BERAN – nadhled, to je to, co potřebujete nyní, nesnažte se k vůli nikoho jiného měnit. Snažte se přijmout sebe sami takové, jací jste ve skutečnosti, nesnažte se vyhovět potřebám společnosti. Vše, co se kolem vás děje nyní je důležité, abyste pochopili, že vše si děláte jen vy sami složité. Že nejdůležitější jsou ty okamžiky, které jsou vámi skutečně odžité a prožité. Nejde o to žít bezchybně, ale pravdivě sami k sobě.BÝK – hleďte zpříma do budoucnosti, blíží se čas, kdy budete bilancovat nad tím, co se za poslední rok odehrálo, co musíte ještě dokončit, než přijde čas, kdy se bude opravdu potřeba s rokem minulým rozloučit. Dodělejte vše, co máte rozděláno, udělejte vše proto, abyste si nenesli do dalšího roku dluhy, pokud chcete vidět v tom roce příštím na nebi, barvy duhy. My andělé jsme při vás, nepolevujte a vše do konce dotahujte.BLÍŽENCI – radujte se, veselte se a oslavujte život i nyní, když slunce jde spát brzy a tma přináší nová prozření a nové vědění. Soustřeďte se na své vlastní vnitřní vedení. Vnímejte svoji intuici, protože ta je vaší pokladů plnou pokladnicí. To, že by snad mohli lidé kolem vás propadat smutku a beznaději, není výzva pro vás. Naopak. Nastává čas, kdy se budete z výsledků své práce a svého konání radovat, navštěvujte přátele a organizujte setkání, kde se budete vzájemně podporovat.RAK- nehledejte štěstí vně, ale uvnitř sebe, protože jsou chvíle, kdy není dobré spoléhat se na okolí. Ani na přátele. Jen sami na sebe. Nehledejte nikoho, kdo váš život vyřeší, nikoho, kdo váš život obohatí a nikdo ani není zodpovědný za to, že se váš život hatí. Jste to jen vy sami a cokoliv se ve vašem životě děje, či odehrává, je jen odrazem toho, co jste vytvořili. Proto je důležité zamyslet se nyní, co je potřeba udělat, jakým směrem se dát, jak vyřešit vše, co je vyřešit potřeba.LEV – nebojte se přihlásit o pozornost, nyní je váš čas vystoupit z vlastního stínu, vystoupit z role oběti a nechat za sebou vše, co by mohlo jen zdánlivě připomínat napětí. Je důležité vyjít vstříc vlastním nesnázím, vlastnímu strachu a rozpoznat od nepravdy pravdu. Říkejte lidem, co si myslíte, protože tím, že budete nepříjemné rozhovory odkládat, tím nic nevyřešíte. Možná jen na nějakou chvíli je z hlavy vytěsníte. Ale od pocitu klidu a míru sami sebe oddělíte. Máte na to právo, říkat co si myslíte, pořád ještě smíte.PANNA – komunikujte s námi anděly, nemusíte chodit do kostela, stačí si na nás vzpomenout kdykoliv, třeba ráno po probuzení v posteli. Vaše tělo i duše je váš chrám, uctívejte svůj chrám dobrým jídlem, láskou, péčí a modlitbami. Nedovolte s sebou zmítat pochybami. Vše se děje tak, jak jste si sami přáli a to, co se děje nyní je důležité pro to, co si přejete prožívat v budoucnosti. Ovládejte se a nedovolte převzít nad vámi moc ani vzteku, ani zlosti, ani žárlivost. Dávejte světu ze sebe jen své skvosty.VÁHY – vyvažujte stravu bylinami, stres odpočinkem, nedostatek klidu spánkem. Je důležité odpočívat, být v klidu a na svět pozitivně se dívat, své tělo dotekem a masážemi rozmazlovat. Svoji duši modlitbami a krásnými knihami obohacovat. Vše je potřeba svým vnitřním světlem prosvěcovat. Máte všechny nástroje k tomu, abyste uvěřili svým schopnostem i přednostem. Jste svého života strůjcem, nikoli v něm jen hostem. Pochybnost může zabolet jako z růže osten. Proto věřte a ze života se těšte.ŠTÍR – přijímejte výzvy, které se k vám dostávají. Dovolte skrze sebe nechávat protékat život a jeho láskyplnou energii. Dávejte ze sebe vše, co ostatní potřebují. To je váš cíl, váš úděl i smysl života. Zažehnout v lidských srdcích svíce, v těch, jimž vládne temnota. Máte veliký potenciál lidem dávat, ze sebe jen to nejlepší jim předávat. Máte potenciál tvořit. Jen je potřeba nenaříkat, nesnažit se o snazší cestu, nesnažit se lenivět. Je potřeba tvořit!STŘELEC – není důvod se bát, nové výzvy a projekty přijímat a realizovat. Vše je připraveno tak, aby spělo ke štěstí, dovolte si využít nás anděly i celý vesmír. Pracujte a ze svých bonusů, podporujte lidi v nouzi a mír. Čím více dáte, čím více rozdáte, tím sami více dostanete. Prosperují ti, kteří ze svého prospěchu také obdarují. Prvním znakem velkorysosti je soucit s těmi, kteří prožívají mnoho bolesti. Proto tvořte, podnikejte, naplňujte své vize. A pokud budete soucitní, nebudete lakomí, nikdy vás nepostihne finanční krize.KOZOROH – buďte a zůstávejte oddaní tomu, čemu věříte, co je pro vás důležité a co je vaše pravda. Tím ukážete světu, že nejste jen loutkou, že nejste člověkem bez názoru, někdy je pro pravdu potřeba projevit mnoho vzdoru. Choďte ke svým pravdám jako ke kostelu, s vůlí a přáním ji projevit, nic si nenalhávejte. Snažte se opravdovou vůli projevit. Pak můžete svůj život změnit, poté další lidi inspirovat. Inspirujte a nesnažte se nic zatajovat, je potřeba morálku a dobré mravy za všech okolností obhajovat.VODNÁŘ – míváte občas zbytečné pochybnosti sami o sobě, nenechte žádnou vinu ulpívat na sobě. Vina neexistuje, existují jen chyby a chybičky a váš život bez nich, byl by jako moře, kde neplují malé rybičky. Život je a bude neustále hledat možnosti jak vás zocelovat, neustále budete něco řešit, to po celý život potrvá. Proto se uvolněte a nesnažte se nic za každou cenu řešit. Nesnažte se utíkat před problémy, protože ty nikdy nezmizí. Záleží jen, zda je člověk vnímá jako problém, nebo jako výzvu nad kterou dá se zvítězit.RYBY – přichází k vám mnohá požehnání, období hojnosti a blahobytu. Nebojte se přijímat, nevzdávejte se ničeho, co se vám nabízí jen z přílišné skromnosti. Dovolte si plně otevřít své srdce lásce a prožít si plně pocit hojnosti, může být slastí. Lidé kolem vás vám pomáhají, mnohé dary předávají a vy se straníte. Není důvod k přemíře skromnosti, protože svět vás chce obdarovat a je jen na vás, zda to dovolíte lidem kolem vás i celému světu udělat. Jen nikdy nezapomeňte s vděčností poděkovat.

Reklama