Co posiluje od narození dětskou imunitu?
Správné nastavení imunity už po narození ovlivňuje průběh porodu. Imunitní systém dítěte se začne rozvíjet už pod vlivem podnětů, které dostane při průchodu porodními cestami.

Vyvíjí se v průběhu let imunita u dětí?
Ano. Má na to vliv především vytvoření tzv. slizničního imunitního systému. Sliznice dýchacích a trávicích cest se dostává stále do kontaktu s různými škodlivými podněty.

Jaká preventivní opatření mohou rodiče udělat, aby dítě bylo méně náchylnější k běžným onemocněním typu viróza, chřipka, kašel, nachlazení...?
Nepředepisovat neúčelně antibiotika, dopřát jim pestrou stravu, která je bohatá na vitamíny a minerály. Vhodná jsou probiotika – živé mikroorganismy, které mohou pozitivně upravovat imunitní systém nejen dětí, ale i dospělých.

5a99453524dafobrazek.pngV poslední době se setkáváme s přípravky pro posílení imunity, které obsahují bakteriální lyzáty. Můžete nám vysvětlit, o co se jedná a jak fungují?
Už před více než desítkami let zjistili lékaři, že když pomnoží baktérie, které jsou často původci různých infekcí dýchacích cest nebo kůže, a potom je nějakým způsobem destruují, ponechávají si tyto umrtvené baktérie stále schopnost vyvolávat imunitní reakce, a posílit tak imunitní systém. Tímto způsobem vznikly bakteriální lyzáty. Jsou to částice neživých bakterií, které našemu tělo neškodí. Naopak dokážou nastartovat kaskádu dějů, jejichž výsledkem je posílení naší obranyschopnosti, krátkodobě i dlouhodobě.

Jsou tyto přípravky vhodné pro děti? Případně pro jak staré děti?
Vhodné je tyto přípravky užívat až od doby, kdy je imunitní systém jedince plně vyvinut. Předpokládáme, že pak bude na podněty vyvolané bakteriálními lyzáty správně reagovat a podávání splní svůj účel. Lyzáty by neměli užívat jedinci, kteří jsou nějakým způsobem imunokompromitovaní.

Jsou nějaká doporučená pravidla pro jejich užívání?
Vhodné je začít je užívat ještě pár týdnů před nástupem sezóny s vyšším výskytem nemocí z nachlazení, tedy např. před chřipkovou sezónou. Např. u dětí už na konci prázdnin, aby byla jejich imunita posílena před nástupem do školního kolektivu. Vhodné je opakovat kúru s lyzáty dvakrát. V září, a pak po Novém roce. Dochází tak k posílení imunity během celé sezóny.

Za jak dlouho se projeví jejich vliv na posílení imunity?
Při preventivním podávání bychom měli účinek pocítit už za 2-3 týdny.

Děkujeme za odpovědi MUDr. Karlovi Metyšovi.

-odborný článek-

Reklama