V dětství jsme je pravděpodobně prodělali všichni a ani naši potomci jich nebývají ušetřeni. Pamatujete si na tělo pokryté bílým pudrem? Pro malé děti je to mnohdy i zábava, že vypadají jako indiáni. Kdyby ovšem neštovice neprovázelo to nepříjemné svědění.

 

Víte ale, jaké onemocnění neštovice vlastně jsou a co je způsobuje?

 

Plané neštovice – odborný název je varicela – patří mezi nejčastější infekční onemocnění na světě. Šíří je virus Varicella zooster a až 90 % lidí, kteří s ním přijdou do styku, planými neštovicemi onemocní. Nejčastěji bývají postiženy děti do deseti let věku. Nakazit se ale může kdokoliv, kdo toto onemocnění dosud neprodělal. V dnešní době je úmrtnost při této nemoci sice velmi nízká, přesto je dobré preventivně se chránit vhodným očkováním.

 
Víte, jaký je rozdíl mezi pravými a planými neštovicemi?


Pravé neštovice, neboli černé neštovice, variola,  byly závažnou chorobou minulosti. Umíraly na ně miliony lidí ročně. Díky očkování, které bylo objeveno na konci 18. století, se je podařilo vymýtit a v roce 1980 je Světová zdravotnická organizace slavnostně prohlásila za vymýcenou chorobu. Dnes se už proti nim neočkuje. Poslední případ se objevil v roce 1978 v Africe.

Častým problémem současnosti jsou však neštovice plané. K prvním projevům onemocnění dochází zpravidla 10-21 dnů od nákazy. Svědivou vyrážku mohou předcházet nespecifické příznaky, jako horečka, malátnost a nechutenství. U některých pacientů mohou plané neštovice probíhat s celou řadou závažných komplikací. K těm nejčastěji dochází u novorozenců, dospělých a lidí s poruchou imunity. Mohou se vyskytnout krvácivé stavy, bakteriální infekce, zápaly plic, poruchy centrální nervové soustavy, dehydratace a další komplikace. Výjimečně může skončit i úmrtím, a to i u jedince před propuknutím planých neštovic úplně zdravého.

Lépe než je léčit je planým neštovicím předcházet. Účinnou ochranou je očkování. Vysoce snižuje riziko nákazy a chrání před komplikovaným průběhem onemocnění.

 

I když plané neštovice probíhají u valné většiny dětí bez komplikací, může se průběh onemocnění ve 2 až 3 % případů nečekaně zkomplikovat i u jinak zcela zdravých dětí a vést až k hospitalizacím. Mezi nejčastější komplikace patří infekce měkkých tkání, dysfunkce centrální nervové soustavy, pneumonie, dehydratace a zánět středního ucha. Po prodělané infekci má řada dětí oslabenou imunitu a je náchylnější k dalším nemocím.

V září, kdy se děti vracejí do kolektivu dětí ve školkách a školách, se riziko šíření planých neštovic opět zvyšuje. Největší vlny infekce přicházejí zpravidla v zimě a na jaře,“ říká MUDr. Dana Vurmová, praktická lékařka pro děti a dorost. Dlouhodobě vysoký výskyt onemocnění by mohlo jednoduše snížit právě očkování. Pro představu, každoročně onemocní zhruba stejný počet dětí, jako se jich v daném roce narodí. „Mou ordinací prošlo už hodně malých dětí, které se kvůli planým neštovicím trápily zbytečně. Stěžují si na intenzivní svědění, neklidný spánek a celkovou únavu. Léčba, kterou jim můžeme indikovat, je pouze podpůrná, antibiotika ani jiné léky na plané neštovice nejsou účinná. Děti ve věku od patnácti měsíců výše, které ještě neštovice neprodělaly, by se měly chránit očkováním,“ říká MUDr. Vurmová.

Mezi hlavní přínosy očkování proti planým neštovicím patří ochrana před vysoce infekčním onemocněním s možnými komplikacemi, snížení nemocnosti v jeslích, mateřských a základních školách a ochrana vysoce rizikových pacientů, jako jsou někteří jedinci se sníženou imunitou a dospělí, kteří plané neštovice dosud neprodělali.

V České republice se zatím neuvažuje o zavedení celoplošného, státem hrazeného očkování proti planým neštovicím. Očkování si zájemci musí hradit sami. Vhodné je pro všechny děti i dospělé, kteří plané neštovice dosud neprodělali. Od 9 měsíců do 12 let (včetně) se používá jedna dávka vakcíny. U adolescentů od 13 let a dospělých jsou k očkování potřeba dvě dávky vakcíny, které se aplikují s odstupem nejméně 6 týdnů. Očkovací látka se obecně dobře snáší, je vhodná i pro alergiky. Je možné předepsat ji na recept a jedna dávka stojí přibližně 1 500 Kč. Předpokládá se, že navozená ochrana je dlouhodobá, přeočkování se nedoporučuje. Pravděpodobnost, že v případě kontaktu s virem očkovaný onemocní, snižuje očkování o 90 %. Pokud se přesto nakazí, bude mít onemocnění velmi mírný průběh bez rizika závažných komplikací. Účinnost vakcíny proti komplikovanému průběhu je prakticky stoprocentní.

O možnosti očkování se poraďte se svým pediatrem, který vám nejen předepíše recept, ale  jistě vám také ochotně odpoví na veškeré vaše dotazy.

 

Základní informace o planých neštovicích a možnostech prevence najdou zájemci na internetových stránkách www.nestovice.cz.