Není to bohužel nic výjimečného. Opuštěných nebo ztracených psů a koček je kolem nás víc než dost. Rozhodně byste je ale neměli nechávat jejich osudu nebo toulavá zvířata dokonce vyhánět. Podle zákona na ochranu zvířat se tím i vy dopouštíte týrání a můžete za to být dokonce potrestáni. Čistý trestní rejstřík i svědomí si zachováte jen při následujícím postupu.
5a730a6307fa8obrazek.jpg

1) Skutečně je opuštěné?

I když se vám může zdát zjevné, že je zvíře opuštěné, zdání může někdy klamat. Pokud je to možné, zkuste ho chvíli pozorovat, zda k němu nepřijde jeho majitel. Můžete se také pozeptat lidí v okolí, zda dané zvíře neznají. Onen pes může být „známá firma“, která utíká svému majiteli, a běhá za fenkami z okolí.

Jak to vidí zákon?
Toulavým zvířetem se rozumí zvíře v lidské péči, které není pod trvalou kontrolou nebo dohledem fyzické osoby nebo chovatele, a které se pohybuje volně mimo své ustájení, výběhové prostory nebo mimo domácnost svého chovatele.

Opuštěným zvířetem se rozumí zvíře původně v lidské péči, které není pod přímou kontrolou nebo dohledem fyzické osoby nebo chovatele a ze zjištěných skutečností vyplývá, že ho jeho chovatel opustil s úmyslem se jej zbavit nebo ho vyhnal.

2) Pozor na odchyt

Jestliže jste usoudili, že je zvíře skutečně opuštěné, je třeba jednat. Otázkou je, zda se pustit do jeho odchytu na vlastní pěst. Někdy se k vám zatoulaný pes sám přidá a je zjevné, že nemá v úmyslu vám ublížit. Přesto odborníci radí neriskovat. Přeci jen jde o zvíře, které neznáte, a které může zaútočit, třeba jen ze strachu.

Kromě toho zákon říká, že odchyt toulavých, zdivočelých a synantropních (vyskytujících se v blízkosti lidských obydlí) živočichů mohou provádět jen osoby k tomu odborně způsobilé, s povolením Státní veterinární správy. Pokud takovou akreditaci nemáte, mohl by být vámi provedený odchyt v krajním případě (pokud by zvíře trpělo nebo by byl ohrožen jeho život či zdraví) považován až za týrání zvířete.

Pokud si tedy netroufáte zvíře sami odchytit, zavolejte na oddělení městské policie (156), do místního útulku nebo na místní městský (obecní) úřad. „Dle § 135 zákona č.40/1964 Sb., občanského zákoníku jsou obce a města povinny se o nalezené zvíře postarat. Nenechte se tedy odbýt případným odmítavým postojem,“ radí pracovníci soukromého Azylu opuštěných psů v Libni s tím, že za účelem odchytu zvířat a následné péče o nalezená zvířata jsou zřízeny městské a obecní útulky. Ty mají stálé zaměstnance placené z rozpočtu a příspěvky na provoz od měst a obcí. To ale neplatí pro soukromé azyly a depozita. Většina z nich funguje na bázi dobrovolníků a dárců.

3) Nález ohlaste úřadu

Pokud zvíře sami odchytíte, uděláte nejlépe, když s ním zajdete rovnou k veterináři nebo na oddělení městské policie, kde se pokusí zjistit jeho totožnost. Je totiž možné, že je nalezenec čipován nebo tetován.

  • V případě, že zjistíte číslo čipu, podejte zprávu o nálezu Národnímu registru chovatelů zvířat ZDE.
  • O tetovaném zvířeti můžete dohledat záznam v plemenné knize, kde podle čísla dohledají chovatele, u kterého se narodilo. A ten by mohl mít kontakt na jeho současného majitele, pokud to není on sám.

Plemenná kniha koček

Plemenná kniha psů

Pokud se vám nepodaří nalézt majitele nalezeného zvířete, svůj nález neprodleně ohlaste obci, na jejímž území k němu došlo. Zákon č. 89/2012 Sb. který říká: „Je-li nalezeno zvíře, u něhož je zjevné, že mělo vlastníka, oznámí nálezce nález bez zbytečného odkladu obci, nelze-li z okolností poznat, komu má být vráceno.“.
5a730ac0e8283obrazek.jpg

Obecní úřad se o zvíře postará „jako řádný hospodář, dokud se jej neujme vlastník“. A informaci o nálezu vyvěsí nebo alespoň vyhlásí.

4) Můžete si ho ponechat?

Pokud si jako nálezce chcete zvíře ponechat ve své péči, i to je možné. Přesto pro vás ale i nadále platí oznamovací povinnost – obec vám k tomu musí dát svolení.

„Kdo nález neoznámí a ponechá si nalezené zvíře, vystavuje se možnosti postihu podle Zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, nebo podle Zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákon, v platném znění,“ varuje odchytová služba a útulek Animal rescue.

I když si ale nalezené zvíře vezmete domů, není automaticky vaše. Jeho majitel má celé dva měsíce na to, aby se o ně přihlásil. V případě, že zvíře skončí v útulku, tato lhůta se prodlužuje na měsíce čtyři. Pokud to v dané době nestihne, teprve tehdy pozbývá práva na své zvíře. A vy si ho můžete ponechat.

Vždy ale myslete na to, že vámi nalezené zvíře může jeho pán velmi postrádat. Jen se zkuste vžít do jeho situace. Proto se pokuste udělat vše pro jeho návrat domů. Sdílejte svůj nález na sociálních sítích, vyvěste letáčky nebo kontaktujte weby, které se ztracenými zvířaty zabývají.

Čtěte také:

Uložit