Všeobecná zdravotní pojišťovna přišla s velice užitečnou novinkou, systémem IZIP. Na jeho si každý její klient může založit takzvanou elektronickou zdravotní knížku, která bude se souhlasem svého majitele dostupná všem lékařům z kteréhokoli počítače připojeného na internet.

Knížka by měla obsahovat všechny údaje o zdravotním stavu svého držitele, užívaných lécích, alergiích, prodělaných zákrocích, a tak dále. Jestliže má být totiž léčba co nejúčinnější, lékař musí pracovat s co největším množstvím kvalitních informací, podrobně znát předešlé diagnózy a medikace. Je to důležité hlavně k optimálnímu výběru dalších léků a lékařských zákroků.

izipV současnosti si desetitisíce nemocných neustále ničí organismus a játra nepřiměřenou zátěží z vedlejších účinků vzájemně křížených léků, o kterých jednotliví lékaři nevědí. A takové dlouhodobé otravování organismu může končit i předčasnou smrtí.

Generální ředitel společnosti IZIP, a.s. pro Českou republiku Jiří Pašek

„Systém IZIP výrazně zkvalitňuje péči o pacienta samotného, zároveň zefektivňuje poskytovanou péči a šetří finanční prostředky v celém procesu poskytování zdravotní péče. Díky své komplexnosti je velmi kladně hodnocen v rámci Evropské unie, která si jej zvolila jako referenční projekt.

Společnost IZIP věnuje maximální pozornost oblasti bezpečnosti dat. Provoz probíhá plně v souladu s platnou českou legislativou. Společnost IZIP je registrována Úřadem pro ochranu osobních údajů a je nositelem certifikace ISO 27001 a ISO 9001.“

Na otázky čtenářek Žena-in.cz  odpovídá Jiří Pašek

Proč je tato služba jen pro pojištěnce VZP?
Vývoj a provoz systému IZIP(Elektronická zdravotní knížka) je exkluzivně podporován VZP ČR. Z tohoto důvodu je uvedená služba nabízena výhradně klientům Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Proč do IZIPu nejsou zapojeny i ostatní zdravotní pojišťovny?
V tuto chvíli probíhá spolupráce v exkluzivním režimu s VZP z důvodů uvedených výše. Vstup další zdravotní pojišťovny se zatím neočekává.

Mám zdravotní knížku přes 2 roky a ještě žádný doktor mi do ní nic nenapsal? Proč?
Pro aktualizaci Vaší Elektronické zdravotní knížky Vám doporučuji při nejbližší návštěvě lékaře požádat o provedení zápisu. V případě, že Váš lékař není zapojen do systému IZIP|Elektronická zdravotní knížka, kontaktujte prosím příslušného obchodního reprezentanta, který lékaře navštíví a systém IZIP představí. Kontaktní údaje naleznete (podle příslušného kraje ČR) na webu www.izip.cz, případně Vám rádi poskytneme kontakt na infolince IZIP 221 458 180.

Proč nemají lékaři, kteří mají smlouvu s VZP nějaký příkaz, aby knížky propagovali a používali?
Registrace do systému IZIP je věcí dobrovolnou a to nejen na straně pacienta, ale i na straně lékaře. Systém IZIP|Elektronická zdravotní knížka přináší výhody oběma stranám. A tak záleží na pacientovi, zda požaduje provedení zápisu do EZK, a stejně tak i na lékaři, zda s elektronickými zápisy pracuje a nemusí se zabývat zbytečným papírováním.

Neuvažuje se o tom, že by se tato knížka zaváděla již v porodnici?  Bylo by to určitě efektivnější.
V současné době je v České republice zapojeno do systému IZIP|Elektronická zdravotní knížka 65 nemocnic. Zapojování porodnic bude postupovat současně s tímto vývojem.

