Máte doma dítě, které je hyperaktivní nebo trpí poruchami učení, případně tím vším dohromady? Asi někdy klesáte na mysli, protože vaše okolí vás nechápe a vy už nevíte, kde se poradit. Naštěstí je tu ještě jedna možnost, kam se obrátit. Skvělou službu mohou totiž odvést některé knížky, v nichž najdete rady, jak na své nezdárné potomstvo. Aby bylo jasno, nejde o to vychovávat ideální dítě podle příruček. Ale jsou situace, které můžete pomocí rad z knih překonat daleko snáze. A je proto škoda se o ně ochuzovat.

Takže, které knihy se vyplatí mít v rodičovské knihovničce? Některé z nich sice vyšly už před několika lety, ale mnohdy se dají ještě koupit, případně půjčit v knihovně. Možná také narazíte na rodiče, kteří je už nepotřebují a přepustí vám je.

Gordon Serfontein, Potíže dětí s učením a chováním, vydal Portál, 1999

 • věnuje se potížím, které postihují děti s ADHD, u nás se častěji používá starší označení LMD neboli lehká mozková dysfunkce. Sem patří jak hyperaktivita, nepozornost a s nimi související vyrušování, ale také specifické poruchy učení

 • autor vysvětluje, jak spolu jednotlivé poruchy souvisejí, jaké jsou jejich typické příznaky, snaží se osvětlit příčinu jejich vzniku a rovněž nastiňuje další možný vývoj

 • nechybí ani přehled metod terapie a rady, jak zvládat výchovné problémy, které jsou u těchto dětí trochu jiné než u běžné populace

 • zvláštní kapitola se věnuje také poruchám vnímání a motoriky

Sal Severe, Co dělat, aby se vaše děti správně chovaly, Portál, 2000

 • knížku mohou využít i rodiče, jejichž potomci žádnou poruchou učení nebo chování netrpí, protože se nezaměřuje výhradně na ně

 • autor rodiče učí, jak překonat situace, kdy děti neposlouchají, ignorují výzvy a je třeba jim všechno říkat čtyřikrát, věnuje se i sporům mezi sourozenci

 • ukáže vám jiné možnosti než jen křik, výhrůžky a tresty, u dětí s poruchami učení a chování je to přitom dvojnásob důležité, protože potřebují pevné vedení a přitom pozitivní motivaci

 • kniha obsahuje hodně konkréních příkladů, v nichž se možná sami najdete

Amanda Kirbyová, Nešikovné dítě, Portál, 2000

 • trpí vaše dítě dyspraxií? Pak je toto právě kniha pro vás. Autorka popisuje problémy s dyspraxií zejména jako poruchu jemné motoriky, kterou ve větší či menší míře trpí desetina dětí, zejména chlapců

 • kniha vysvětluje, jak tato porucha vzniká, a zároveň přináší mnoho praktických výchovných rad, s jejichž pomocí ji dítě může překonat. Zanedbaná dyspraxie by totiž mohla bránit třeba jeho profesnímu uplatnění.

 • autorka, britská lékařka, vysvětluje, proč je tak důležité včas správně dyspraxii rozeznat. Jde sice o zdánlivě banální handicap, ale těmto dětem zároveň častěji hrozí šikana, mohou mít větší problémy v dospívání a podobně.

Alison Munden, Jon Arcelus, Poruchy pozornosti a hyperaktivita, Portál, 2002

 • kniha poměrně odborně vysvětluje, kde se bere hyperaktivita a jaké jsou možnosti léčby, vše je nicméně podáno tak, aby to pochopila i laická veřejnost

 • díky autorům mohou rodiče hyperaktivních dětí vnímat potíže svých dětí s odstupem a přestat si klást vinu za to, že jejich dítě je jiné než ostatní

 • autoři nezastírají rizika, která na rodiče hyperaktivního dítěte ve výchově čekají, a nastiňují také možné problémy v dospívání a dalším životě, které by dítě čekaly v případě, pokud bude jeho výchova zanedbána. Dětem s ADHD totiž více než jiným hrozí drogy, problémové chování, fluktuace v zaměstnání a podobně

 • velký přehled možných terapií včetně podávání léků


Sandra F. Riefová, Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole, Portál, 1999

 • tato kniha naopak neobsahuje mnoho terapie, ale lze ji brát jako praktickou příručku pro zvládání každodenních potíží

 • díky konkrétním příkladům pomáhá rodičům najít vztah k problémovému dítěti, což bývá někdy mimořádně obtížné