beran.jpgBERAN - nejdůležitější je nyní potřeba přijmout zodpovědnost za sebe, aby vše, co bude se dít, bylo v souladu s tím, co je důležité a nutné, ne s tím, co je okázalé. Nyní nastává období hodnocení, toho, co důležité je a co důležité není. Je potřeba pohlédnout na sebe s realistickým náhledem do budoucnosti a zodpovědět sami sobě otázku, proč toužíte po úspěchu a po okázalosti. Vše je v pořádku tak, jak je nyní, uvědomte si, jaké vás vedou ve skutečnosti pohnutky k tomu, cokoliv měnit. Snažte se za všech okolností morální hodnoty ctít a nejen úspěšní, ale také prospěšní být.


byk.jpgBÝK - nesnažte se hledat jehlu v kupce sena, neohlížejte se zpět, snažte se na seno ulehnout a nechat vše plynout. Opusťte obavy o to, co bude, co nebude a snažte se nechat se obklopit v lásce vlastním osudem. Proplujte pochybnostmi i studem, proplujte radostně k tomu, co si přejete. Nehledejte na sobě chyby, ale snažte se uvědomit si, že vaše loď již pluje přesně tam, kam si přejete. Pohleďte do slunce, přivítejte jeho poselství, o tom, že je krásné a plné světla. Ale ve tmě se na druhou stranu, dobře spí. 


blizenci.jpgBLÍŽENCI - dostanete možnost začít něco nového, přijmout novou životní výzvu, která bude připomínat na první pohled zběsilou jízdu. Nebojte se v tomto období riskovat, pokud jste pro něco nadšení, pokud máte chuť něco nového budovat. Bude se vám to dařit a pokud zachováte si vnitřní stabilitu a vnitřní klid, nemůžete nic ztratit. Naopak. Vaše konání bude mít na vaši budoucnost pozitivní dopad. Vyneste si ze života i z domova staré smetí a odpad. Vneste do svého života nové podněty pro kreativitu a tvoření, vaše snaha se vám vrátí a risk se vám vyplatí. Již dávno jste mocní a bohatí.

rak.jpgRAK - nyní máte velkou spoustu povinností a pod jejich tíhou zapomínáte na malé každodenní radosti. Uvědomte si, že není dobré se přepínat, že je potřeba také odpočívat. Že život je potřeba prožívat s lehkostí, s nadhledem a s radostí. Není potřeba měnit všechny zaběhnuté zvyklosti, ale stačí pár malých změn udělat, uvolnit se z tíhy zodpovědnosti. Nedělejte sis  ničím zbytečné starosti, jsou lidé, kteří mají těžší osud nežli vy a umějí se více radovat. Snažte se pochopit, že vy jste ti jediní, kteří můžete šťastnými sami sebe udělat. Život je dokonalý zázrak.


Llev.jpgEV - kdybyste dostali možnost cokoliv si přát, přáli byste si něco sami pro sebe, nebo byste měnili tento svět a jeho řád? Je důležité, abyste využili svých sil a dali jste část ze sebe lidem kolem sebe, abyste objímali rodinné příslušníky i přátele. Aby vaše srdce bylo otevřené, abyste tvořili pro všechny, kteří mají sami nedostatek kreativity a tvořivosti, abyste si své dary nenechávali jen sami pro sebe. Sněte si své sny o tom, čím prospět druhým lidem, když uléháte večer do postele. Myslete nejen na to, co vy, ale také na své přátele, kteří hledají útěchu a naději, oni vám vše vrátí plnou náručí nazpět později.

panna.jpgPANNA - nebojte se více uvolnit, nebojte se být odvážní. Někdy jste zbytečně příliš vážní. Hledejte kolem sebe to, co se vám líbí, ne své chyby. Jsou věci, které je potřeba prostě a jednoduše jen přijmout a nesnažit se je za každou cenu měnit. Pokud dokážete více sami sebe ocenit a nebudete se jen snažit sami sebe očernit, bude se vám vše dařit. Máte mocný dar zodpovědnosti, komunikace a soucitu, ale často hledáte dokonalost, která neexistuje a není. Nesnažte se neustále pohlížet sami na sebe kritickým pohledem a neustále něco měnit. Snažte se v tomto čase sami sebe více ocenit. 