Mohu si do zdravotní knížky psát i sama?
Ano, můžete zapisovat do sekcí „Poznámky klienta" a „Moje karta". V současné době můžete jako klient vyplňovat následující údaje: osobní údaje (věk, krevní skupinu, pohlaví, výšku, váhu, známé alergie nebo chronické diagnózy), dále fyziologická data nebo např. užívané volně prodejné léky, jako jsou vitaminy a různé potravinové doplňky. Možnost vkládat tyto údaje lze využít také pro přepsání zprávy od ošetřujícího lékaře, který není ještě zapojen do systému IZIP.

Chodím k různým lékařům poměrně často a nikdy mě žádný neoslovil s tím, zda mám tuto knížku, případně zda tam chci něco napsat... Má to potom cenu?
Jednoznačně ano. EZK Vám pomůže při komunikaci s lékaři, a to nejen v Čechách, ale i v zahraničí. S EZK jste schopna zodpovědět všechny otázky lékařů, jako jsou např. veškeré prodělané nemoci, očkování, alergie, názvy užívaných léků a jejich dávkování, krevní skupina, trvalé diagnózy a jiné. Tyto informace jsou pro lékaře velmi důležité a mohou výrazným způsobem ovlivnit Vaši diagnostiku a léčbu. V případě ohrožení života se Vám díky EZK mnohonásobně zvyšuje šance na záchranu života.

Pojištěnci ostatních pojišťoven na to vůbec nemají nárok, nebo si to musí platit? A případně kolik?
Pojištěnci ostatních pojišťoven si mohou až do odvolání nechat EZK zřídit zdarma, do budoucna bude tato služba zpoplatněna. Pojištěnci ostatních pojišťoven nemohou využívat některé výhody, které jsou exkluzivně pouze pro pojištěnce VZP ČR.

Bude tato služba v budoucnu i pro pojištěnce jiných zdravotních pojišťoven?
V současné době se díky exkluzivitě s VZP ČR o takovéto alternativě neuvažuje.

Má lékař povinnost se pacienta na knížku zeptat?
Lékař není povinen pacientovi zápis do EZK aktivně nabízet. Je v samotném zájmu pacienta, upozornit lékaře na vlastnictví Elektronické zdravotní knížky a požádat jej o provedení zápisu.

Kolik lékařů je v systému IZIP zapojeno?
K systému IZIP|Elektronická zdravotní knížka je v současnosti připojeno přes 11 000 lékařů.

Když se mi někde něco stane, lékaři budou mít ihned bez mého povolení volný přístup do knížky? To si určím na začátku, kdo tam může?
Souhlas s nahlížením do Elektronické zdravotní knížky uděluje její majitel - tedy Vy.  Při samotné registraci se můžete rozhodnout, zda k Vašim zdravotním záznamům v EZK mohou přistupovat všichni Vaši ošetřující lékaři registrovaní v IZIP nebo jen někteří - Vámi definovaní.  Tento výběr můžete kdykoliv měnit podle Vašeho uvážení.

Bez ohledu na to, jaká přístupová práva k Vašim datům udělíte, zapisovat mohou všichni lékaři. Číst ve Vaší EZK mohou pouze ti, kterým to dovolíte.

Výjimku, na kterou narážíte ve Vašem dotazu, tvoří lékaři Zdravotnické záchranné služby, kteří - pokud je ZZS registrována v systému IZIP - mohou přistupovat k tzv. emergentním údajům všech majitelů EZK. Těmito údaji se má na mysli krevní skupina, alergie, rizikové faktory, očkování proti tetanu nebo trvalé diagnózy - tedy informace, které mohou vést bezprostředně k záchraně života. Ani lékař ZZS nemůže přistupovat ke všem ostatním záznamům, pokud majitel EZK nemá data zpřístupněna k nahlížení všem lékařům registrovaným v systému IZIP|Elektronická zdravotní knížka.

U svého lékaře budu mít běžný spis a aktuální informace do elektronické knížky tam bude psát kdo?
Do Elektronické zdravotní knížky může zapisovat kdokoliv z lékařů registrovaných do systému IZIP. Zdravotní záznamy má možnost lékař zasílat do EZK přímo ze svého ambulantního programu pokud je na to připraven (to je otázka několika sekund a dávkového přenosu) nebo manuálně přes webové rozhraní. Lékaři různých specializací zapisují záznamy z vyšetření, léčby, specializovaná pracoviště pak mohou vkládat laboratorní výsledky, lékárny lékové zápisy atp.  

