Sháníme dům.  Ale ne ledajaký. Ten dům musí mít něco do sebe. Musí mít atmosféru, ducha, kus historie, a hlavně nesmí být „hotový“. Chceme dům, který bychom si opravili dle obrazu svého.

Hledáme objekt, který by nás nějakým způsobem oslovil, chytil za srdce. Z toho množství, co jsme zatím viděli, nás nic moc nezaujalo. Nejhorší byly případy, co se tvářily jako „po rekonstrukci“ či k obývání. To byl vždycky průšvih. Někdy je lepší jít do ruiny než předělávat „opravené“. Většinou to byl mišmaš stylů, provizoria, nedodělky, bez invence a vkusu.

Ale abych nekřivdila. Zaujaly nás dvě nabídky. Shodou okolností kulturní památky. Jedno z toho byla barokní fara, druhá hrázděný dům.

Barokní fara byla nádherná, ale pro nás příliš velké sousto. Pominu-li obrovskou investici, chyběla „náplň“. Co s tak velkým domem? Přebudovat ho na penzion? To by byla další „koule“ na noze, kterou nechceme táhnout. Od fary jsme tedy upustili.

Mnohem „lidštěji“ vypadala „hrázděnka“. Byla děravá jak cedník, ale okouzlila nás svou atmosférou. Měla novou střechu, která je pro další přežití (už tak zchátralého) domu nezbytná, ale…

…nelíbila se památkářům. Možná kvůli tomu se v rekonstrukci už nepokračovalo a dům se prodává.

Podívejte se na tento skvost do fotogalerie

Tento dům je v místním kraji unikát a památkáři stojí o jeho zachování. Ale jaké mají podmínky? Nebude nákup takové nemovitosti spíš „Pyrrhovým vítězstvím?“ Jak moc nám budou mluvit do rekonstrukce? Na co všechno můžou přispět?

Získala jsem informace, které se do budoucna určitě hodí, ale můžou se hodit i vám

Jak postupovat při obnově kulturní památky?

Podle zákona o státní památkové péči se obnovou rozumí každá údržba, oprava, rekonstrukce, restaurování nebo jiná úprava kulturní památky. (Za jinou úpravu se považuje modernizace budovy při nezměněné funkci).

1.       Vlastník je povinen vyžádat si závazné stanovisko územně příslušného památkového úřadu.

2.       Úřad (po odborném posudku státního památkového ústavu) vydá závazné stanovisko, v němž  se vyjádří, zda vlastníkem navrhované práce jsou přípustné a stanoví podmínky, za nichž lze tyto práce provádět.

3.       Podle předem stanovených podmínek zpracuje vlastník památkově chráněné nemovitosti projektovou dokumentaci obnovy.

4.       Projektovou dokumentaci v průběhu jejího zpracování musí konzultovat s odborníky ze státního památkového ústavu. Vlastníkovi je poskytována bezplatná odborná pomoc, potřebné podklady a dostupné archivované informace. Ke každé dokončené dokumentaci zpracovává SPÚ odborný posudek.

5.       Je-li součástí obnovy památky výtvarné dílo (např. freska, socha, umělecký štuk atd.), smí její obnovu provádět pouze restaurátor.

Jak a kde může vlastník kulturní památky získat finanční pomoc

Stát může poskytnout finanční příspěvek na zvýšené náklady spojené se zachováním a obnovou kulturní památky

 Příspěvek poskytuje na základě písemné žádosti vlastníka kulturní památky okresní úřad. Pokud jde o památku mimořádného společenského významu, může finanční pomoc poskytnout i Ministerstvo kultury.

Na co je pomoc hlavně poskytována?

V případě lidové architektury nás zajímal především:

Havarijní střešní program. Finanční pomoc pro zabezpečení nejnutnějších oprav střech a nosných konstrukcí

Program péče o vesnické památkové rezervace, který se zaměřuje hlavně na obnovu a zachování památek lidové architektury jako jsou zemědělské usedlosti, chalupy, kapličky, či boží muka.

Bližší informace o žádostech na poskytování finanční pomoci při obnově kulturní památky poskytují okresní úřady, magistráty měst a státní památkové ústavy, které mohou vlastníkovi zajistit potřebnou dokumentaci a pomoci při zpracování žádosti.

Co k tomu dodat?

Když si představím, že úřady mají k vyjádření každé vaší žádosti ze zákona lhůtu třiceti dnů, vůbec se nedivím, že se do opravy památek nikdo moc nehrne a spousta jich nenávratně zmizí z povrchu zemského. Možná by nezaškodila „malá“ novela, která by vlastníky drobných kulturních památek (jako jsou chalupy či hospodářská stavení) méně šikanovala a více pomáhala.

Ale jak tak koukám kolem sebe, není vůle. Pro příklad nemusím chodit daleko. Každý týden jezdíme okolo památkově chráněného roubeného ovčína. Dnes už je z něj torzo. Každým rokem jsme sledovali jeho chátrání, propadání střech a neodvratný konec, přestože byl o něj zájem. Dílo zkázy dokončil požár. Zbyla jen část obvodových zdí, na které památkáři slavnostně umístili cedulku s fotografiemi, jak tento unikátní ovčín kdysi vypadal.

Reklama