Tesco se zavázalo, že ¨veškeré potravinové přebytky z obchodů budou darovány Potravinovým bankám a charitativním organizacím. 4 z 10 Čechů vyhazují potraviny alespoň několikrát měsíčně.

Hlavní město Praha hostilo mezinárodní konferenci FOOD WASTE 2015 s podtitulem Od teorie k praxi. V průběhu konference byly představeny nejnovější data o plýtvání potravinami, stejně tak i trendy, kterými se moderní společnosti, instituce a organizace neziskového sektoru snaží předcházet vzniku potravinového odpadu. Téma plýtvání potravin je celospolečenským problémem, potvrzují to i zjištění nejnovějšího průzkumu, který uvádí, že 4 z 10 Čechů vyhazují potraviny alespoň několikrát měsíčně.

tesco

Účastníci konference z řad ministerstev, potravinových bank z celé střední Evropy a předních odborníků na plýtvání potravinami se navzájem podělili o osvědčené postupy a zkušenosti, jak předcházet vzniku potravinového odpadu. Jedním z hrdých partnerů konference je i společnost Tesco, která zde představila svůj cíl napříč byznysem ve střední Evropě, že nebudou vyhozeny žádné potraviny, které mohou být zkonzumované. Veškeré potravinové přebytky budou darovány Potravinovým bankám a charitativním organizacím, aby pomáhali lidem v nouzi. Tesco již v oblasti darování potravinových přebytků udělalo velký krok vpřed a prostřednictvím svých 197 obchodů napříč střední Evropou darovalo již více než 4,3 milionů porcí* jídla lidem v nouzi. „Mnoho našich hypermarketů po celé střední Evropě již daruje potravinové přebytky, chceme ale co nejdříve zajistit, aby tohoto byly schopné všechny naše hypermarkety. Abychom mohli tohoto cíle dosáhnout, potřebujeme podporu všech klíčových partnerů, které tímto zveme ke spolupráci a sdílení zkušeností. Tím nám pomůžete darovat potravinové přebytky ze všech našich hypermarketů v co nejkratší době,“ říká Kevin Tindall, Provozní ředitel Tesco pro střední Evropu.

tescoo

Společnost Tesco od roku 2013 úzce spolupracuje s Českou federací potravinových bank. Z více než poloviny hypermarketů pravidelně daruje sedmi potravinovým bankám v sedmi regionech Česka potravinové přebytky. „Od září letošního roku se podařilo ve spolupráci s potravinovou bankou nastavit i procesy pro darování čerstvých potravin, tím se opět podařilo rozšířit sortiment a výrazně zvýšit jejich množství,“ doplňuje Martin Behaň, Country Lead Tesco pro Českou republiku.

Netradiční pojetí konference poskytlo prostor jak předním expertům z byznysu či státní správy, tak zároveň interaktivní formou nabídnout zahraniční i českou inspiraci nevládním organizacím, které usilují o to, aby se jídlo dostávalo k potřebným. „Je pro nás zcela klíčové, aby maloobchodní řetězce darovaly potravinové přebytky včas potravinovým bankám. Díky tomu budeme mít zajištěný větší výběr hodnotných potravin jako je čerstvé ovoce a zelenina, mléčné výrobky nebo pečivo. Dokážeme pak lépe uspokojovat potřeby našich klientů a partnerských organizací. Vážíme si aktivního přístupu společnosti Tesco k řešení těchto problémů,“ říká Martin Fabrice Plichta, ředitel České federace potravinových bank.

Tématem plýtvání potravin se zabýval i nejnovější výzkum společnosti Ipsos, který byl zpracován pro konferenci FOOD WASTE 2015. Z něho vyplynulo, že 60 procent Čechů tvrdí, že vyhazuje méně potravin než před 2 roky. Přesto však 4 z 10 Čechů vyhazují potraviny alespoň několikrát měsíčně. „Mezi nejčastější důvody vyhazování potravin uváděli respondenti to, že jsou plesnivé či shnilé. Nejvíce se vyhazuje tradičně ovoce, zelenina či pečivo. Největší podíl těch, co naopak vyhazují více potravin než před dvěma roky, je u lidí mezi 18-24 lety, což je určitě důvod k zamyšlení“ komentuje výsledky Tomáš Macků, ředitel výzkumu a komunikace společnosti Ipsos.

  Tesco ve střední Evropě

  • Tesco daruje potravinové přebytky ze 197 obchodů ve střední Evropě
  • Doposud darovalo 1731 tun potravin prostřednictvím Potravinových bank
  • Potravinové banky obslouží ve střední Evropě 1 462 400 lidí v nouzi

Tesco v ČR

  • Spolupracuje s Potravinovou bankou od roku 2013.
  • Darovalo již více než 250 tisíc položek, což představuje přes 50 tun trvanlivých potravin, stačilo by to na přípravu 126 250 porcí* jídla.
  • V září 2015 odstartovalo pilotní projekt darování ovoce, zeleniny a pečiva z 15 hypermarketů v Praze, Brně a Ostravě.
  • Za dobu pilotu jsme darovali již více než 4 tuny čerstvých potravin.

*Podle oficiálních statistik představuje 1 porce 0,4 kg potravin.

Reklama