Slyšíme to pomalu na každém kroku, dnešní ženy si stěžují na dnešní muže. Vyčítají jim, že nejsou dostatečně galantní. Nejen že zapomínají ženě přidržet dveře, přisunout židli, ale ani nezdraví jako první, nezvednou se, když žena vstoupí do místnosti, nepustí je sednout v dopravních prostředcích. Těch příkladů je bezpočet a nabízí se otázka: Co se to stalo s galantními muži?

„Matky je nevychovaly!“ ...stejně nezdvořile jako otázka tlačí se do popředí jedno z možných tvrzení. Pojďme se společně podívat, kolik se v něm skrývá pravdy.

Autobusové nádraží, pátek odpoledne. Horké počasí umocňuje napjatou atmosféru v přeplněném autobuse. Na předních sedadlech vedle sebe sedí matka se synem, kterému může být kolem patnácti let. Do autobusu nastupuje mladá těhotná žena s dvouletým dítětem v náručí. Zoufale se rozhlíží po volném místě v plném autobuse. Hoch na prvním sedadle okamžitě vstává a nabízí jí sedadlo vedle své matky. Ta však rázně zasahuje, mladou ženu odstrčí a syna, který je v tváři celý červený studem, vtlačí zpátky do sedačky: „Co bys ji pouštěl?! Ať je někdo jinej galantní blbec a pustí ji sednout!“

Rozvod nebo rozchod rodičů je zřejmě jednou z nejtěžších událostí, které mohou dítě potkat. V případě, že se rodiče rozhodnou jít dál každý svou vlastní cestou, dítě i nadále potřebuje oba rodiče, kteří mají stejné právo děti vychovávat.

U nás je zpravidla dítě po rozvodu rodičů svěřeno do péče matky.

  • Matky, která často nestačila naplnit své touhy a ambice jako žena a hrozí, že bude při uspokojování svých potřeb příliš závislá na svých dětech.
  • Matky, která si nemůže dovolit být doma, aby její děti byly zabezpečeny tak jako ty ostatní. A při každé cestě do práce se pere s myšlenkou, že není dobrou matkou, když není s dětmi doma.

Co může matka, která vychovává své děti sama, udělat proto, aby napomohla rozvoji mužské identity u svých synů?

Nechat dítěti mužský vzor!

Děti potřebují jak mateřskou, tak otcovskou péči. Málo platné, mužství se buduje z mužských prvků a ženství z prvků ženských. Je potřeba zajistit, aby děti měly dostatečné množství interakcí s typickými představiteli obou pohlaví.

Může se stát, že matka z nějakého důvodu (bolesti z odloučení) izoluje syna od otce nebo jiných zdrojů mužského vlivu, které on potřebuje k tomu, aby rozvinul svou vlastní mužskou identitu.

muz

Psycholožka Dana Marková k tomu doplňuje: „Chybějící mužský vzor často může nahradit třeba děda nebo trenér apod. Záleží na výchovném přístupu. Matka nesmí zaměňovat syna za partnera. Neměla by bývalého partnera pomlouvat. U dítěte je vhodné nenásilně podporovat vlastnosti, jako je laskavost, otevřenost, komunikativnost a cílevědomost. Dobré je čtení příběhů, umístění do kroužku, kde je mužský vedoucí.“

Hlavní roli v utváření pozitivního obrazu muže a ženy, na jehož základě si dítě buduje svou vlastní identitu, hraje vzájemná úcta bývalých partnerů. Oba rodiče, i když už žijí odděleně, v dětské duši stále tvoří pár. Na jeho základě si dítě vytváří hodnoty, jimiž se bude řídit po celý život. Pro dítě není tím nejhorším rozvod, jako důsledky odloučení jeho rodičů. Nejlepším vodítkem chování zůstává vzájemná úcta. 

A od té je k gentlemanství už jen krůček. Moc hezkou motivaci při výchově svých dvou synů si stanovila herečka Nela Boudová:

„Učím je všechno, včetně toho, kdy se otvírají dveře. Já se postarám o to, aby džentlmeni byli! Když tady u nás v Činoherním klubu vidím, jak se Petr Nárožný nebo Ondra Vetchý chovají ke svým kolegyním, tak mě to vždycky potěší. Chci, aby jednou byly ženy v přítomnosti mých synů taky potěšeny.“  

Reklama