Před časem se na stránkách našeho magazínu objevily dva články o grafice - první v podobě obecného popisu, další už jako návod na konkrétní techniky, které si můžete vyzkoušet doma samy. Grafička Lenka Tichá, která je spoluatorkou článků, přislíbila další návody a nápady.  Těch se ovšem dočkáte až koncem měsíce.

Proč? 13. března měla Lenka vernisáž své výstavy Hlavy. Najdete ji, když pojedete směrem k brněnskému výstavišti, v galerii Hlinky 118. Bližší informace můžete získat na stránkách banky vín.

A proč zrovna Hlavy? Tvorba výtvarnice Lenky Tiché je odrazem její osobnosti. Matka dvou dcer, zaměstnaná, hrdá manželka úspěšného muže ... co asi tak může mít v hlavě? Hlavy na obrazech jsou neuspořádáné, rozcuchané, nebo naopak uzavřené před světem, ale vždycky plné věcí a myšlenek - stejně, jako když žena myslí na plno nejrůznějších záležitostí, povinností a práce. Někdy připomínají tvarem makovice - plné nejrůznějších drobností, jindy cibuli - jejich obsah se dělí na vrstvičky podle tématu: vrtsva světlá, vrstva tmavá, vrstva světlá - domácnost, děti,  manžel, práce ... a ještě a ještě ... celá řada vrstviček, které nikde nekončí.

Jedna z jejích nejznámějších grafik má velice výstižný název: Brouk v hlavě. Jistě, Brouk v hlavě - to asi nebude tak úplně přesné, faktem ale je, že tvorba vyvěrá z osobní situace - z toho, jak se Lenka právě cítí. Tvoří tehdy, když její nitro přetéká pocity, když je unavená z koloběhu domácnosti a nebo když je naopak úplně odpočatá a nemyslí na nic z každodenního života.

Její grafiky splňují všechny předpoklady moderní doby: jsou nápadité a originální. Ladění všech obrazů je podobné, pokud potřebujete do svého bytu víc obrazů, které by tvořily kompaktní celek, tak na výstavě si určitě vyberete.

A co tedy konkrétně má žena v hlavě? To vám neprozradím - přijďte a podívejte se sami!

           
Reklama