Diabetes mellitus 1. a 2. typu mají sice podobný název, ale jde o dvě naprosto rozdílné nemoci. Mají však jeden společný rys a tím je zvýšená hladina cukru v krvi (hyperglykémie). Slinivka břišní (pankreas) produkuje řadu hormonů, ze kterých sehrává klíčovou úlohu inzulín.

Diabetes 1. typu se může objevit v kterémkoli věku, ale nejčastěji postihuje děti a mladé dospělé. Podstatou diabetu 1. typu je chybění inzulínu a to následkem zničení tzv. B buněk slinivky břišní, které inzulín produkují. Nemocný s diabetem 1.typu je již celoživotně odkázaný na aplikaci inzulínu. Součástí léčby jsou samozřejmě i režimová opatření, hlavně dostatečná pohybová aktivita a zdravá, vyvážená strava.

diabetes

Diabetes 2. typu je velmi rozšířený v dospělé populaci a platí, že čím je člověk starší, tím je i vyšší riziko vzniku tohoto onemocnění. Rozlišují se dva typy této nemoci – diabetes spojený s obezitou (60-90 % pacientů s diabetem 2. typu je obézních) a diabetes bez obezity.

Podstatou nemoci není nedostatek inzulínu, ale snížená citlivost tkání vůči jeho účinku – tzv. inzulínová rezistence. „Tento stav je dobře zvladatelný úpravou stravovacího režimu, zejména pak snížením energetického příjmu, protože úbytek tělesné hmotnosti zvyšuje citlivost tkání na účinek inzulínu,“ říká dietoložka PhDr. Karolína Hlavatá, Ph.D. z odborného centra zdravého životního stylu Rekondice.

Stejný efekt má také pohybová aktivita, která je pro pacienty velmi žádoucí. Pokud režimová opatření nestačí, přidávají se k léčbě tablety. S postupem času však může dojít k  vyčerpání slinivky a pacient se stává závislý na aplikaci inzulínu.

Začátek onemocnění nemusí být vůbec nápadný. Na cukrovku se často přijde náhodně a nezřídka již v dost pokročilém stadiu. Diabetes je nebezpečný hlavně tím, že vysoké hladiny krevního cukru (hyperglykémie) a inzulínu (hyperinzulinémie) vedou k postižení malých i velkých cév. „Následkem toho dochází hlavně k poruchám funkce ledvin, postižení očí, horšímu hojení ran, typická je také větší náchylnost k plísňovým onemocněním,“ dodává Hlavatá. Nejzávažnějším důsledkem je však urychlení rozvoje aterosklerózy se všemi negativními dopady.

Pro úplnost je nutné dodat, že diabetes může vznikat z nejrůznějších příčin, například v rámci těhotenství, po podání některých léků nebo jako reakce na stres.

PhDr. Karolína Hlavatá, Ph.D. z odborného centra zdravého životního stylu Rekondice

Reklama