Praktický lékař Vám do EZK zapíše anamnézu, která osahuje nejdůležitější informace o Vašem zdravotním stavu (prodělané nemoci, operace, očkování, trvalé medikace, trvalé diagnózy, emergentní údaje), tedy informace, které potřebuje znát každý Váš ošetřující lékař.

Když se mi stane úraz a nebudu schopná komunikovat, jak se někdo dozví, že mám zdravotní knížku a mám tam napsané nějaké důležité informace - třeba o alergii? Pokud jsem to pochopila, tak přístup bude „na heslo“.
Lékaři Zdravotnické záchranné služby mohou přistupovat k tzv. emergentním údajům u všech majitelů EZK (pokud je ZZS registrována v systému IZIP). V případě úrazu by měli mít lékaři k dispozici Vaši kartičku zdravotní pojišťovny, která je označena samolepkou IZIP. Pro další postup platí výhradní přístup záchranného lékaře k Emergentnímu datasetu.

Jde lékařská dokumentace dávat zpětně do knížky? Měla jsem před deseti lety důležitý zákrok a ráda bych, aby v knížce byl. Kdo ho tam musí napsat? Lékaři z nemocnice, kde s e to provádělo? Pokud ano, jak je mám donutit, aby to udělali?
Vaši anamnézu, která osahuje nejdůležitější informace o zdravotním stavu pacienta (prodělané nemoci, operace, očkování, trvalé medikace, trvalé diagnózy), tedy informace, které potřebuje každý ošetřující lékař o pacientovi znát, Vám do EZK zapíše Váš praktický lékař. O doplnění jakýchkoliv dalších záznamů, i zpětně, můžete svého praktického lékaře také požádat.

Hezký den, mám velmi zaneprázdněného gynekologa, jak s ním mám komunikovat, aby mi všechno do knížky napsal?
Jako pacient máte dle platné legislativy právo nahlížet do své zdravotnické dokumentace a taktéž si z ní pořizovat kopie.  Stručně řečeno - pokud požádáte lékaře o kopii Vaší zdravotnické dokumentace - měl by Vám ji vyhotovit. Zákon nestanoví v jaké podobě, nicméně alternativa předání zdravotnické dokumentace v elektronické podobě do systému IZIP se jeví jak pro lékaře, tak pro pacienta akceptovatelnou a jednoduchou (nulové náklady, rychlost, efektivita). V případě, že nám předáte kontakt na Vašeho lékaře, který dosud není v systému IZIP registrován, rádi jej oslovíme s nabídkou registrace.

Mohou mít EZK i nezletilé děti?
Ano, pro děti má stejný význam jako pro dospělé pacienty. Přístup k jejich EZK dostane jejich zákonný zástupce.

K čemu je mi elektronická zdravotní knížka, když nemám internet a nemohu do ní nahlížet?
Elektronická zdravotní knížka má pro vás velký význam, i když sama počítač nepoužíváte. Přestože si nebudete ve svých zdravotních záznamech listovat a číst, máte možnost poskytnout je všem lékařům, kteří Vás ošetřují a tyto informace potřebují k efektivní léčbě. To znamená, že zápisy ve Vaší EZK využijí pro celkové zkvalitnění a zlepšení Vaší zdravotní péče. I proto je služba EZK nepostradatelná.

Bude záznam pro lékaře i v jiném jazyce?

izipElektronická zdravotní knížka je připravená rovnou v mezinárodním formátu. Funguje jak v českém, tak i v anglickém jazyce, takže je dostupná kdekoliv v zahraničí. Kódy diagnóz jsou v mezinárodně uznávaném tvaru a řada zpráv je psaná v latině, takže využití elektronické zdravotní knížky není rozhodně omezeno pouze na Českou republiku. Stejně tak jako internet, je EZK také obecně dostupná.

Reklama