Foto: Shutterstock

Často se dočítáme o představách, které jsou poměrně konkrétní. Už dávno víme, že sexuální fantazírování nemusí být nutně spjato s realitou, a to o čem kolikrát sníme, chceme, aby zůstalo právě jen v naší mysli. Některé ženy si představují sex s ženami, i když se ve skutečnosti považují za 100% heterosexuálky a styku se ženou by nebyly schopné. Jiné nechají své představy docházet až k ponižování sebe samotné jinými muži, ale v realitě o něco takového zkrátka vůbec nestojí. Vypadá to, jak by často mezi fantazií a realitou stála pevná zeď oddělující dva paralelní světy.

Mohlo by vás zajímat: Věřte nevěřte: Ženy více než mužské tělo vzruší souložící opice aneb jak jsme na tom se sexualitou

Když se ale přesuneme od konkrétního k obecnému, můžeme desítky tisíc představ shrnout do několika kategorií. V sexuálních fantaziích vidíme:

  • Samy sebe z prvního pohledu
  • Díváme se na samu sebe
  • V sexuální fantazii nejsme vůbec my, ale někdo jiný na koho se díváme

Dále bychom mohly pokračovat, zdali souložíme v představě s partnerem či s úplně někým jiným, nebo třeba s ženou či obří chobotnicí. Jenže nic z toho o vás paradoxně podle psychologických poznatků nemusí nic vypovídat. Jediné, co si z takových představ můžeme vzít, jsou klasické domněnky vedoucí k tomu, že nás náš partner nepřitahuje nebo, že nás ve skutečnosti přitahují spíše ženy než muži, nebo se toužíme podrobit surovosti a dehonestování těla. Jenže jak jsme již upozorňovaly, fantazie jsou zkrátka jiný svět a jde především o to, jak moc máme posunutou hranici sexuality. Někomu ke vzrušení stačí pouhá myšlenka na klasický sex v misionářské poloze, jiným budou fantazie hrát hýřivějšími barvami.

Mohlo by vás zajímat: A pak, že víte o sexu vše aneb 15 zajímavostí o milostném aktu

Představujeme si samy sebe z prvního pohledu

Obecnější rozdělení o lidech vypovídá více, než by se na první pohled mohlo zdát. Tři kategorie jsou základním přístupem, který nám svět fantazie zprostředkuje. První z nich říká, že jsme si dobře vědomy své sexuality a umíme s ní pracovat. Nejvíce nás přitahuje právě co nejrealističtější pohled, který už je na tenké hranici mezi realitou a fantazií. Přesně takovým směrem se například ubírá i porno ve virtuální realitě, kde je právě jedinec sám sebou ve světě fantazie a všechny věci se dějí přímo jemu. Tento pohled je podle statistik však nejméně častý.

Díváme se na samu sebe

Když se na sebe v představách díváme, jsme jen pozorovateli, znamená to, že se od fantazií chceme přece jen trochu vzdálit. Vzrušuje nás pohled na samu sebe ať s partnerem nebo s někým cizím, ale přesto nechceme být přímo ti, kteří mají sex. Navíc to má i praktické důvody. Když se na sebe samu díváme, vidíme lépe vše, co se nám děje. Obecně máme lepší pohled na své tělo. Proto z této varianty může vycházet, že samy sebe vzrušujeme a máme mnohem blíže k sebelásce než v poslední možnosti.

V sexuální fantazii nefigurujeme

Třetí variantou je sexuální představa, ve které nefigurujme a jsme jen pozorovateli. Sexualita někoho druhého nás vzrušuje více než naše vlastní, ale také nám dává možnost upustit uzdu fantazii a představit si téměř cokoliv. Nicméně k sebelásce a sebe přijetí má nejdále, přesto je statisticky nejčetnější možností.

Ať se sama se sebou milujte s jakoukoliv z představ, je především důležité, že to děláte. Díky autoerotice se můžete naučit více přijímat sama sebe či snížit napětí. Bez ohledu na to, zda je vaše sebeláska převážně erotická, je to zdrává forma lásky, která vede nejistější cestou k nalezení vnitřního klidu, štěstí a pohody.

Reklama