Kdo by nechtěl mít šťastný partnerský vztah? Usilují o něj skoro všichni - manželé, milenci, zamilovaní, ba dokonce i ti, kdo okatě dávají najevo, že na cestě životem si vystačí sami. Máme v sobě geneticky zakódovanou touhu po harmonickém partnerském svazku, i když vlastně nikdo nedokáže čestně říct, že už někdy takový ve svém okolí viděl. Ať už vstupujeme do vztahu s rozumem v hrsti nebo se srdcem zmítaným vášněmi, narazíme po čase na určitý typ překážek. Jsou to překážky neviditelné, o to více však nebezpečné, a většinu z nich máme na svědomí my sami. Není lehké je překonat, ale každopádně stojí za to se nad nimi aspoň zamyslet.

První překážka - pokoušíme se schovávat své strachy sami před sebou a před partnerem, místo abychom si o nich otevřeně promluvili.
Druhá překážka - namlouváme si, že jsme někdo lepší, než jsme, aniž bychom byli ochotni připustit vlastní chyby a slabiny. Máme je všichni, jen si to přiznat a naučit se s tím žit…
Třetí překážka - potlačujeme svoje pocity a myšlenky ze strachu, že jiné zraníme nebo jimi budeme zraněni, místo abychom jasnými signály umožnili svému okolí vidět problém reálně a pravdivě.
Čtvrtá překážka - vyhýbáme se vlastnímu rozhodnutí a čekáme, až se to vyřeší samo, případně až to někdo udělá za nás. Místo toho bychom si měli o všem umět popovídat, rozebrat pro a proti a pak přijmout rozhodnutí.
Pátá překážka - obviňujeme druhého ze selhání, když vina může být s mnohem větší pravidelností na naší straně. Když si nepřipustíte, že jste udělali chybu, sotva se z ní můžete poučit pro svůj další život…
Šestá překážka - zaměřujeme se na hledání společných zájmů na úkor svobody každého z partnerů. Partnerství neznamená podřizování se zájmům druhého, ale respektování jedinečných zájmů každého samostatně. Omezování a manipulace nikdy nevedou ke štěstí.
Sedmá překážka - vybíjíme svou agresi proti sobě na svém partnerovi, abychom zakryli vlastní bezmocnost.
Osmá překážka - přisuzujeme mnohem větší význam měřítkům jiných lidí než pravidlům našeho vlastního vztahu. Je to váš život a koneckonců houby záleží na tom, co si o něm myslí tchýně, sousedka nebo vaši přátelé.
Devátá překážka - pokoušíme si užívat výhody partnerského vztahu bez toho, abychom byli zároveň ochotni přijmout jeho nevýhody.

Podle knížky Josefa Kirschnera: „Trénink pro partnerský život“ z nakladatelství Portál připravila