Běžný účet využíváme téměř všichni. Banky vás informují o inteligenci vašich účtů. Co si pod tímto pojmem představit a jak účet nejlépe využívat? eBanka přináší druhý z trojdílného seriálu na téma osobní finance.

 

Alfa a omega každodenních financí

Je obecně známo, že se běžné účty nehodí k tomu, aby na nich ležely přebytečné peníze, nýbrž jen prostředky, které opravdu potřebujete a v brzké době potřebovat budete. Důvodem je, že se nabízí několik jiných způsobů, jak peníze snadno a lépe zhodnocovat. Máte pocit, že se vás to netýká, protože nedisponujete statisíci? Pracovat se dá i s tisícovými položkami. Základem je nastavit si pravidla tak, abyste se nemusela o mnoho starat. Po určité době můžete být jen příjemně překvapena.

 

Běžný účet, termínovaný vklad, spořící účet nebo fond?

Stále důležitější pozici v nabídkách bank zaujímají tzv. inteligentní účty. Jsou postaveny na kombinaci běžných a spořících účtů, některé banky dokonce nabízí i možnost investovat do některého z podílových fondů. Vše pod jednou střechou, tedy pod jediným číslem, poplatkem a smlouvou. Inteligentní účty umožňují na rozdíl od těch obyčejných výhodně a automaticky zhodnocovat volné prostředky, které bezprostředně nepotřebujete. Stačí jen nastavit požadované parametry.

Jaké máte možnosti?

1)       Inteligentní termínovaný vklad – účet dokáže automaticky hlídat vámi nastavenou výši peněz, které potřebujete na běžné výdaje, a jejich přebytek automaticky převádí na revolvingový (automaticky obnovitelný) termínovaný vklad, který je lépe úročen. Při nedostatku naopak odebírá peníze z termínovaného vkladu a doplňuje je k běžnému použití.

 

V eBance si můžete vybrat 3 způsoby nastavení:

a) Zvolený zůstatek na běžném účtu udržovat jako optimální, tj. pokud zůstatek na běžném účtu na začátku nové periody překročí nastavenou hranici, je přebytek převeden na termínovaný vklad. Pokud naopak na běžném účtu není dostatek prostředků, je zůstatek doplněn na požadovanou optimální výši převodem prostředků z termínovaného vkladu.

b) Zvolený zůstatek na běžném účtu udržovat jako maximální, tj. pouze v případě překročení zadaného maximálního zůstatku běžného účtu jsou v době otočky termínovaného vkladu převedeny přebytečné prostředky. Pokud je na běžném účtu méně než stanovený zůstatek, nedochází k jeho dorovnání.

c) Zvolený zůstatek na běžném účtu udržovat jako minimální, tj. pouze při poklesu zůstatku běžného účtu pod určenou hranici jsou doplněny prostředky na nastavenou minimální výši z termínovaného vkladu.
 

2)       Inteligentní inkaso bude automaticky na účtu udržovat částku, kterou požadujete.  Systém v případě poklesu zůstatku pod zvolený limit sám doplní hotovost zpětným převodem ze spořícího účtu (může se jednat o účet v jiné bance, případně účet druhé osoby).
Stačí jen nastavit základní parametry:

1. Jaký má být udržovaný zůstatek na běžném účtu (např. 10 000 Kč).

2. V jaké periodě se má tento zůstatek sledovat a doplňovat (např. 1 měsíc).

3. Za jakých podmínek se má stav účtu doplnit (např. jen tehdy, klesne-li zůstatek pod 10 000 Kč).

4. Z jakého druhého účtu se mají peníze převádět

Každý měsíc ve zvolený den banka zkontroluje stav na vašem účtu, a pokud je nižší než 10 000 Kč, automaticky se provede příkaz k inkasu z druhého účtu na částku, která dorovná zůstatek na požadovaných 10 000 Kč. Nezbytnou podmínkou je ještě nastavit tzv. povolení inkasa u druhého účtu.

3)       Propojení osobního účtu s podílovým fondem – funguje stejně jako v prvních dvou příkladech. eBanka, která inteligentní  účty zavedla v tuzemsku jako první a dodnes v této kategorii udává směr, propojila svůj Osobní účet s podílovým fondem sesterského ČP Investu. Nakupovat a prodávat podílové listy vysoce bezpečného Fondu peněžního trhu je stejně snadné, jako převádět peníze na termínovaný vklad. Jeden rozdíl tu ale je: podílové fondy zhodnocují vložené prostředky přeci jen o nějaké to procento lépe než spořící či termínované vklady a po půlroční investici je výnos osvobozen od daně z příjmu. (více viz ujasněme si pojmy)

Co je cílem inteligentních účtů? Optimálně využít finančních prostředky a přitom je mít okamžitě dostupné a dosáhnete maximálního zhodnocení.

 

Nechte se informovat

 

Vědět, co se na vašem účtu děje, je nejen praktické, ale také užitečné pro bezpečnost vašich financí. Váš účet vás může informovat o příchozích či odchozích transakcích zprávou na váš mobilní telefon nebo e-mail. EBanka vás do 5 minut od provedení transakce informuje o tom, že vám přišla výplata či platba od obchodního partnera, případně že již proběhla platba nájmu. Co všechno můžete vědět?

