pes

Náhodou jsem se dostal k problematice asistenčních psů a musím říct, že mě toto téma skutečně zaujalo. Rád bych se s vámi nyní podělil o informace, které jsem získal a vzdal tak hold těmto úžasným tvorům!

Výsledek mého pátrání...

Zeptal jsem se zkušené cvičitelky Olgy Tomášů ze sdružení Pomocné tlapky (www.pomocnetlapky.cz). Co všechno tedy musí asistenční pes umět?

„Asistenční pes je cvičen přímo na míru člověku, podle jeho diagnózy a potřeb, a to tak, aby z části nahradil lidského asistenta. To je smysl asistenčních psů. Každý také poskytuje svému pánovi canisterapii (uvolňování svalstva, rehabilitace...). Asistenční pes pomáhá postiženému člověku i v navazování vztahů s ostatní veřejností,“vysvětluje Olga Tomášů.

Každý asistenční pes musí umět...

  • Podávat věci ze země.
  • Přinášet a odnášet předměty.
  • Otevírat a zavírat dveře.

Speciální cviky...

(Nemusí je umět každý pes, cvičí se podle potřeb jednotlivých pánečků.)

  • Rozsvěcet a zhášet světlo.
  • Otevírat pračku a vyndávat prádlo z pračky.
  • Otevírat a zavírat různé konkrétní skříňky a šuplíky...
  • Může pomáhat při sebeobsluze - dovede v podstatě celého člověka svléknout, vrátit ruku na ovladač elektrického vozíku, vrátit pokleslou hlavu na hruď - a tím poskytnout nejzákladnější první pomoc (zprůchodnění dýchacích cest).
  • Je schopen přivolat pomoc domluveným způsobem.
  • Posouvat ruce a nohy ležícího člověka, popostrčit trochu tělo, přikrýt či odkrýt člověka.
  • Je schopen donést zvonící mobilní telefon.

Musím říct, že díky těmto informacím jsem získal docela nový náhled na psí schopnosti. Je samozřejmě jasné, že asistenčním psem se nemůže stát každý pes, ale ti, kteří to dokážou, mají můj obdiv.

Věděla jste, co všechno se může pes naučit?

Reklama