Děti narozené císařským řezem mají - ve srovnání s těmi, jejichž porod proběhl přirozeným způsobem - o 33 procent vyšší pravděpodobnost, že u nich dojde k rozvoji astmatu. S tím kontrastuje skutečnost, že způsob porodu zřejmě neovlivňuje riziko vzniku alergické rinitidy (rinitida - zánět nosní sliznice, rýma – pozn. red.). Vědci z Kodaňské univerzity došli k závěru, že císařský řez tím, že zbaví plod expozice mateřské mikroflóře, může teoreticky zvyšovat riziko vzniku alergického onemocnění. Stejně tak existují důkazy o tom, že císařský řez a další komplikované způsoby porodu mohou zvyšovat riziko rozvoje astmatu.

Dánští lékaři zkoumali data, která získali od zhruba deseti tisíc mladých žen (narozených v Dánsku v letech 1973 až 1977). Tato skupina žen byla dlouhodobě sledována, aby bylo možné zjistit, zda u nich v současnosti nebo i v minulosti nebyla diagnostikována alergická rinitida nebo astma. Jak vědci poznamenávají, byly císařský řez a další komplikované způsoby porodu, jako například vakuová extrakce nebo použití kleští, spojeny pouze s mírným zvýšení rizika vzniku alergické rinitidy.

Tým vedený doktorem Tine Westergaardem ze States Serum Institutu v Kodani dále dospěl k závěru, že v kombinaci s předchozími zprávami poskytují výsledky současného zkoumání „pouze malou podporu pro hypotézu, podle které ovlivňuje změna kolonizace mikrobiální flórou u dětí narozených císařským řezem vývoj imunitního systému takovým způsobem, že dochází ke zvýšení rizika vzniku atopií a alergických onemocnění v dětství".

Důvod, proč může císařský řez zvyšovat riziko vzniku astmatu, zůstává tedy nejasný. Nicméně jednou z možností je skutečnost, že císařský řez může způsobit u novorozence dýchací problémy. Právě ty by se mohly stát příčinou vzniku astmatu v pozdějším životě.

Potravinová alergie? Císařský řez také může představovat rizikový faktor potravinové alergie, a to zejména pro predisponované děti. Vědci z norského Institutu veřejného zdraví v Oslu se domnívají, že větší výskyt potravinové alergie u dětí narozených císařským řezem lze vysvětlit pozdní bakteriální kolonizací jejich střeva. Do studie bylo celkem zahrnuto 2 803 alergických dětí.

Jejich rodiče museli norským badatelům podrobně odpovídat na otázky ohledně způsobu porodu dítěte, užívání antibiotik matkou či dítětem a reakci rodičů a dětí na požití vajíček, ořechů či ryb. Ukázalo se, že výskyt císařského řezu byl často spojován s výskytem alergie na vajíčka, ořechy a ryby u dětí alergických matek.

Oproti tomu, asociace mezi císařským řezem a rizikem potravinové alergie byla velmi slabá u dětí matek bez alergie. Také nebyla zjištěna žádná spojitost mezi užíváním antibiotik matkou či dítětem a výskytem potravinové alergie. Touto studií se posílil význam časné mikrobiální stimulace střeva, která by měla být dalším argumentem pro porod přirozenou cestou.

Zdroj: odborné časopisy Archives of Disease in Childhood 2004, Journal of Allergy and Clinical Immunology 2004