Říká se, že Skotové pod „tím“ nic nenosí. „Tím“ je míněn kilt a skotští mužové jeho nošením budí mezi ženami značnou pozornost. Nejenže pobíhají „v sukních“, ale ještě, když zafouká, odhalují... Inu, leccos. Někdo by dokonce řekl všechno. Jak ale vůbec došlo k tomu, že se Skotové oblékají tímto pro nás poněkud zvláštním způsobem?

Kilt není žándý stařík
Většina lidí se domnívá, že kilt je tradičním, a tudíž z dávné historie pocházejícím oděvem. Pravda je ovšem jiná. Zatímco kostkovaná vlněná látka, nazývaná tartan, pochází z dob vskutku dávných - první nálezy jsou ze 3. století po Kristu z Falkirku - a jejími výrobci byli ještě Keltové, je kilt nepoměrně modernější záležitostí. První zmínky o něm pochází až z konce 16. století z oblasti skotské Vrchoviny. Představa Williama Wallace, skotského národního hrdiny, oděného do kiltu, je proto filmovým mýtem, pocházejícím z dílny kostymérů Statečného srdce.

Oděv, deka i stan
Původně byl na Vrchovině užíván takzvaný feileadh mor - velký kilt. Tento šest až osm metrů dlouhý pruh látky široké jeden a půl metru se ve šlechtickém provedení odíval až jednu hodinu a bylo k tomu zapotřebí dvou komorníků. Látka se ručně naskládala a nařasila a posléze sepnula opaskem. Prostý lid se ovšem s kiltem zdaleka tak „nepáral“ - látka byla užívána i jako pokrývka v noci či jako přístřeší, pokud poutníka zastihl déšť. Kilt se, zřejmě právě pro tuto svou mnohoúčelovost, poměrně brzy stal součástí uniforem jednotek z Vrchoviny a odlišoval je tak od ostatních vojsk.

Žádný tartan!
Takzvaný feileadh bheag, tedy malý kilt, se objevil až na přelomu 17. a 18. století. Jde o pruh látky sedm až osm metrů dlouhý a asi šedesát centimetrů široký, který je v zadní části nařasen a sešit. Teorie, že se jedná o vynález anglického průmyslníka Rawlinsona, je ovšem dnes považována za vtip. Spíše jde o zpohodlnění a zjednodušení odívání kiltu, výhodné především u vojska. V roce 1746 bylo nošení kiltu a jakékoliv užívání tartanu britskou vládou zakázáno, a tartan tak málem zanikl - zachoval se právě jen u vojenských jednotek, pro které platila výjimka. Koncem 18. století byl tento zákaz odvolán a došlo k renesanci kiltu.

Skotské pověsti Jiráskovy
Přijetí kiltu za kroj celého Skotska je ovšem ještě pozdnější - pochází až z dob jakéhosi skotského národního obrození - tedy z 19. století. V této době se také zrodila snaha odlišovat jednotlivé vzory a barvy tartanů podle klanů a oblastí. První zmínka o takovém rozlišení pochází až z 18. století a jedná se o jakési skotské Jiráskovy pověsti - o výmysl romantických skotských obrozenců. Ze starších dob jsou známy obrazy Skotů, kteří na sobě měli tartan i několika různých vzorů a barev najednou. Některé vzory byly samozřejmě populárnější v určitých oblastech a tartan se lišil také podle místních výrobců, ale nešlo o žádné systematické dělení. Zvyk rozlišovat klany podle tartanu se ovšem stal módou, a tak je dnes registrováno více než pět tisíc vzorů a další stále přibývají.

Proč se pod kilt „nic“ nenosí?
Také zvyk, že se pod kiltem nic nenosí, pochází z dob národního obrození a měl symbolizovat historičnost kiltu - vycházel z předpokladu, že lidé dříve neznali kalhoty, a už vůbec je nepoužívali jako spodní prádlo. O opaku ovšem svědčí jak skutečnost, že kalhoty znali už Keltové - domnělí „vynálezci“ kiltu, tak fakt, že po celý středověk byly jakési spodky, zvané bruchy, běžné užívány (samozřejmě že ne pod kilt, ten tenkrát ještě neexistoval). Zajímavá je ovšem teorie, že protože spermiím svědčí při vývoji chlad a naopak jim nesvědčí, když jsou varlata deformována například těsnými džínami, jsou Skotové plodnější než jiní muži.

Kilt se do povědomí neskotské veřejnosti dostal především jako uniforma skotských jednotek britského vojska. Jako takový je dnes považován za skotský národní kroj a je velmi oblíben jak mezi skotskými emigranty, tak i mezi vyznavači všeho keltského. Je to přitom oděv určený výhradně mužům, jedinou výjimku tvoří tanečnice tradičních skotských tanců highland dance a členky dudáckých skupin. Existuje ovšem také velšský kilt a irský kilt.

Zdroje zde a zde. Za „odhalující“ obrázky děkujeme MartiněC.

Viděla jste už muže v kiltu na vlastní oči? A viděla jste, co měl pod kiltem? Líbilo by se Vám, kdyby si „ten Váš“ oblékl kilt? Líbí se Vám muži v kiltech? Nebo Vám to připadá směšné? Znala jste historii kiltu?

Reklama