Píšete z vašeho pohledu jako prvotřídní oligofrenik? Já si to alespoň o sobě myslím, a tak volím pokaždé raději jinou formu sdělení než psaní rukou, neb od krasopisu mám daleko asi tak stejně jako od zlaté kreditky. Jenže podle grafologů je úplně jedno, jestli mám písmo úhledné, či ne. Nevěříte? Zkuste to...

Napište na papír pár vět a porovnejte je s obsahem článku. Možná budete překvapení. A co si tak proklepnout partnera nebo kolegyni? Stačí pár řádek.

Obětovala jsem se pro vědu a naskenovala vám produkt své pravačky, na který vpravdě moc pyšná nejsem. Při povídání s paní grafoložkou Kamilou Jiráskovou jsem jej dala v plen jejímu umu, smířená s tím, že se na konci dozvím, že jsem potenciální chovanec Jedličkova ústavu.

„Připravte si vaší rukou a psacím na nelinkovaném papíru alespoň tři řádky písma,“ pravila.

l

Pohled ve mně probouzí pocit, že to psal pologramot.

Do obrázku číslo dvě jsem vpravila dílo naší editorky Klárky a trojka je našeho šéfa...

Jak jsme dopadli, nechám na vás. Můžete si to zkusit také.

Co lze vyčíst z písma?

Sklon

Písmo, které udržuje stálý, pevný přímý řádek, patří člověku kontrolujícímu své nálady. Je vyrovnaný a přímočarý.

Jestliže linka směřuje směrem nahoru, ukazuje to na ambice a optimismus. Čím výše linka směřuje, tím optimističtější a ambicióznější pisatel je.

Když linka směřuje dolů, znamená to deprese, pesimismus nebo únavu.

Jestliže se sklon linek mění, znamená to náladovost. Pisatel může být impulzivní, pocity často převládají nad rozumem. Typická je pro něj nespolehlivost.

Mezery

Úzké mezery mezi slovy ukazují potřebu plného společenského života a lidí kolem. Jsou také známkou chabého organizačního talentu.

Široké mezery mezi slovy představují jistou rezervovanost a opatrnost při volbě přátel. Také ukazují schopnost hledět objektivně do budoucna.

Vázání písma a základní tahy

Hlavně písmena „n“ a „m“

Špička nahoře, oblouček dole. Lidé nenucení, veselí, spontánní, přirození, často však i netaktní. Jsou bezstarostní a důvěřiví, diplomatičtí. Mají schopnost lehce vycházet s ostatními, adaptabilitu, laskavost, sympatii. Jsou ale také vrtkaví, nerozhodní a nesamostatní. Nechají se i snadno zneužívat. Lehce se nadchnou i rozčílí, rozesmutní i rozveselí.

Oblouček nahoře, špička dole. Lidé převážně uzavření a tajemní. Je pro ně typická izolace, držení se zpět, mlčenlivost, sebevláda, vyrovnanost, nedostatek bezprostřednosti. Dodržují konvence a dbají o dobrou pověst. Jsou nezávislí, samostatní, hrdí. Bývají dobří diplomaté. Mají ale sklon ke lžím a jsou často neupřímní. Vázání takového člověka naznačuje jeho umělecké sklony, smysl pro tvar a styl.

Špička nahoře i dole. Působí tvrdě a stroze. Lidé energičtí, průbojní, mají pevnou vůli, snadno se dostávají do konfliktu, ale svou vinu nepřipustí. Jsou cílevědomí, pracovití, ale i bezohlední a nedostatečně citliví. Někdy vidí věci černobíle a vůči názorům jsou odmítaví a slepí. Dost se pozorují. Jsou stateční, vytrvalí a houževnatí.

Rukopis, který připomíná ležící vlákno. Písmena m a n jsou ztracená do nitek. Lidé manipulátoři a organizátoři. Jsou ale také bystří, inteligentní, vysoce intuitivní a vnímaví. Vyhýbají se konfliktům. Mají psychologické schopnosti a dokážou manipulovat s lidmi. Jsou nevypočitatelní, také všestranní. Jsou tvořiví, nemají rádi omezování. Mohou být labilní až hysteričtí.

Sklon

Vpravo. Lidé aktivní, činorodí, podnikaví a učenliví. Jsou ukvapení v jednání. Sklon rukopisu doprava je také znakem extroverze. Tato osoba potřebuje pěstovat mezilidské styky, má touhu poskytovat a přijímat náklonnost.

Vlevo. Sklon písma vlevo je znakem introvertního člověka, který se řídí více rozumem než srdcem.

Velikost písma

Čím je písmo větší, tím víc sebedůvěry a ambicí jeho vlastník má. Velká písmena naznačují, že jde o vášnivou, velkorysou osobu, která se cítí ve společnosti příjemně. Může symbolizovat taky touhu po svobodě a aktivnějším způsobu života.

Malé písmo zrcadlí skromnost, nenáročnost, důkladnost nebo opatrnost.

Odstup

Čím víc jsou od sebe vzdálena jednotlivá písmena, tím víc to vypovídá o člověku, který je duchem podnikavý, rád se učí nové věci, cítí potřebu stále se rozvíjet a na druhé straně je netrpělivý.

Malý odstup znamená spíš nesmělost a disciplínu.

Mírně rozevlátým písmem píšou lidé žijící ve vlastním světě, především umělci. Velký odstup mezi jednotlivými slovy svědčí rovněž o úctě k jiným.

Víte, že většina dopisů na rozloučenou je podepsána místo vpravo, vlevo?

Grafologové se domnívají, že je to proto, že pisatel jakoby podvědomě odchází zpět. Vrací se, odkud přišel.


Čím větší začáteční písmeno u podpisu, tím větší sebevědomí. Člověk je hrdý na své jméno, potažmo svou osobu,“ vysvětlila mi odbornice.

Ty vaše krucánky jakoby navíc u některých písmen hovoří o ochotě dělat věci nad rámec povinností, ale současně i o oblibě zabývat se hloupostmi někdy na úkor toho praktického,“ poznamenala při pohledu na můj výtvor.

Podle těch vašich mezer jste skoro anarchista, na druhou stranu bude vaším krédem asi „žít a nechat žít“. Svoboda, kterou dopřáváte druhým, může někomu přijít hraniční s malým zájmem.
Fakt, že kladete důraz na začáteční písmenko, je odkazem na to, že se nerada zabýváte minulostí a na lidech se snažíte hledat hezčí stránku. Jste sebestředná. Pocit nezávislosti pro vás bude důležitý.
Jste inteligentní, sovobodomyslný člověk s uměleckým nadáním a životním optimismem. Jste také nedůsledná a měla byste se naučit čekat,“
vysvětlila mi paní Jirásková.

A já děkuju. :-)


k
Klárka

r
Radek (To je zvlášť výživné, škoda, že to paní Jirásková neviděla) :-))

Jak jste dopadli vy?

Příště se dozvíte, jak zlustrovat člověka podle obrázku stromu a postav.

Reklama