Vaginální mykóza je čistě ženské téma. Trápí řadu z nás a to zejména nyní, v letním období. Pro některé ženy je to onemocnění, se kterým se setkávají velmi často, některé mají štěstí, že se s ní setkávají velmi sporadicky.

Bohužel statistiky ukazují, že je více těch, které trápí často. Pálení, svědění, nepříjemný výtok. Také často zkažená dovolená a sexuální půst. Pocit nepohody. To vše zapříčiní vaginální mykóza. Onemocnění, které se i po vyléčení často vrací.

Velmi častým důvodem k návštěvě gynekologa je problém zvaný mykotická infekce pochvy. Jedná se vlastně o zánět, který způsobuje přemnožení kvasinek. Pacientka jej pozná velmi jednoduše - dominuje totiž pocit svědění nebo pálení v pochvě či v zevním genitálu.

Jak poznáme vaginální mykózu? Její nejčastější příznaky jsou:

  • mikozasvědění (projeví se jen tehdy, dostane-li se infekce ven z pochvy na zevní genitál. Uvnitř pochvy totiž nejsou nervová zakončení, která by pocit svědění zprostředkovala.)
  • pálení
  • zarudnutí a dráždění zevního genitálu
  • bolest při pohlavním styku a při močení
  • neschopnost se vymočit (při otoku zevního genitálu)
  • abnormální poševní výtok (může a nemusí se objevit, v případě výskytu je většinou bez zápachu a jeho konzistence může sahat od řídké po velice hustou, připomínající tvaroh)
Onemocnění způsobuje přemnožení kvasinek rodu Candida. Asi 90 % způsobuje Candida albicans, většinu zbývajících případů Candida glabrata, ostatní kvasinky jsou vzácné. Znamená to tedy, že pouhá přítomnost kvasinek nestačí. Ve skutečnosti všichni lidé mají tyto mikroorganismy ve střevech a asi 40 % žen, které jsou zcela bez potíží, má malé množství kvasinek v pochvě. Za určitých okolností, kterými mohou být zvýšená vlhkost, zvýšená hladina cukru, těhotenství, léčba antibiotiky, které mohou negativně ovlivnit přirozenou poševní eumikrobii nebo stres, se mohou kvasinky přemnožit a způsobit slizniční zánět.

Co může pomoci proti opakovaným vaginálním mykózám

Odborný lékařský časopis Česká gynekologie duben/2013 uveřejnil výsledky studie zabývající se podpůrnou léčbou opakovaných vaginálních mykóz enzymovým lékem Wobenzymem.

Studie proběhla na 7 ambulantních gynekologických pracovištích v ČR a bylo do ní zařazeno 62 žen, které přes standardní antimykotickou léčbu v předcházejících 12 měsících prodělaly mykózu čtyřikrát až devětkrát.

Od počátku sledování ženy užívaly Wobenzym v dávce 2x8 tablet denně po dobu 10 týdnů a byly sledovány celkem 12 měsíců. Případný výskyt vaginální mykózy byl léčen podle zvyklostí jednotlivých gynekologických pracovišť.

Průměrný počet opakování vaginálních mykóz u jedné pacientky v prvním roce po zahájení desetitýdenní léčby Wobenzymem poklesl ze 4,4 v předchozím roce na 0,5 mykózy, to znamená pokles o 88,5%. Ke zlepšení došlo u všech sledovaných žen, 63% z nich, tedy téměř 2 třetiny, neměly mykózu ani jednou.

Druhá fáze studie zjišťovala, zda tento příznivý efekt enzymové léčby přetrvává i v následujících třech letech. Průměrný počet opakování vaginálních mykóz v tomto období zůstával v porovnání s rokem před podpůrnou léčbou Wobenzymem nadále velmi nízký (0,91; 0,57; 0,52 mykóz v průměru na jednu pacientku za rok), a to i přesto, že tentokrát ze souboru nebyly vyřazeny ženy, které ve sledovaném období otěhotněly (těhotenství výrazně podporuje vznik mykóz).

Závěrem autoři studie konstatují: Desetitýdenní podávání systémové enzymoterapie (Wobenzymu) ženám s opakovanými vaginálními mykózami statisticky významně snížilo počet recidiv tohoto onemocnění nejen po dobu jednoho roku od začátku užívání, ale i v následujících 3 letech. Účinky Wobenzymu tedy přetrvávaly i 4 roky poté, co ho sledované ženy užívaly po dobu 10 týdnů.

Připravujeme pro vás seriál článků o tomto nepříjemném onemocnění, chceme toto čistě ženské téma rozebrat a diskutovat o něm.

(odborný článek)

Reklama