pearl

Perla jako krásná ozdoba, jako amulet, jako magický nástroj i jako lék. Lidé znají perly asi od té doby, co znají ženy :))

Dříve se perlám říkalo Margany nebo gaelsky Neamhnuid.

Perlám vládne a jejich energii posiluje, vedle jejich nositele, také Luna.

Z elementů jednoznačně náležejí vodě.

Nošením perel na sebe upozorňujete bohyně Isis, Freyu, Venuši, Lakšmí, Dianu, ale také Neptuna neboli Poseidona.

Souvztažným kovem pro perly je stříbro.

Z kamenů si perly nelépe rozumí s rubíny.


Perla je stejně jako třeba jantar či perleť produkt živého organismu. Abychom perlu získali, musí perlorodka zemřít.

Je přinejmenším dobré, při použití perel třeba jako amuletu nebo jejich výběru jako ozdoby, nebo prostě jestliže se je chystáte začít využívat, věnovat malé díky zvířátku, které z toho důvodu zemřelo.

Ne, nemusíte stavět pomník nebo lkát či chodit ve smutku. Stačí myšlenka.

Ono je mezi námi dobré i v momentě, když kupujete obyčejného hamburgera, si alespoň uvědomit, že před tím to byla kráva.

Je to o úctě, ne fanatismu a askezi.

Mysticky perly symbolizují Měsíc, vodu, centrum stvoření a vesmír.

  • Za doby Římanů a hlavně Římanek byly perly zasvěcené bohyni Isis. Nosily se pro naklonění její přízně.
  • Severské náboženství se považovalo perly za ztuhlé slzy bohyně Freyi.
  • Také starosyrská Bohyně byla nazývána Paní Perel.
  • V čínském náboženství zase padaly perly z nebes, když draci během bouře bojovali mezi oblaky.
  • Ženy v Indii dodnes nosí perly jako magickou pojistku šťastného manželství.
  • Dlouhou dobu se perly v magii užívaly v rituálech lásky.
  • Protože jsou perly úzce spjaty s Lunou, provádějí se tyto rituály výhradně v noci.
  • V oblasti jižního Pacifiku nosí perly plavci a potápěči jako magickou ochranu před útokem žraloka.
  • Perla je také mocnou strážkyní domova před ohněm.

Pro přivábení všeobecného úspěchu či štěstí je zapotřebí osázet rubín perlami a nosit jej.

Rituál na přivolání peněz

Budete potřebovat jednu perlu, klidně i tu nejlevnější. Když se s perlou sladíte a poděkujete perlorodce za její oběť, tak ji pevně podržte v ruce a myslete na peníze proudící do vašeho života. Představte si, jak je moudře užíváte.
Peníze jsou energií!  Vyplýtvaná energie vás opustí. Předimenzovaná pak oslabí a pohltí.

Pokračujte  v soustředění a pak vhoďte perlu do řeky nebo do potoka. Když se perla dotkne živlu, začne přeměňování vaší představy a přání ve skutečnost.


Víte, že když nebudete své perly nosit, ztratí lesk? Je to proto, že perla je produkt živého organismu a v podstatě stále žije. Potřebuje vaši energii, aby byla „zdravá“. Proto také v době vaší nemoci na vaší pokožce zmatní. (Vlastně se nakazí.)

Perly také léčí.

Perly se také rozpouštějí ve víně a pak je lze s úspěchem vypít. V perlách je totiž hodně vizmutu, což je prvek, jehož nedostatek v organismu může vyvolat vážné choroby a je složité ho do těla z potravy dostat.

Takový léčivý perlový nápoj je známý již z Egypta.

Reklama