si myslíte, a tak málo dáváte a sdílíte. Kdy již konečně své dary svému okolí odhalíte?VÁHY - Zvažte na vahách moudrosti všechny své možnosti. Nebojte se riskovat, více se prosazovat a za svým si stát, svoji pravdu obhajovat. Andělé jsou nad vámi a budou vás ve vašem konání podporovat. Je důležité, abyste si stáli za tím, co je důležité pro vás, nemusíte souhlasit s tím, co vám není milé a netvářit se vždy na všechny mile. Není důvod, pokud máte jiný názor, cítit se provinile. Máte právo projevit svůj hlas, i kdyby všichni postavili v opozici proti vám. Buďte věrni sami sobě, nesnažte se podbízet nikomu, žádné situaci ani osobě.

 

ŠTÍR - nehledejte na druhých lidech mouchy, protože mohly by začít kolem vás samotných poletovat. Snažte se více lidi vnímat, poslouchat a podporovat. Zaměřte se na své nitro, na své pocity a na své vlastní nedostatky. Máte mnoho toho, co můžete zlepšovat, jak můžete své projevy kultivovat. Neukazujte prstem kolem sebe, pokud sami nechcete, aby lidé začali si na vás ukazovat. Snažte se co nejvíce citu a pochopení šířit kolem sebe, lidi kolem sebe obdarovat. Nedovolte své kritice pomlouvat ani posuzovat. Je důležité vnímat sebe a na sobě pracovat.STŘELEC - nestřílejte své šípy příliš daleko, mohli byste svými předsudky zranit a někoho, koho ve skutečnosti milujete poranit. To, že máte strach a nejste si jisti sami sebou, nemělo by být zbraní proti jiným lidem. Snažte se vše řešit s láskou a s klidem. Mějte srdce otevřené vůči ostatním lidem. Pokud chcete cítit pocit bezpečí, musíte nejprve přestat útočit, protože každá zbraň nakonec se proti vám samotným nakonec otočí. Hleďte lidem z očí do očí, propojujte srdce, ne hlavu a získáte tak nazpět svoji sílu a odvahu, kterou můžete vnést do všech vztahů.KOZOROH - neopomínejte na své resty vůči lidem kolem sebe, pokud někomu něco dlužíte, smyjte tíhu viny ze sebe. Vnímejte, kdo od vás co očekává, chce a vyžaduje. Někdy je potřeba prospět druhým lidem. Dávat nejen lásku a dostatek pozornosti, ale také vyrovnat všechny finanční záležitosti. Nechť vstupujete ke konci roku s čistým štítem a se všemi dluhy splacenými, nenechte si namluvit, že není nutné splácet všechny dluhy. Jsou to karmické kruhy. Každý člověk je neviditelným poutem propojený s člověkem každým, druhým.VODNÁŘ - ponořte se do hlubin tajemství všeho bytí, hledejte cestu jak všechna temná místa vlastní duše prozářit a prosvítit. Hledejte učitele duchovního vědění, abyste se přiblížili k osvícení. Duchovní hodnoty, morálka, pravda a pomoc z duchovních svět pomohou k rozkvětu vzácných květů. Pokud budete na sobě pracovat, pomůžete nejen sobě, lidem kolem sebe, ale také vodě, planetě, prostě celému světu. Začněte se vy sami podobat tomu vzácnému květu. Hleďte kolem sebe a nesnažte se krásu jen vidět, ale také vytvářet a svým životem dokonalou krásu světa spoluvytvářet.RYBY - proplouváte s lehkostí a s radostí ke splnění svých snů, nemarněte sílu všedních dnů. Každý den je příležitostí ke znovuzrození, k lásce, a k nových nápadů zrození. Oddejte se spolutvoření. Vnímejte své tělo, své vnitřní prostředí, choďte více do přírody, sbírejte poslední houby, pijte více vody, objímejte stromy. Vyběhněte schody a sportujte, běhejte, plavte, prostě se hýbejte. Zdravě se stravujte, do hezkých šatů se oblékejte a každý den jako samostatný život oslavujte. Nemarněte svůj čas a učte se nové věci. Buďte velrybami, které nikdy nemohou ohrozit žraloci, buďte svobodní rejnoci. Buďte sami sebou a plujte si s radostí čistou živou vodou. Staňte se pstruhy v potocích, úhoři hledícími na hvězdy v temných nocích.

Reklama