Drogy a alkohol jsou dnes bohužel všude k mání.
To je nepopiratelný fakt a dnešní mládež je díky tomu ještě více v nebezpečí závislosti. Vždyť v období naší puberty nám byly nabízeny jen skleničky s alkoholem, ale dnes se mladá generace možnosti okusit nějakou silnější drogu nevyhne.
Pamatujete si ješte na vaši první kocovinu? Přišlo vám to jako legrace, že...

K dnešnímu nebezpečí drog ještě přispívá publicita v médiích.
Jsou vidět všude ve filmech, televizi a v hudebních videoklipech. Není proto divu, že je dospívající vnímají jako neškodné.

Mnoho rodičů řeší tento problém přísnými rozkazy a zákazy. Ohledně tohoto se trefně vyjadřuje psycholog Lawrenc Bauman:

"Drogy prostupují veškerou současnou kulturu. Očekávat, že dospívající nebudou ovlivněni svou dobou, je stejně naivní jako věřit, že vánoční dárky nosí "Ježíšek".
V dobách prohibice riskovali mladí ve Spojených státech oslepnutí pitím podomácku vyrobených lihovin. Fakt, že alkoholické nápoje byly zakázány a polovina toho, co bylo na černo k mání, mohla člověka otrávit, jen přidal pití na svůdnosti."

Striktní zákazy tedy nejsou v problematice drog na místě.
Slepé nadávání a trestání je už úplný nesmysl. Lepší je pochopit, informovat se, pomoci. Nebezpečným protivníkem je pro nás v tomto boji parta kamarádů.

Na současné oblibě experimentování s drogami se totiž velkou měrou podílí vliv vrstevníků. Ať se nám to líbí nebo ne, vliv kamarádů z party je vždy větší než ten z naší strany. Dospívající mají silnou touhu přizpůsobit se a vypadat "v pohodě" před těmi, které sami respektují.
Jestliže každý v partě souhlasí s určitým způsobem chování, mají všichni pocit bezpečí a nezranitelnosti. 

Odborníci na tuto problematiku L. Bauman a Robert Rich dále říkají:

"Vzpomeňte si na jeden z nejstarších příběhů vůbec, na Adama a Evu v ráji. Zvědavost, touha okusit neznámé, tajemné a zakázané patří k základním instinktům lidstva. Experimenty s drogami jsou rovněž podněcovány zvědavostí a tajemnem, které je obklopuje."

Zvědavost je velmi silná a v jiných ohledech velice užitečná vlastnost lidstva.
Je třeba nezapomenout, že naštěstí u většiny z našich dětí je hrozba drog po ukojení zvědavosti zažehnána. Pokud tomu tak není, anebo má vaše dítě nakročeno na šikmou plochu, můžeme vám v rámci možností tohoto článků nastínit pár zásad a rad, které by vám mohly pomoci.

 • Neztraťte hlavu
  - úkolem rozumného rodiče není začít "šílet", ale zjistit v jaké míře dítě drogy užívá
 • Buďte zvědaví, ale neutrhejte se na ně
  - zůstaňte klidní a snažte se udržet vzájemnou komunikaci otevřenou
 • Zjistěte, jak se na problém dívá vaše dítě
  - vzneste otázku, jaký vliv by drogy mohly mít na plány vašeho dítěte
 • Pátrejte po tom, co se za užíváním drog v případě vašeho dítěte skrývá
  - pozitivně a účinně lze reagovat, jen když víte, co je příčinou užívání drog
 • Pomozte dospívajícímu proti tlaku vlivu vrstevníků
  - s citem vysvětlete, že pokud odmítne kamarádem nabízenou drogu, nijak se neshodí. Pokud ano, tento kamarád není pro něj tím pravým přítelem.

Tato pravidla, která už byla nejednou pozitivně vyzkoušena, se dají také shrnout do pár vět. Je naprosto jasné, že pokud dokážete svému dítěti taktně a trpělivě naslouchat, jste na správné cestě mu pomoci. Pokud se tak stane, odstraníte také jednu z hlavních příčin experimentování vašeho dospívajícího. Tou je totiž vždy i touha šokovat své rodiče a ukázat jim, že "já si budu dělat, co chci". To je téměř vždy ukazatel toho, že nám naše děti  chtějí předvést, jak moc už jsou dospělé.

Dospívající usilují o nezávislost a nalezení vlastní identity. Jednou z cest k tomuto cíli je okusit, co společnost zakázala.

Pokud právě vás zneklidňuje vztah vašeho dítěte k drogám, máte vždy ještě možnost obrátit se na odborníky. 
Webové stránky dvou z nejzkušenějších organizací protidrogové problematiky najdete v odkazech pod článkem.


Přeji vám hodně trpělivosti a taktu v rozmluvách s vašimi dospívajícími dětmi.
Ať už budou o drogách nebo o čemkoliv jiném! 

Drop In - http://www.dropin.cz/
Sananim - http://www.sananim.cz/intro.php

 

Zdroj: Lawrenc Bauman s Robertem Richem, "Jak přežít pubertu", nakl. Lidové noviny

__________________________________

Některé dřívější články na toto téma:
Chcete, aby vaše dítě bralo skunk?
Máte zkušenost s marihuanou? A vaše děti?
Marihuana je nebezpečnější, než se zdálo.

 

                 
Reklama