Co je doplněk stravy?

Doplňky stravy jsou definovány zákonem o potravinách a tabákových výrobcích. Od léčiv se liší především tím, že se jedná vlastně o potraviny, které však obsahují například vysoké množství vitaminů nebo podobných, zdraví prospěšných látek, a jak jejich název napovídá, mají doplnit stravu uživatelů s cílem příznivě ovlivnit jejich zdravotní stav. Pro všechny doplňky stravy tedy platí, že:

  • nejsou určeny k léčbě ani prevenci onemocnění
  • není nijak posuzována ani ověřována jejich účinnost v léčbě daných onemocnění
  • jejich uváděné účinky musí být v souladu s právními předpisy pro označování potravin
  • nesmí u nich být uvedené léčebné ani preventivní vlastnosti na jejich obalu musí být uvedeno označení „doplněk stravy”

Co je lék?
5db2f51053dbdimage.png

Léčivé přípravky neboli léky či léčiva se na trh mohou dostat až po jejich schválení regulačním orgánem, v České republice Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL). Udělení schválení ale předchází obsáhlé hodnocení jejich jakosti, účinnosti a bezpečnosti pomocí klinických studií, jejichž náležitosti a kritéria jsou daná právními předpisy. U léku tedy platí, že:

  • jeho použití uvedené v jeho příbalovém letáku musí odpovídat onemocněním, na které se studie s ním prováděly
  • jeho bezpečnost je sledována i během jeho rutinního používání v praxi a při podezření na nežádoucí riziko se provedou opatření k ochraně pacientů
  • na jeho obalu musí být uvedeno registrační číslo léku ve formátu EU/1/08/123/007

I léky mohou být přírodního původu

5db2f524a07eaimage.pngNěkdy vzniká dojem, že doplňky stravy jsou ze své podstaty přírodnější a k organismu šetrnější variantou léčby, ale většinou se jedná spíše o důsledek zavádějící reklamy. Pokud jste nemocní, snažte se vždy volit léky. Ty totiž nemusí být vyrobeny z laboratorně připravených chemických látek, ale mohou být přírodního původu, získané například z různých částí rostlin a zpracovány vysoce sofistikovanými postupy.

Takovým rostlinným lékem je například Kaloba, která se vyrábí z kořenů jihoafrické pelargonie a používá k léčbě onemocnění dýchacích cest (akutní bronchitidy). Dalším příkladem rostlinného léku je Sinupret, který je indikován k léčbě rýmy a zánětů vedlejších dutin nosních. Oba rostlinné léky zakoupíte v lékárně  bez lékařského předpisu a jedná se právě o léky s klinicky prověřenou účinností.
KALOBA perorální kapky, roztok s obsahem EPs® 7630 - patentovaného extraktu z Pelargonium sidoides a Sinupret obalené tablety jsou léky k vnitřnímu užití, nezapomeňte si  důkladně přečíst příbalovou informaci.
Více informací na www.kaloba.cz a www.sinupret.cz

Více na KALOBA.CZ

5db2f55ab45eeimage.png

Zdroj: sukl.cz/leciva

Reklama