Všechno, co je kolem nás, ovlivňuje náš život a také naše zdraví. Co všechno může mít vliv na vznik rakoviny prsu?

O vlivu na vznik nádorů už bylo provedeno několik odborných studií, u některých byla souvislost prokázána, u jiných ne. Pojďme si teď shrnout, co všechno může mít vliv na vznik rakoviny prsu.

cancer

Geny

Existuje podskupina pacientek, které mají genetickou zátěž, je to tzv. BRCA pozitivita 1 nebo 2, které spolu přinášejí ještě další riziko vzniku maligních onemocnění, jako je třeba karcinom těla děložního nebo karcinom vaječníků, karcinom tlustého střeva. Pak existují i další syndromy, které jsou spojené s výskytem karcinomem prsu, které potom postihují třeba i jiné orgány, u některých syndromů to může být i vícečetný výskyt malignit v nejrůznějších orgánech a tkáních.

Jak pomoci? Rodiny s těmito syndromy je nutné pečlivě sledovat, aby se případné nádory zachytily co nejdřív. Pokud je v rodině jediná osoba s rakovinou prsu, je to sporadický výskyt, tam genetická zátěž být nemusí. Pokud je ale v rodině víc členů s rakovinou prsu, nebo je některá žena postižena ve velmi mladém věku (do 35 let), genetika se vyšetřuje.

Hormony

Nádory se objevují více u pacientek, které měly příliš časnou menstruaci nebo naopak pozdě přestaly menstruovat.

Negativní vliv má také podávání exogenních estrogenů, tzn. substituční léčba při menopauze. Ta musí být vždycky pod kontrolou lékaře, měly by být opakovaně nabírány hladiny estrogenů u pacientek. Může nastat situace, kdy je žena menopauzální od útlejšího mládí, tam je substituce nutná, ale musí být pod kontrolou a hladiny estrogenů musí být udržovány ve fyziologických mezích. Dost velkým problémem je aplikace exogenních estrogenů u perimenopauzálních žen, některé ženy vyžadují jejich aplikaci, protože je obtěžuje nástup menopauzy a s ní spojené návaly, deprese atd., ale nesmí to být bez kontroly a nekonečně, protože tam se opravdu zvyšuje riziko vzniku nejenom karcinomu prsu, ale i karcinomu těla děložního.

Těhotenství a kojení

Více nádorů mají ženy, které nerodily nebo které měly pozdní první graviditu, což je dneska veliký problém. Dříve ženy rodily první dítě mezi 20 a 25 lety a dneska rodí dost často nad 30 nebo dokonce nad 35 let. Takže se riziko zvyšuje.

Naopak kojení má pozitivní vliv. Ale jistota to samozřejmě není nikdy. I ženy, které jsou gravidní anebo které kojí, by měly být velmi obezřetné na svá prsa, protože i v této době může vzniknout karcinom, navíc se nález hůře rozpoznává, protože prs je změněný graviditou i v době kojení, o to spíš by měla být žena pečlivě vyšetřena.

Strava

Častěji mají rakovinu prsu obézní ženy, protože ty si ve svém tuku umějí vyrábět i po menopauze estrogeny konverzí jiného hormonu, a tudíž stimulace těmi estrogeny je i po menopauze. S tím souvisí i jídlo. Vše to, co vede k obezitě, tzn. velký příjem jídla, velký příjem tučné potravy, nedostatek pohybu, malá těsná aktivita, to všechno nepřispívá zdraví.

Kouření

Kuřačky jsou postiženy častěji.

Stres.

Samozřejmě i stres má negativní vliv, stejně jako na jiné věci.

Plastická operace prsou.

Tato souvislost s výskytem rakoviny prsu nebyla nikdy prokázána.

Antikoncepce

Souvislost s užíváním hormonální antikoncepce také nikdy prokázaná nebyla.

Zdroj: MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, primářka Radioterapeuticko - onkologického oddělení Fakultní nemocnice v Motole, odborný asistent 2. lékařské fakulty UK na katedře klinické onkologie.

Důležité odkazy:

Redakční tip:

Speciální životní pojištění pro ženy pro případ onemocnění rakovinou prsu

Pro ženy, které si chtějí být jisté, že se o svou rodinu dokážou postarat i v tak složité situaci, jakou je léčba rakoviny prsu či pohlavních orgánů, nový projekt www.foryou.cz nabízí stejnojmenné pojištění.

Pojistné je dle věku ženy odstupňováno v rozpětí 200 až 300 Kč měsíčně, přičemž pojistná částka je stanovená na 750 000 Kč. K nároku na její vyplacení dochází stanovením lékařské diagnózy. Jedním z hlavních rysů této nabídky je naprostá diskrétnost - od sjednání, které lze během pár minut učinit online a nevyžaduje ani zdravotní dokumentaci či lékařskou prohlídku, až po výplatu v případě pojistné události.

ING Pojišťovna spustila unikátní projekt For You, který pod patronátem Lucie Bílé podporuje ženy v boji proti rakovině prsu a pohlavních orgánů. Hlavní platformou projektu jsou interaktivní stránky www.foryou.cz, které přinášejí informace o prevenci a léčbě této nemoci a zároveň ženám nabízejí fórum pro výměnu zkušeností. Ženy tak mohou v rámci této komunity diskutovat své problémy mezi sebou, mají ale i možnost poradit se s lékaři a psychology.

Projekt For You jim dále nabízí pojištění pro případ diagnózy rakoviny prsu a pohlavních orgánů a k tomu zcela jedinečné asistenční služby. V neposlední řadě je důležitým rozměrem tohoto projektu i podpora neziskových aktivit.

Čtěte také:

Reklama