To auto, přijíždějící zprava jsem fakt neviděl. Potřeboval jsem přejet z pruhu do pruhu. Podíval jsem se ledabyle do zrcátek, hodil blinkr a s vědomím „kdo by vyjížděl ze staveniště právě teď" odbočil. To, jak se dotýká mé pravé přední světlo boku projíždějícího Renaulta, mne řádně vyděsilo, a zvuk trhaného plechu ještě víc.

 

Klasická plechařina. Já jel 20 km/h, on vyjížděl ze stavby a víc než 30 km/h nejel. On mne viděl, já jeho ne. Vina byla jednoznačně na mé straně. Nedal jsem přednost v jízdě. Poškozený pán byl velmi slušný. Já také – vždyť jsem měl máslo na hlavě. Policie dorazila během hodiny a půl, což na páteční pražské odpoledne byl dobrý výkon.

 

Během chvíle nám však vysvětlila, že jsme je ani volat nemuseli. Aneb že jsem si to mohli vyřídit sami. A protože jsem dosud žil v několika mýtech, jakože hlásit se musí každá nehoda, kterou způsobíme na silnici, popřípadě ta, kde vznikla škoda nad 5 000 Kč, zjistil jsem, jak se má člověk po nehodě správně chovat a co a kam má hlásit.

 

Pokud se stane nehoda:

 

Nejprve se snažte uklidnit sebe i své okolí a bez paniky zjistit co nejobjektivněji, co se vlastně stalo, jaký je současný stav vzniklé situace, a hlavně nehrozí-li její zhoršení. Pokud lze předejít zhoršení situace, věnujte veškerou svou aktivitu tomu, abyste zabránili dalším škodám a především újmě na životě či zdraví ostatních účastníků dopravní nehody. Pokud je situace stabilizovaná, zjistěte, kdo a jak vážně je poraněn, abyste mohli neprodleně přistoupit k poskytnutí nezbytné první pomoci. Zjistěte také, je-li v dosahu někdo, kdo může, vyžaduje-li to situace, pomoci (svou odborností, technickými prostředky apod.).

 

 

Zajištění místa nehody

 

Jednoznačně první aktivitou by měla být Vaše snaha zabránit dalším možným újmám na zdraví a životě účastníků dopravní nehody a dalším materiálním škodám. Jde o takové aktivity, jako jsou: zabrždění pohybujícího se vozu, uhašení hořícího ohně, zabezpečení světelné či jiné zřetelné signalizace pro ostatní účastníky silničního provozu týkající se překážky silničního provozu, instalace výstražného trojúhelníku, odklizení nebezpečných předmětů z dráhy ostatních vozidel, odstranění raněného z dosahu nebezpečných předmětů, vyproštění raněného z hořícího objektu apod.)

 

 

Posouzení stavu postižených lidí

 

V okamžiku, kdy se situace stabilizuje a dále se nezhoršuje, přichází čas pro aktuální, rychlé a pokud možno objektivní posouzení stavu postižených účastníků dopravní nehody. Nejprve se věnujte aktivitám vedoucím k vyproštění zraněných z havarovaných vozidel a jiných objektů, zastavení vážných tepenných krvácení a prvotnímu ošetření vážných poranění. Dále je nutné, abyste učinili veškeré nezbytné kroky vedoucí k informování záchranných služeb, zdravotnických zařízení, policie ČR a hasičského záchranného sboru.

 

To jsem převzal z webu www.kooperativa.cz .

 

 

Pokud nedojde ke zranění, ale pouze ke škodě na majetku, máte dvě možnosti. Zavolat Policii, nebo nezavolat:

 

Podle pravidel, která vyplývají z nového zákona o silničním provozu (platí od roku 2001), nemusí být Policie volána k dopravní nehodě, při níž nebyl nikdo zraněn a škoda nepřesáhla hranici dvaceti tisíc korun. Problémy by neměly nastat, i když pojišťovna si vyhrazuje právo na postih, pokud nezavolání Policie má za následek ztížení likvidace pojistné události.

Pokud se řidiči domluví, že Policii k nehodě volat nebudou, neměli by zapomenout na několik zásad:

· zapsat si svá jména, adresy, SPZ vozů a rodná čísla;

· poznamenat si jména a adresy svědků nebo dalších účastníků dopravní nehody;

· zjistit si, u které pojišťovny má viník nehody sjednané povinné ručení, a obrátit se přímo na tuto pojišťovnu, a to i bez policejního protokolu.

Jestliže se ve všech těchto bodech obě strany shodly a nedošlo-li ke zranění ani k větší škodě, pak je Policie na místě nehody zbytečná.

A kdy Policii ČR naopak volat? Pokaždé, nemohou-li se účastníci nehody dohodnout na tom, kdo ji zavinil, a nebo, když si není poškozený jistý výší škody.

 

Závěrem, my udělali chybu. Protože škoda na vozidle poškozeného byla evidentně nižší než 20 000 Kč a byli jsme schopni se domluvit, volali jsme Policii zbytečně. Mohli jsme si ušetřit hodinu a půl čekání na příjezd Policie a já nemusel platit pokutu.

 

Vám všem přeji, ať podobnou "inspiraci" jako já nezažijete, a hlavně jezděte opatrně!

Reklama