Barvy jsou všude kolem nás - v přírodě, ale i na výrobcích lidských rukou. Některé se nám líbí, jiné ne. Toho si kdysi všimli i psychologové. A když se zrovna na chvíli přestali přít, jestli vůbec existují na světě dva lidé, kteří by barvy vnímali stejně, vymyslel jeden z nich, profesor Max Lüscher, v roce 1947 test, který byl pojmenován po něm - Lüscherův barvový test.

Osobnost nebo emoce?
I když teoreticky se jedná o test osobnosti, tedy test, který byl měl říci, jaká jste, většina psychologů ho využívá spíše jako test emocí - barvy totiž především vyjadřují, jak se cítíte. Při tomto testu jsou vám předkládány karty s barvami a vy si volíte nejen mezi barvami, ale i mezi odstíny jednotlivých barev. Celkem je vám ukázáno sedmdesát tři barevných polí a vy musíte provést čtyřicet tři voleb. Čtyři základní barvy přitom representují čtyři základní lidské potřeby. Modrá je barvou klidu a spokojenosti, zelená sebeuplatnění, červená činnosti a úspěchu a žlutá je barvou naděje. Záleží ovšem i na odstínech a na pořadí.

Barvy působí i fyziologicky!
Nejoblíbenější barvou většiny lidí je modrá, pak následuje červená, zelená a za ní žlutá, bílá a šedá bývají naopak nejméně oblíbené. Zajímavé je, že se volba oblíbených barev příliš neliší u mužů a žen a nevykazuje ani významné rozdíly u lidí jiných národů, vzdělání nebo náboženské příslušnosti. Barvy totiž, jak ukázaly výzkumy, působí nejen na naši psychiku, ale mají i fyziologický vliv na náš organismus. A jaký psychologický význam je přisuzován jednotlivým barvám?

Modrá je barvou souladu, klidu a uspokojení z rodinného života. Volí si ji lidé s bohatým vnitřním životem, hledající lásku, oddanost a věrnost, spíše romantikové a introverti. Sáhnou po ní také ti, kteří jsou unaveni a vyhýbají se změnám. Modrou často odmítají mladí lidé, toužící po volnosti.

Červená barva je znamením síly a činorodosti, touhy po úspěchu a cílevědomosti. Je vyjádřením touhy po zážitcích a odvahy. Volí ji lidé energičtí a tvořiví, ale také agresivní. Vyhýbají se jí naopak lidé unikající před konflikty.

Zelená je barvou nekompromisních, neustupujících lidí, kteří se nebojí překážek. Ti, kteří ji preferují, mají sklony pečovat o své okolí, ochraňovat a vést, ale také ovládat a kontrolovat. Zelenou volí lidé houževnatí až umínění, neochotní přizpůsobovat se změnám. Odmítají ji naopak osoby originální, ale také zklamaní a nejistí. Zelená, zvláště ve výrazných tónech, působí negativně na lidi se srdeční chorobou.

Žlutou barvu si vybírají osoby plné naděje, očekávání a ideálů, lidé bezprostřední a milující změny. Zklamaní lidé, jejichž plány se nenaplnily, žlutou naopak odmítají a považují ji za pokryteckou a agresivní.

Fialová barva značí nezralost, duševní i citovou. Je to barva sentimentálních snílků a romantiků, ale také mágů a mystiků - je barvou tajemství a nejistoty. Vyhýbají se jí lidé milující nekomplikované, stálé vztahy. Fyziologicky souvisí obliba fialové s hormonální rovnováhou - je oblíbenou barvou těhotných žen, dětí v pubertě a lidí s poruchou štítné žlázy. Často si ji také vybírají homosexuálové či lidé sexuálně nevybouření.

Hnědá je barvou tělesných prožitků. Mají ji v oblibě lidé toužící po pohodlí nebo vyčerpaní, potřebující klid a odpočinek. Odmítají ji lidé pohrdající pohodlím, dobrodruzi. Většina lidí má ke hnědé lhostejný vztah.

Šedá je barvou nebarvou, je neutrální, vybírají si ji ti, kteří o sobě nechtějí nic prozradit, ale také alibisté. Odmítají ji lidé toužící po vzrušení a dobrodružství.

Bílá je barvou nevinnosti ale také nejistoty, i ona je spíše zastírající, značí neschopnost rozhodnout se.

Černá je vlastně nepřítomností barev - tmou. Je znakem odporu, rebélie, vzdoru proti životnímu údělu, ale je také symbolem pokory.

Preference barev se můžou měnit v průběhu života člověka, ale časté střídání oblíbených a neoblíbených barev nebo prudká změna oblíbených barev jsou charakteristické pro lidi duševně nemocné. Depresivní lidé preferují barvy studené a tmavé, jakoby špinavé, nevýrazné. Schizofrenici milují čisté barvy, hlavně žlutou, žlutozelenou a olivovou. Výběr barev tak může o člověku mnohé prozradit. Nic se však nesmí příliš zjednodušovat...

Jakou barvu preferujete Vy? Měla jste v životě nějaká barevná období, která se měnila? Nebo dáváte pořád přednost stejným barvám? máte ráda jiné barvy na oblečení a jiné třeba v interiéru, nebo své oblíbené barvy dáváte všude? Je nějaká barva, kterou výslovně nenávidíte?

Reklama