vahy.jpgVÁHY - mějte trpělivost sami se sebou i s lidmi kolem sebe, pohlížejte na vše s odstupem a s klidem, snažte se dostat blíž k lidem. Pokud budete trpěliví a s láskou lásku rozdávat, budete žít a radost ze života mít. Trpělivost je výsadou králů, trpělivost je znakem vyzrálosti. Nepropadejte pocitu, že musíte se bát, máte sklony k chamtivosti. Trpělivě sázejte ovocný sad kolem sebe ve svém bytí a než vyrostou jabloně , radujte se z rozkvétajícího kvítí a hleďte na nebe, tam slunce svítí.  Radujte se z úsměvů dětí a nechtějte víc, než potřebujete, protože potom můžete se ve své netrpělivosti ztratit v očekávání a to vám ve štěstí nakonec zabrání. 

stir.jpgŠTÍR - komplikace vedou k řešení, nebojte se ničeho, vše nakonec dobře dopadne. Dělejte co máte rádi, buďte spontánní, dělejte vše, co vás napadne. Máte právo na radost i na lásku, máte právo na svobodu i na své neřesti, dělejte cokoliv, co povede vás k radosti. Máte před sebou období, kdy si zasloužíte odpočinek, mír a klid, kdy by jste si měli za tím, co cítíte jít. Nic si neodpírat a dveře, které zdají se být uzavřeny otevírat. Žít naplno, být v pravdě upřímní a nic nepředstírat. Vše je tu pro vás, vše je nyní o vás. O tom, co chcete a co nechcete vy sami, nebojte se být otevření, nebojte se být svobodní.

strelec.jpgSTŘELEC - nebojte se vyzvat na souboj své strachy a obavy, nebojte se otevřenosti, nebojte se pravdy, jedině tak můžete žít naplno a doopravdy. Máte pocit, že vám něco uniká, ale bojíte se změny konat a nové cesty podnikat. Začněte do hloubi své duše i srdce pronikat. Máte mnoho možností před sebou kudy se dát, jen se snažte přestat se bát, snažte se své strachy a obavy více prozkoumat. Pokud naleznete v sobě dostatek odvahy, budete na své cestě správný směr udržovat. Nenechte se strachem omezovat, ani si jím nenechte nic nařizovat. Strachu není radno se podřizovat.

kozoroh.jpgKOZOROH - je mnoho nápadů, které můžete mít, ale pokud nenaleznete odvahu, nebudou moci světlo světa zřít. Je důležité si uvědomit, že ke všemu je potřeba nejen snění, ale také konání a nezapomínejte na dobré vychování. Buďte k lidem shovívaví, hledejte cesty vpřed skrze lásku a morálku, takto zalévejte svoji životadárnou zahrádku. Mějte odvahu se prosadit, mějte ambice, jste pokladů plná pokladnice a váš rozlet nemusí mít žádné hranice. Jen myslete na to, že motivem má být dobrý pocit na prvním místě, ne peníze a moc. Dejte vždy tomu nejlepšímu z vás na vaší cestě přednost.

vodnar.jpgVODNÁŘ - nemějte obavy o své blízké ani sami o sebe, pečujte o své zdraví, hýbejte se a všechny obavy vyžeňte z hlavy. Někdy máte divoké představy o tom, co všechno může se stát, někdy máte tendenci o sobě pochybovat a v negacích se zmítat a svými myšlenkami se zatěžovat. Negativní smýšlení bude vám jen přitěžovat. Nenechte se dotěrnými myšlenkami obtěžovat. Žijte si svůj se s nadějí, s radostí i s úsměvem. Můžete si dopřát cokoliv na co jen pomyslíte, ale také cokoliv čemu vy sami uvěříte. Nenechte se otrávit ničím z toho, co vás může brzdit v rozletu a v novém učení, začněte být ze vše co děláte, nadšeni.

Rryby.jpgYBY - život je o hledání a nalézání a vy nechte vše, co vám již nemá co nabídnout odejít. Nenechte se zmást pocitem smutku že nechávat za sebou minulost je nemožné, protože vše je jen o vás a o vašem rozhodnutí. Vše je o vaší sebelásce a sebepřijetí. Netrhejte sedmikráskám okvětí, nevyžadujte poslušnost od dětí, nehledejte v náruči vašich partnerů přijetí. Nechte svobodu ostatním i sami sobě, dovolte si růst a zrát. Nemusíte na všechno logickou odpověď znát. Život má svůj vlastní průběh i řád. Vy jediné co měli byste nyní udělat, všemu co ztrácíte a nacházíte důvěřovat. Nové vítat a staré odevzdat.

Reklama