Močová inkontinence je porucha ovládání močového měchýře nebo neschopnost močového měchýře udržet moč. K hlavním příznakům patří opožděný začátek močení, odkapávání moči, přerušovaný proud moči, slabý proud moči a pocit nedostatečného vyprázdnění. Další příznaky zahrnují močení v noci, nutkavé močení, časté močení a bolesti při močení. Vždy se přitom jedná o nechtěný odtok  moči.

Onemocnění se týká především starších osob, ale také žen např. po porodu, dětí i mužů. O té ženské – právě možná v souvislosti s těhotenstvím, porody a přechodem se o ní vede nejvíce řečí. Ženská inkontinence také tvoří nejpočetnější skupinu. Zabývat se jí budu i já, protože jsme ženský magazín. Budete-li si však přát probrat i tu dětskou či mužskou, napište mi to do diskuze.

Příčin ženské inkontinence je několik.

Buď se jedná o záležitost stresovou, která je u žen vůbec nejčastější a způsobuje ji pokles pánevního dna po porodu, nebo při snížené hladině estrogenů v klimakteriu. Projevuje se drobným únikem moči při nošení těžších břemen, kašli, smíchu, kýchání apod. Při prvním těhotenství má stresovou inkontinenci dokonce více než polovina žen a v průběhu dalšího těhotenství ji pozorují až čtyři z pěti žen.
U žen starších 65 let se její výskyt odhaduje na 12 až 14 %. Proto k nejrizikovějším faktorům patří věk. Na úniku moči se podílí více faktorů. Nejvýznamnější je patrně přirozené ochabnutí svalstva, které již není schopno krátkou močovou trubici dostatečně pevně uzavřít.

Nebo může jít o urgentní inkontinenci, která je výsledkem silného nutkání na močení a následného vyprázdnění (i proudem). Bývá následkem špatně léčené infekce močových cest, nebo je způsobena nádory či cukrovkou.

 

Reflexivní inkontinence je důsledkem neurologického onemocnění.

Podle náročnosti a složitosti léčení se dělí na stupně. (Kvůli náročnosti léčby a hrazení pojišťovnou).

Inkontinenci můžeme léčit různě, záleží na příčině úniku moči. Při poklesu pánevního dna lze využít speciální gymnastiku, která má obecně v léčbě inkontinence významné místo. I po chirurgickém zákroku je cvičení velmi důležité, protože jinak se často potíže vracejí.

Chirurgický zákrok následuje až po vyčerpání všech předchozích možností konzervativní léčby. Podepře se při něm hrdlo sestouplého měchýře a omezí se jeho nadměrná pohyblivost.
P
oměrně jednoduchou operační metodou je zavedení speciální tzv. TVT pásky za stydkou kost. Na pásku se zavěsí močová trubice a zvýší se tak tlak, který musí močový měchýř při vyprazdňování překonávat. Výkon je nenáročný a dokázal již pomoci mnoha ženám.

Léčbou inkontinence ženské se zabývá jednak urolog a jednak gynekolog. Obrátit se tedy můžete na oba odborníky, kteří vám pomohou.

Vlastní vyšetření spočívá v prohlédnutí břicha, pánve a konečníku a pečlivém neurologickém vyšetření. Je třeba vyloučit infekci močových cest, která může být také příčinou inkontinence a musí být léčena jako první. U žen by mělo být provedeno základní urogynekologické vyšetření. Při inkontinenci je možné provést i vyšetření konečníku, ale nedělá se vždy.  Další přijde na řadu pravděpodobně ultrazvuk.

Uroflowmetrie (zjišťuje rychlost průtoku moči močovou trubicí) a elektromyografie (jí se měří elektrická aktivita svalů pánevního dna v průběhu močení) se provádí pouze při podezření na nesouhru močového měchýře a svalu.

Ženy si často pomáhají při slabém úniku moči menstruačními vložkami, což sice pomáhá s důsledky inkontinence, ale příčinu problému vložky neřeší.
Nemluvě o tom, že se onemocnění časem zhoršuje a navštívit odborníka je proto vhodné co možná nejdříve.

Článek byl konzultován s urologem MUDr. Michaelem Janským.