1.       Informace o změně zůstatku
Pro lepší přehled o aktuálním stavu vašeho účtu si můžete nastavit zasílání zpráv o změně zůstatku na účtu (snížení pod, zvýšení nad, změna o) a my vám v okamžiku, jakmile k takové události dojde, zašleme zprávu vámi zvolenou cestou (sms na mobilní telefon, e-mail, fax...)

2.       Informace o platbě
V situaci, kdy očekáváte příchod konkrétní platby nebo naopak uskutečnění vámi zadané platby (např. platby se splatností až za několik dní), si také můžete nechat zaslat zprávu. Očekávanou platbu charakterizujete některým z následujících parametrů nebo jejich kombinací: Číslo protiúčtu, kód banky, částka, variabilní, konstantní nebo specifický symbol.

3.       Informace o inkasu
Služba je obdobou Informací o platbě, jediným rozdílem je, že vámi očekávaná transakce je příchozí inkaso (vy si zadáte požadavek na odebrání peněz z nějakého dalšího účtu) nebo odchozí inkaso (např. když si mobilní operátor sám strhává vaše peníze na zaplacení telefonního účtu).

4.       Informace o karetní blokaci
Vždy, když použijete svou platební kartu k výběru z bankomatu nebo k platbě za zboží přímo v obchodě, rezervuje se na vašem účtu daná částka ve formě tzv. blokace. Pokud chcete být informováni o tom, kdy a kde se zrovna platí platebními kartami vydanými k vašemu účtu, stačí si nastavit tuto službu a my vám ihned zašleme zprávu na váš mobilní telefon nebo do e-mailové schránky. Omezujete tak zároveň možnost zneužití platební karty cizí osobou. Jakmile se na vašem účtu rezervují prostředky a vám připadá daná transakce podezřelá nebo o ní vůbec nevíte, můžete svou kartu okamžitě zablokovat prostřednictvím naší bezplatné telefonní linky.

Zdá se vám to složité? Jak se o své finance staráte vy? Odpovězte na naši anketu, čekají na vás příjemné ceny. První díl o osobních financích s eBankou naleznete zde.

Ujasněme si pojmy

Termínovaný vklad

Vaše peníze jsou zhodnocovány předem stanovenou úrokovou sazbou. Většinou se používá automatické obnovování vkladu (revolving). S vloženými penězi můžete disponovat jen v den, kdy skončí doba, na níž byl tento vklad založen (týden, měsíc, půl roku apod.). Vklady bez automatického obnovování lze vybrat kdykoli po skončení doby, na kterou byly založeny. Většina bank při předčasném výběru strhává pokuty, které znamenají ztrátu části úroků a někdy též vkladu. Termínované vklady mají smysl především pro velmi krátkodobé několikatýdenní až měsíční uložení peněz. Přinesou vám alespoň malý výnos, což je zajímavější než jejich uložení doma pod matrací. Termínované vklady jsou ze zákona pojištěné a jejich výnosy podléhají zdanění patnácti procenty. Banka daň sama strhne a k částce na účtu připíše již jen čistý výnos vkladu.

Spořící účet

Spořící účet se zakládá na dobu neurčitou a lze na něj kdykoliv přikládat další prostředky. Tím se výrazně liší od termínovaného vkladu s fixně stanovenou částkou, který lze otevřít pouze na dobu určitou. Účty jsou obvykle otevírány a vedeny bezplatně. Jsou zakládány jako doplňkový produkt k běžnému účtu. Výši úrokové sazby stanovují banky podle velikosti vkladu a délky výpovědní lhůty. Čím je vyšší vklad či delší lhůta, tím je také vyšší úroková sazba. V případě, že peníze vložené na spořící účet potřebujete, podáte výpověď. Až výpovědní lhůta uplyne, můžete peníze bez problémů vybrat. Pokud nechcete čekat, lze vklad vybrat i předčasně - musíte však počítat se sankčním poplatkem určeným většinou procentní sazbou z vybírané částky. Stejně tak jako termínovaný vklad i spořící účet je ze zákona pojištěn a jeho výnosy podléhají zdanění.

Podílové fondy jako nástroj uložení peněz

Podílových fondů není třeba se bát. Otevřené podílové fondy svým podílníkům výměnou za vložené peníze vydávají tzv. podílové listy, jejichž hodnota odpovídá podílu investovaných prostředků na vlastním jmění fondu. Kurs podílového listu tak vždy dává přesnou informaci o tom, jak se mění zhodnocení portfolia fondu. 

Fondy jsou spravovány profesionálně s cílem vyhledávat nejatraktivnější investiční příležitosti a omezit riziko propadu ceny. Ze široké nabídky fondů si může vybrat opravdu každý investor. Fondy se dělí na základní skupiny dle oblastí, do kterých nejvíce investují (fondy peněžního trhu, dluhopisové, smíšené, akciové). Každá z těchto skupin má své základní charakteristiky, o kterých je dobré se předem informovat.

Zatímco například u termínovaných vkladů v bance lze úspory vybrat až po uplynutí dohodnuté doby, podílové listy je investiční společnost povinna odkoupit kdykoliv. Maximální lhůta pro výplatu peněz je sice třicet dní, ale téměř všechny investiční společnosti peníze svým klientům převádějí mnohem dříve. Ve většině případů můžete mít peníze na svém účtu již dva až čtyři dny po příkazu k prodeji.

Oproti termínovaným a spořícím vkladům je daňová úprava investic do otevřených podílových fondů velmi výhodná. Držíte-li podílové listy déle než šest měsíců, neplatíte ze zisku z jejich prodeje žádnou daň.

Reklama