Dětský letní táborUž jste vašemu potomkovi naplánovali prázdniny? Stráví je u prarodičů, pojede s vámi k moři, nebo se vydá učit se samostatnosti na letní dětský tábor? Máte nejvyšší čas vybrat pro své dítě ten nejvhodnější pobyt, kde se dítě nebude otravovat, bude moci rozvíjet své koníčky a něčemu novému se přitom přiučí.

Pro rodiče nemusí být jednoduché se v každoroční bohaté a pestré nabídce zorientovat, natož vybrat z ní pro svého potomka ten pravý tábor, kde se nebude nudit a kde program nebude ani nad jeho síly.

Ještě než začnete vybírat z nabídek, ujasněte si, za jakým účelem dítě na tábor posíláte. Vezměte v úvahu jeho věk, zájmy, schopnosti i předchozí táborové zkušenosti. Chcete, aby si dítě na táboře pouze odpočinulo, nebo kladete důraz i na systematickou výchovu? Má se dítě na táboře i něco naučit, rozvíjet nějakou schopnost či zájem, setkat se s něčím novým? Pokud si odpovíte na tyto otázky, výběr se vám zúží a zjednoduší.

U nabídek, které Vás zaujmou, sledujte v první řadě, zda pořadatel poskytuje včas dostatek přesných a úplných informací.

Získejte informace

Dětský letní táborV dostatečném předstihu by měla proběhnout tzv. předtáborová schůzka, kde pořadatel rodičům například představí vedoucí a zdravotníka, podrobně je informuje o místě a zázemí tábora, zabezpečení jeho chodu, o způsobu řešení běžných i zvláštních situací, připravovaném programu, dalších plánovaných aktivitách i o potřebném vybavení dětí.

Měl by být schopen prokázat kvalifikaci vedoucích i proškolení instruktorů. (Zkušený pořadatel se rád pochlubí i úspěšným průběhem minulých ročníků, fotografiemi apod.)

Pokud pořadatel předtáborovou schůzku nepořádá, měl by nabídnout jinou možnost, jak se setkat s ním a s vedoucími tábora. Kdykoliv by měl odpovědět na vaše dotazy. Nestyďte se ptát na věci zdánlivě samozřejmé i na cokoliv, co vám není jasné.

Dětský letní táborMěli byste získat jasnou představou o tom, jak, kde a s kým bude vaše dítě trávit svůj čas. Podezřelé jsou nejasné, neúplné, vyhýbavé odpovědi, váhání v základních věcech (bezpečnost, hygiena apod.), nedostatek komunikace.

Ptejte se i na individuální přístup vedoucích k dětem. Přednosti či nedostatky každého dítěte by měly být brány v potaz, nejen vzhledem k táborovému programu. Program tábora by měl být uzpůsoben věku a možnostem dětí, měl by být dostatečně pestrý (a to i u specializovaných táborů) a počítat s dostatkem prostoru pro relaxaci dětí, aktivní i pasivní. Sestaven a prezentován by měl být tak, aby dokázal zaujmout.

Cena vždy nevypovídá o kvalitě

Cena tábora je pro mnoho rodičů podstatná, s kvalitou tábora ji ale nelze dávat do přímé souvislosti. Nízká cena nemusí vyvolávat obavy, že děti budou na táboře trpět hladem či jinak strádat, naopak vyšší cena obvykle odráží výdaje pořadatele, který nabídne speciální program.

Velmi dobré tábory za relativně nízké ceny dělá tradičně řada sdružení dětí a mládeže. U nich se do výše ceny může kladně promítnout dotace na činnost i práce vedoucích bez nároku na honorář.

Dětský letní tábor

Vyšší účastnický poplatek se zpravidla objeví u táborů, kde pořadatel zajišťuje např. kvalifikované jazykové lektory, kvalitní sportovní zázemí, materiál a pomůcky pro specializované činnosti, vyšší standard ubytování apod. a samozřejmě u táborů v zahraničí.

Cenu tábora je vždy nutné hodnotit i vzhledem k jeho délce a pro případ pochybností či potřeby srovnání je dobré vypočítat si poměrnou cenu jednoho dne pobytu na táboře.

Rozsáhlý katalog táborů s pestrou nabídkou naleznete např. na informačním centru www.borovice.cz či na www.dobrytabor.cz. Z nabídky lze vybírat podle termínu, ceny, věkové kategorie, typu ubytování i dalších kritérií. Rodiče se zde dozvědí i to, jak vybavit děti na tábor, a další užitečné informace.