Tinitus se dnes již řadí mezi civilizační choroby a je jedním z nejčastějších symptomů, kvůli nimž pacienti navštěvují ORL specialisty. Tinitem trpí miliony lidí na celém světě.

Tinitus má řadu možných příčin. Některé lze odstranit, jiné nikoliv. Proto je důležité pacienta řádně vyšetřit a příčinu zjistit a informovát ho , jaké poruchy zdraví vyvolávají hučení v uších. Zároveň má být informován o tom, že některé příčiny tinitu lze odstranit a jiné nikoliv.
5f2bde4c31414obrazek.png

Akutní a chronický tinnitus

Když se šumění či hučení objeví poprvé, mluvíme o akutním tinitu, problém není ještě trvalý. Jakékoli poškození sluchu, které by mohlo způsobit fiktivní hluk, je obvykle dočasného charakteru, protože zmiňované nervové buňky jsou schopny regenerace. Dokonce i procesy v mozku, které jsou vyvolány stresem a mohou usnadnit vznik tinitu, jsou obvykle reverzibilní. Neexistující zvuky často vymizí, když dojde k odbourání stresu. Není to tak vždy, ale tinitus může být někdy zakořeněn v dlouhodobé paměti. Pokud tinitus trvá déle než tři měsíce, je považován za chronický.

Jak vzniká tinnitus

Tinnitus může mít různé příčiny. Mezi obvyklé patří hluk, zánět a také stres. V těchto případech se jedná o tzv. akutní tinnitus, u něhož lze poškození smyslových a nervových buněk často zvrátit během dnů nebo týdnů. Někdy však může tinitus trvat měsíce i roky a v tom případě hovoříme o tinitu chronickém, který může být pro postiženého velkým břemenem.

Ve sluchovém systému se tu a tam vyskytují elektrické signály, které nejsou způsobeny žádnými externími faktory. „Šum” spontánní aktivity se obvykle vyruší. Když někdo trpí tinitem, spontánní zvukový signál – „falešný” šum – není odfiltrován a přenáší se přes různé obvody v mozku. Podvědomě je překlasifikován jako „nový“ zvuk, což nutí mozek, aby ho vnímal jako „důležitý“.

Tento signál se pak dostává do částí mozku, kde je spojen s takovými pocity, jako jsou strach a zoufalství. Vzhledem k tomu, že tento signál vyvolává pocit neklidu, dostává přednost před ostatními zvuky a je dále rozvíjen. Stres a přetížení během těchto fází pouze tento signál zesilují.

O akutním tinitu hovoříme při jeho prvním výskytu a době trvání kratší než 3 měsíce. Při delším průběhu jde o chronický tinitus a ten se může stát pro člověka velkým problémem.

Spontánní aktivita sluchových nervů vytváří signály, které jsou vedeny do mozkové kůry a tam se ukládají. Neexistující zvuk pak zakoření v mozku. Je to naučený jev.
5f2bde66c308cobrazek.pngAkutní tinitus se často léči pomocí glukokortikoidů (např. kortizolem) nebo látkami, které zlepšují prokrvení, jako je například EGb 761 - Tebokan®.

Tebokan® 120 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití. Před zahájením léčby je vždy třeba vyšetření Vašich příznaků lékařem. Účinná látka: extrakt z jinanu dvoulaločného (ginkgo biloba) EGb 761®. Před použitím si pečlivě přečtěte příbalový leták. Lék můžete zakoupit v lékárně i bez receptu.

Více na TEBOKAN.CZ
5f2bde5a4ae08obrazek.png

Reklama