Krásný den!

Sedmdesátá a osmdesátá léta určitě byla pro mně a mé rodiče významná tím, že jsem se narodila a prožívala bezstarostné dětství. Dětství jsem strávila na Ukrajině, do Česka jsem jezdila 2-3krát ročně za babičkou a dědečkem. Ani moje maminka ani tatínek nebyli komunisté, ale toho, kdo by,l neodsuzuji - byla jiná doba. Děda (v Česku) přišel o svůj statek, pozemky, dobytek.

Vzpomínám si, jak jsem s rodiči byla na návštěvě u ředitele školy, na které učila moje maminka, a já zrovna chodila do první třídy. Byl pravoslavný Štedrý večer a pan ředitel byl komunista. Komunistická strana vyžadovala (aspoň na Ukrajině), aby každý její člen byl „zapeklitej" ateista. Pan ředitel však měl doma připravenou přímo královskou hostinu. Pak přišli koledníci a pro malé dítě jako já to byl nezapomenutelný zážitek. Měli moc pěkné kostýmy a předvedli skoro divadelní představení.

Cestou domů mi maminka řekla, ať ve škole neříkám nic o tom, co jsem viděla u pana ředitele. Další den ve škole jsem před celou třídou vyprávěla třídní učitelce o tom, jak jsem včera byla u pana ředitele a přijelo tam divadlo, že tam byl čert, anděl, beránek a další. Paní učitelka na to před dětmi reagovala slov: „No to asi byla pohádka v televizi." Na což já oponovala: „To není pravda! Pan ředitel ještě říkal hercům, ať jen jdou dál." Pan ředitel naštěstí žádný průšvih neměl, já jsem prostě byla ukecané trdlo.

Vím, že v sedmdesátých a osmdesátých bylo hodně nedostatkového zboží, složitější cestování do cizích krajů, ale také byly i určité jistoty. Každý měl práci a nemusel mít deprese z toho, že třeba o ni přijde, bylo možné získat zdarma nebo za minimum bydlení od státu.

Prostě časy se mění, vzpomínky zůstanou. Jak dobré, tak i zlé.

Přeji všem jen krásné vzpomínky a ještě krásnější budoucnost.

Viksam


Joj, ta nešťastná dětská pravdomluvnost. :-)  Moc dobře si vzpomínám, že během celého mého dětství a dospívání bylo naprosto samozřejmé, že se něco jiného říká doma a mezi přáteli a něco jiného veřejně, ve škole a před cizími lidmi. Přišlo nám to tehdy úplně normální.

Reklama