Není snad člověka, který by při telefonování, pokud má po ruce tužku a papír, něco nečmáral. Rovněž na nudné poradě, kde má jeden z kolegů již deset minut souvislý monolog, je to činnost, umožňující nám zcela netaktně neusnout.

Víte ale, že pro psychology jsou vaše zdánlivě bezcenné malůvky docela důležité? Již několik let se „duchazpytci“ z různých zemí zabývají těmito mimoděk namalovanými obrazci. Souvisí prý se stavem vaší mysli a dílem i charakterovými rysy.

Jsou dokonce u všech lidí na celé planetě stejné. Takový křovák samozřejmě kreslí klacíkem do země, ale světe, div se, jeho obrazce budou velice podobné těm, které jste třeba včera tvořili vy sami. Konáme tak totiž podvědomě, a to je pro vědce velice důležité.

Vaše pozornost je upřena jinam, posloucháte to, co vám druhý povídá, a mezitím bezděčně odkrýváte svoji duši.

Co o vás říkají vaše malůvky?

Kytičky a stromy: Malé květiny většinou malují ženy, stromy zase muži. Vždy jde ovšem o lidi, kteří mají harmonickou duši. Jsou oblíbení a všude srdečně vítaní, je na ně spolehnutí, vyzařují klid a pohodu i bezpečí a jistotu. Většinou mají kladný vztah k přírodě.

Obličeje a detaily: Ten, kdo si čmárá různé obličeje, oči, nohy atp., bývá otevřený a kamarádský. S lidmi jedná zpříma. Miluje milé důvěrné chvilky. Pokud se ovšem vymalovává se sebemenším detailem, jde o puntičkáře, který pitvá každý detail.

Spirály a kličky:
Obvykle je zase kreslí ženy. Pokud je kreslí muž, bývá velice citlivé povahy. Tito lidé se nikdy nechtějí dostat do konfliktů a umožňují všem kolem sebe zažít tento pocit míru. Přestože mohou působit křehce, bývají vnitřně velice silní a rozhodní. Levotočivé spirály malují prý ti, kteří se často ohlíží zpět a mají bohatou fantazii.

Geometrické tvary:
Takoví lidé jsou prakticky založení. Pokud ale malují kruhy a kola, jsou právě nejistí a cítí se momentálně v pasti. Kreslí-li trojúhelníky, vyznají se, nic je nezaskočí a jen čekají na příležitost to dokázat. Čtverce a obdélníky jsou dílem akčních, samostatných, mnohdy až agresivních osob, kteří se ovšem umí bít jak za své názory, tak i za druhé.

Domky a ploty:
Malující obvykle pociťují starosti, i když si je nepřipouštějí. Vyjadřují tím jakousi touhu řešení nalézt a uspíšit. Touží po pocitu bezpečí, jistotě a možnosti se o někoho opřít. Podporu přijmou od každého, kdo ji je schopen poskytnout. Ve čtyřech stěnách hledají ochranu před vnějším světem a svou ztracenou rovnováhu. Dům je osobnost, plot ji chrání před nebezpečím.

Linky a mřížky: Ten, kdo maluje něco podobného, potřebuje řád, logiku a ctí pravidla. Tito lidé chtějí mít všechno jasné a srovnané. Požadují to i od ostatních. Mohou být i pedantští. O problémech nediskutují, ale rovnou je řeší. Přesto nejsou zlí, nemohou za to, jsou jen trochu demagogičtí, ovšem také schopní.

Slunce, Měsíc, hvězdy:
Stát na výsluní, mít moc, slávu a uznání okolí, to je snem právě těchto osob. Na své cestě životem nehledí napravo ani nalevo. Stoupají vzhůru a každý, kdo by jim stál v cestě, by se mohl se zlou potázat. Mají svůj cíl a za tím si jdou. Někdy hlava nehlava.

Jména a příjmení: Lidé, kteří si trénují podpis, jsou rádi středem pozornosti. Zajímá je, co se o nich povídá. A jejich pověst je pro ně velice důležitá. Často mají podvědomě problém s vlastní hodnotou a neustále si něco dokazují. Zpravidla k tomu používají druhé lidi. Své jméno čmárají sebestřední jedinci, často trpící pocitem vícecennosti.

Srdíčka : Specialisty na kreslení srdíček bývají většinou lidé čerstvě zamilovaní. Lidé, kteří si je malují jen tak pro radost či z dlouhé chvíle, patří mezi dobré posluchače. Mají také často tendenci přehánět a »dělat z komára velblouda«.

Zvířata : Zvířátka ukazují člověka, který je velice citlivý a dokáže se dobře vžít do pocitů druhých. Má silný ochranitelský instinkt, rád pečuje o ostatní. Chrání a bojuje především za »slabší«. Jeho přirozenou součástí je pomáhat.

 

Když se autorka článku podívá na svoje brilantně vyvedené stromy a krychle, do kterých umísťuje menší krychle, mřížky, kosočtverce a často veliké oči, dozvídá se, že je z poloviny chlap se zájmem o přírodu. To celkem souhlasí. (Z telenovel má nejraději Ligu mistrů, líbí se jí box a miluje, když může něco rozmontovat.)
Také je zdá se šťoural a detailista, leč naštěstí oblíbený, romantický a spolehlivý, dále lehce agresivní, ovšem akční... :)

A jak jste dopadli vy? Co kreslíte nejčastěji?