Už tuto neděli zvaly některé školy k zápisům děti do prvních tříd. V jiných školách můžou zápisy probíhat až do 6. února. V každém případě je to nejen slavnostní, ale velice důležitý krok v životě budoucího prvňáčka. Co bychom měli o zápisu vědět a v jakém případě požádat o odklad, se dočtete v tomto článku.

Kde jsou ty časy, kdy jsem byla vyprovodit k zápisu svoje holčičky. Určitě to patří k událostem, na které se nezapomíná, a vím, že jsem tenkrát měla větší trému než ony.

Tuto neděli jsem poslouchala zprávy o zápisech, které v některých školách pořádají právě kvůli tomu, aby si je se svými dětmi mohli užít i rodiče a třeba i prarodiče. To je jistě novinka, kterou mnozí přivítali.

Zajímalo mě, jak probíhá zápis dnes? Zeptala jsem se Mgr. Jana Kordy, ředitele téže školy, kam chodívaly kdysi moje dcery

zápisProbíhají zápisy stejně jako před patnácti lety?
Každá škola dělá zápisy jinak, ale my se snažíme o důkladné posouzení zralosti dítěte. K zápisům zveme i zkušené odborníky v oblasti logopedie a speciální pedagogiky.

Jak staré dítě může jít k zápisu?
Zápis do prvních tříd se týká dětí, které do 31. 8. dovršily věk šesti let. Pokud rodiče žádají o odklad, musí se s dítětem dostavit také a přinést s sebou potvrzení pediatra či psychologa o školní nezralosti dítěte.

V každém případě by neměli zapomenout na rodný list dítěte a svůj občanský průkaz

Co se od dítěte na zápisu očekává?
Zkoumají se znalosti odpovídající věku. Dítě by mělo znát svoje jméno a příjmení, vědět, jak se jmenují rodiče. Mělo by správně určit základní barvy, rozeznávat grafické prvky, poznat zvíře. Dále děti kreslí, zazpívají písničku, nebo řeknou básničku. Důležité jsou i praktické dovednosti, jako držení tužky, vystřižení obrázku nůžkami, nebo zavázat si tkaničky u bot, umět se samo obléknout a pod.

Dělají rodiče chybu, když na předškolní děti kladou vysoké nároky a chtějí, aby u zápisu četly, nebo počítaly?
To je rozhodně předčasné. Řada rodičů chybuje v tom, že dítě přetěžuje, nebo dokonce školou straší. Měli by se svým předškolákem jednat  v klidu, žádné zbytečné učení před zápisem.

Spíše než to, co dítě umí, je třeba posoudit, jak je schopné se přizpůsobit nárokům školy. Jinými slovy, u zápisu jde o školní zralost.

Dítě, které s ní má problémy, ve škole může narazit, protože se neumí soustředit, má problémy s výslovností, kvůli nevyvinuté jemné motorice mu nejde psaní, není zvyklé na pravidelný režim.