Skalní hrady jsou na Českolipsku vcelku běžným jevem. Ten největší zachovalý najdete v obci Sloup, my vás ale chceme upozornit na jeden, řekněme, raritní - Myší hrádek vykukuje z hladiny Máchova jezera.

myslin

Když se člověk dívá na Máchovo jezero, nemůže si nepovšimnout masivního pískovcového útvaru, který z něj vyčnívá. Suchou nohou k němu nedojdete, přes to by neměl uniknout vaší pozornosti, jde totiž o bývalý skalní hrad, tak zvaný Myší hrádek.

Dvě legendy o Myším hrádku a Myšlíně

Myší hrádek patřil v 15. století nepříliš bohatému šlechtici Janu Pancíři z Kosořic. Tento drsný, krutý a bezcitný muž si v hrádku uprostřed vod zbudoval své loupežnické sídlo. Legenda praví, zatím co loupežník měl sýpky plné, na kraj padla neúroda. A tak se zoufalí lidé vypravili za svým tyranem prosit o chléb. Pancíř je nechal pozabíjet.

Spravedlivý trest na sebe ale nenechal dlouho čekat. Z polí a luk kolem Dokského rybníka (Máchovo jezero - pozn. red.) se začaly sbíhat tisíce myší, přeplavaly na skálu a vnikly do tvrze. Nejprve se pustily do zásob jídla, které našly, a když vše snědly, zaútočily na Pancíře a jeho druhy. Útok masy hlodavců nikdo nepřežil. A tak po nich zůstala jen pustá tvrz.

Další legenda vypráví o propadlé vesnici Myšlín, kde žil na hradě starý rytíř se svou dcerou. Překrásnou dívku žádalo o ruku hned několik rytířů, její otec se však o její osud bál a proto ji nechtěl dát prvnímu, kdo si o ni řekne. Přemýšlel, kdo z uchazečů by byl jeho milované dítě dobrým mužem a nakonec se rozhodl pro pána z nedalekého hradu Jestřebí. Dcera ho však odmítla.

Nedlouho po té přijel od dvora muž v krásné zbroji a prosil pána z Myšlína, aby mu dal dceru za ženu. Dívka si ho opět odmítla vzít a ještě té noci se stala strašlivá věc. Odmítnutý nápadník dívku unesl. Ve skutečnosti to však nebyl rytíř, ale čert, který spící krásku uchopil a odnes oknem pryč. Vysoko nad zemí dívka pekelníkovy vyklouzla z náruče, a jakmile dopadla na zem, proměnila ve skalnatý kopec, kterému se dodnes říká Spící panna.

Reálná historie

Skutečné historické prameny o tvrzi Myšlena (Myším hrádku) prakticky mlčí - vzpomínka na něj se dochovala právě pouze v souvislosti s postavou boleslavského purkrabí Jana Pancíře z Kosořic, který byl jeho majitelem a také s výstavbou Máchova jezera, kteréžto je vlastně rybníkem z roku 1367. Právě tehdy byl přístup do tvrze po souši znemožněn.

V roce 1405 kroniky připomínají Petra z Dokze a z Myšlína, který vedl spor s Janem z Dokze a Myšlína - zde ale není jisté, zda se jméno vztahuje k tvrzi či blízké propadlé, respektive zatopené vsi. Ještě v roce 1460 potvrzuje král Jiří z Poděbrad obyvatelům Doks, že ves Myšlín patří k jejich rychtě, ale to již pravděpodobně byla téměř takřka sto let zatopena.

Myšlín dnes

Hrádek je zcela zpustlý a na skalním výběžku jsou jen nepatrné zbytky zdí a stopy po obdélníkové stavbě. Přesto, když se podíváte na Máchovo jezero, jde o velice přitažlivý bod v zorném poli, který vás na dálku hypnotizuje a vy přemýšlíte, jak se tam jen dostat, abyste si mohla místo prohlédnout.

Použité zdroje...

Čtěte také...

Reklama