Nejkupovanějšími knihami, když pominu díly Harryho Pottera, jsou snáře.

 

Každý sní

Sny mají i ti, kteří zarytě tvrdí, že se jim nikdy nic nezdá. Zdá, jenže si to nepamatují. A to je zajímavé. Někdo dokáže do detailu vyprávět, co se mu zdálo, kdo tam byl, co říkal, jaké barvy vnímal. Bude emotivně hovořit o pocitech, vzdálených místech, krajinách, chutích, vůních, zvucích... a jiný na něj bude koukat jako Hurvínek a myslet si něco o bambulárně a Chocholouškovi.

Kdo z těch dvou je normálnější, je otázka. Co je vlastně normální, je také otázka. Řekla bych, že normální jsme všichni. Jen každý jinak. A v bambulárnách je pořád místa dost J.

 

Tedy někdo za noc prožije třeba tři různé, dobrodružné příběhy, podívá se k moři, do pekla, do lesa, pod vodu, zalétá si v libovolné výšce... A jiný si jen pamatuje, že si šel lehnout a pak že se probudil. Ten s námi otázku snů, a jak si je vyložit, bude řešit těžko.

 

Sny se nám nezdají jen tak

Prostřednictvím snů k nám hovoří naše podvědomí. Snový obraz často není nic jiného než to, jak realitu a prožitek hodnotí pocitová část naší bytosti. Velkou výhodu má ten, kdo si umí alespoň částečně své sny vyložit. Sen, tedy podvědomí, k nám hovoří v symbolech. A ty jsou – a teď jsme u problému snářů – pro každého člověka jiné. Jen pár snových symbolů je tzv. univerzálních. Je mnoho snářů a možností výkladů snů. Ať už starých, nebo moderních freudovských, keltských, indických, mayských a jiných... Je jich bezpočet. Nejlepší byli asi Egypťané.

 

Významy snů

Ne všechno je možno „napasovat“ na každého. Pochopitelně jiný význam bude mít například sen o pavoucích pro člověka, trpícího arachnofobií, a jiný pro toho, komu jsou celkem lhostejní. A tak je to s mnoha „zaručenými“ symboly.

 

Ve vlastních snech bychom se měli naučit orientovat sami. Jsou to jenom naše sny, naše podvědomí, naše hodnocení, naše prožitky, naše pocity a hovoří zase jenom k nám. Je dobré alespoň tušit, co naše podvědomí říká. Často jsou totiž informace k nezaplacení.

 

Čtyři kategorie, ve kterých se můžeme pohybovat.

 

Voda – pokud se vám zdá o vodě, jsou často ve hře city – platí, že jak se ve snu ve vodě cítíte, jaká je, co se vám v ní děje, takový je váš současný citový život.

Je snadné si ráno uvědomit, že když se vám zdálo, že plavete ve špinavé vodě, kde jste se necítili dobře, že váš citový život zřejmě prochází obdobím, kdy vás city trápí, kdy s nimi není všechno v pořádku, a tím, že si to uvědomíte, jste připraveni to změnit. Člověk musí problém pojmenovat, pak jej může řešit.

Oheň – to jsou vášně – může být spalující, ubližovat nebo příjemně hřát. Tak je to s vašimi projevy vášní, vzteku, takového hodně emotivního chování a cítění. Je dobré věnovat pozornost snům, kdy do ohně něco házíte – zapamatujte si co, jste chtěli spálit – je to důležité.

Vzduch – zastupuje oblast myšlení, intelektu, toho, co vás zaměstnává na úrovni myšlenkové, co se ještě nedostalo do vašeho fyzického jednání. Opět – vichřice má samozřejmě jiný dopad než svěží, příjemný, teplý vánek.

Veškeré sny o létání jsou o potřebě se od něčeho osvobodit, získat nadhled, potřeba věci vidět z širšího hlediska, opět je důležité, jak se ve snu cítíte. (Tady by se na mě pan Freud asi hodně zlobil – dle něho jsou „létací sny" o sexu).

Země – patří sem jak sny o hlíně, kamení, kopcích, schodech, ale i o penězích, věcech a pod. Tedy o tom, co je hmotné, předmětech, které vás obklopují... To jsou vesměs ty symboly, které nacházíme v našich snářích. Je to zpravidla taková loterie. Vyjde – nevyjde.

 

Například takové lejno. Ve většině snářů znamená peníze, výhru, bohatství, prosperitu a kdoví kolik tun štěstí. Čím více hovínek, tím lépe.

V mém případě to ovšem znamená, že stejný „produkt“ na mě čeká i v reálu. Mám to vyzkoušené.

Peníze dostávám, když se mi zdá, že běžím. Pokaždé. Ráda bych ve snech běhala často... J

 

Zvláštní kategorii tvoří sny o lidech a zvířatech... to je hodně náročné na rozklíčování, protože zvířata jsou často ve snu konkrétní lidé.

Lidské podvědomí má totiž tendenci přiřadit si člověka ke zvířeti .Určitě to znáte...   „On je takový ustrašený zajíc, vychytralá liška, poddajná ovce, lstivý had, věrný pes, mlčenlivá, studená ryba..." Děláme to všichni, ale za bdění tomu věnujeme málo pozornosti, protože se to děje v podvědomí.

A právě ve snech máme jedinečnou příležitost si s vlastním podvědomím promluvit. Jeho názor nezahrnuje racionální a praktické uvažování. Podvědomí pouze cítí a hodnotí na podkladě ryze pocitovém.

 

Získat takový pohled, porozumět mu a dokázat si z něho pro sebe načerpat informace znamená navštívit a poznat další část své vlastní, neuvěřitelně složité a rozmanité bytosti.

Znamená to naučit se NASLOUCHAT SÁM SOBĚ.

 

Jistě, existují i sny věštecké, sny, které obsáhnou mysl jiného člověka, sny, jejichž význam je úplně jiný. To je kategorie sama pro sebe. Jsou lidé, kteří mívají takové sny. Takoví lidé ale tohle povídání nepotřebují. Dávno si umí vyložit své sny sami.

Reklama