Máte pocit, že děláte vše podle „předpisů“ a přesto se stává, že nádobí není vždy perfektně umyté? Příčin může být celá řada - například chybné dávkování čisticího prostředku, špatně zvolený mycí program, vysoká tvrdost vody a velmi často i technický stav myčky. Obecně se doporučuje odstraňovat zbytky jídla dříve, než nádobí vložíte do myčky - tím se vyhnete nedokonalému výsledku. Také dávejte pozor na správný způsob ukládání nádobí do myčky. Stříkací ramena musí mít volný pohyb a trysky nesmí být ucpány.

myčka

Když myčka „nevoní“

Prvním ze tří možných důvodů může být nesprávné zapojení myčky. Odpadní hadice musí být zapojena k sifonu zabraňujícímu šíření zápachu, hadice nesmí být zalomená. Druhým důvodem může být špatný výběr mycího cyklu s ohledem na míru znečištění nádobí, což může vést k usazování zbytků jídla ve filtru myčky. Řešením je spotřebič pravidelně čistit pomocí čističe myčky např. Somat čistič myčky s trojím čisticím účinkem. Při použití čističe myčky vždy zvolte nejvýkonnější cyklus. POZOR - bez nádobí v myčce! Třetím důvodem mohou být dlouhé přestávky mezi Somatmycími cykly. V tomto případě doporučujeme použít osvěžovač myčky např. Somat Deo-Perls Odor Block, který zabraňuje hromadění pachů.

Pořádek je základ

Před prvním použitím myčky byste měli zkontrolovat, jaké nádobí v ní lze mýt a jaké nikoli. To mějte na paměti také při výběru veškerého nádobí, které budete pořizovat v budoucnu. Před uložením nádobí do myčky nejprve odstraňte zbytky jídla. Předmývání však není nutné a vzhledem k životnímu prostředí ani rozumné. Je ale zcela nezbytné, aby měl každý kus nádobí v myčce správné místo! Stříkací ramena se musí volně otáčet a nesmí narážet na žádnou překážku. Velké nádobí by mělo být umístěno ve spodním koši myčky, malé nebo křehké kusy v horním koši. Na příbory využijte pro ně určený zásobník a vždy vkládejte rukojetí dolů.

Které předměty do myčky nepatří?

Některé předměty se mohou v důsledku účinků chemických přípravků a horké vody při mytí
v myčce poškodit. Olovnatý křišťál bude v případě mytí v myčce nenávratně zničen, hliníkové předměty ztratí barvu. Výrobci pánví často doporučují mytí v ruce kvůli nešetrným účinkům chemických přípravků na jejich povrch. Vzácné předměty, např. starožitné nádobí byste měli mýt ručně, jelikož se může zakalit i poškodit a čisticí přípravky postupně vybělí glazuru a potisk. Mincovní stříbro a cín vlivem horka zoxidují a ztratí barvu. Litina v myčce postupně zreziví. Předměty znečištěné voskem, popelem z cigaret nebo čímkoliv, co by mohlo znečistit zbytek nádobí v myčce (jedy, minerální oleje), byste do myčky vkládat neměli.

Lepené předměty, jako např. střenky příborů nebo dřevěná prkénka, se mohou v myčce rozlepit nebo změknout zvlášť při použití programů s teplotou až 75 °C. Takto vysoké teploty mohou poškodit i plastové předměty, které jsou označeny jako nevhodné pro mytí v myčce. Některé se také mohou zdeformovat nebo roztavit, pokud jsou uloženy do spodního koše příliš blízko nezakrytému topnému tělesu. Proto se u plastových předmětů, označených jako vhodné pro mytí v myčce, doporučuje ukládání pouze do horního koše (novější myčky mají topné těleso kryté a v bezpečné vzdálenosti od spodního koše).

Myčku byste měli používat pouze pro mytí běžných kuchyňských potřeb a náčiní - talířů, příborů, šálků, hrnců apod. Jiné zašpiněné předměty (štětce na malování, různé nářadí, atd.) do myčky nepatří, protože mohou spotřebič znečistit nebo také i poškodit.

Reklama