Vhodný životní styl, tělesná a duševní aktivita - to je základ pro správný vývoj dítěte. To vše však musí být podpořeno vitamíny a živinami. Specialisté doporučují konzumaci pěti porcí ovoce a zeleniny denně, přičemž jedna z nich může být nahrazena 100% džusem nebo pyré. Neberme tato slova na lehkou váhu, protože zde hovoříme o našich dětech.

pyre

Ve školách děti téměř celý den sedí. To je důvod, proč bychom je následně měli více zapojit do sportovních aktivit, ať už hraní míčových her, běhu, zkrátka jakékoliv aktivity, která přispívá k jejich fyzickému vývoji. To přináší mnoho benefitů nejen pro tělo, ale i duši.“Sport pomáhá dětem rozvíjet jejich pohybové dovednosti, zároveň je i učí spolupracovat, podporuje fairplay postoj, zvyšuje jejich sebevědomí, ale ze všeho nejvíce jim přináší zábavu a radost,“ komentuje endokrinolog a sportovní lékař MUDr. Jozef Martinča.

Přidat džus je vynikající řešení

Experti hovoří o obrovském tlaku, který klademe na naše děti. Očekáváme dokonalou soustředěnost a absolutní výkon, což vyžaduje obrovský energetický vklad, zvláště pokud dítě sportuje pravidelně. Pro dobití energie potřebné pro fyzickou a duševní aktivitu je zásadní pravidelné doplnění vitaminů a živin.

„Rodiče, učitelé i trenéři by měli dohlížet na stravu dětí po sportu a motivovat je v tom, aby každý den vybrali správné produkty, které jim dodají hydrataci a spotřebované minerály a vitamíny. Jejich úkolem je také, jít dětem příkladem ve zdravé výživě. 100% džusy a pyré mohou v tomto ohledu rodičům pomoct, protože jsou alternativou čerstvého ovoce a zeleniny,“ vysvětluje MUDr. Jozef Martinča, expert kampaně „Džusy a pyré – vitamíny ve SMART formě“. Pokud si děti osvojí tyto návyky v raném věku, udrží si je i v dospělosti.

pyre1

Není nic snazšího…

Odborníci Světové zdravotnické organizace (WHO) doporučují 5 porcí ovoce a zeleniny každý den jako součást správné výživy. Jednou z těchto porcí může být 200 ml 100% džusu nebo 100g kapsička pyré.  Výzkum říká, že více než polovina Čechů (56,7 %) pije méně než 3 litry džusu týdně. Češi preferují džusy ovocné, pouze 38 % populace prohlásilo, že pije džus zeleninový (většinou dospělí). Asi 55 % zná pyré jako volně prodejný výrobek[1].

„V současné době máme spoustu možností seberealizace, ať už se jedná o sport, záliby, nebo vzdělání. To samé platí i pro naší stravu. A proto bychom měli vědět, jak si vybrat pro nás to nejlepší. Každý den bychom měli pamatovat na doplnění vitamínů a živin pro naše tělo nepostradatelných, ať už zeleninou a ovocem či některou z dostupných alternativ. 100% džus a pyré jsou pro děti skvělou, praktickou volbou, samozřejmě doplněné vhodnou a pestrou stravou,“ dodává MUDr. Jozef Martinča.  

###

 
Kampaň „ Džusy a pyré – vitamíny v praktické formě“ je financována s podporou Evropské unie a Polské republiky a také z prostředků Fondu propagace ovoce a zeleniny a členy KUPS.

Pro více informací o kampani navštivte webové stránky www.dzusyapyre.eu nebo FB stránku Žijte Smart.

Polská Asociace producentů džusů (KUPS) je oborovou organizací sdružující výrobce džusů a jiné subjekty, které přímo spolupracují s ovocnářským odvětvím. Již od roku 1993 zastupuje zájmy oboru ve státních a unijních iniciativách. Spolupracuje s vědeckými instituty, výzkumnými laboratořemi a státními a mezinárodními oborovými organizacemi. Jedná také v zájmu spotřebitelů pomocí zavedeného Dobrovolného systému kontroly džusů a nektarů (DSK), jehož činnost směřuje k zajištění trvale vysoké kvality džusů a obdobných výrobků. KUPS dále v rámci své činnosti podniká celou řadu reklamně-vzdělávacích aktivit, které propagují správné stravovací návyky, včetně konceptu 5 porcí zeleniny a ovoce, z nichž jednou může být sklenice džusu. Více informací o KUPS najdete na webu: www.kups.org.pl.

 

[1] Studie zákaznického povědomí o džusech a pyré provedená výzkumným ústavem GFK v březnu 2015 a únoru 2016 na vzorku 300 žen z každé oslovené země.

dzus

Reklama