V některých chvílích by měl jít stud stranou. Vyšetření prostaty je důležité a vede k odhalení mnoha případných zdravotních komplikací.

Zabýváme se problémem prostaty a rakovinou prostaty, můžete číst náš serál článků:

Lékař provádí obvykle řadu vyšetření k ozřejmění příčin obtíží a vysvětlení příznaků dolních močových cest (tzv. LUTS). Stejně je tomu u jakýchkoli obtíží s močením. Příznaky totiž nemusejí souviset jen se zvětšenou prostatou. Lékaře bude zajímat tzv. anamnéza, provede fyzikální vyšetření, odběr moči, krve a některá zobrazovací vyšetření (ultrazvuk nebo rentgenové vyšetření). Kromě potíží s močením se ale bude zaměřovat i na nález případného karcinomu prostaty.

prostata

Anamnéza

Lékař bude zjišťovat všechny údaje o zdravotních problémech, prodělaných operacích a úrazech, také se cílenými dotazy zaměří na aktuální příznaky.

Dopředu si lze připravit:

  •      seznam všech onemocnění, operací a úrazů
  •      seznam a dávky užívaných léků
  •      popis životního stylu (strava, pohyb atd.)
  •      popis aktuálních příznaků močových cest

Lékař obvykle využije i údajů z krátkých dotazníků zaměřený na zjištění obtíží s močením (tzv. IPSS) nebo na potíže s erekcí (tzv. IIEF-5 test).

Textové pole: Odpovězte si na otázky: 1. Jak často jste měl v posledním měsíci pocit, že se vám po vymočení úplně nevyprázdnil močový měchýř? 2. Jak často jste se musel v posledním měsíci znovu vymočit dříve než za dvě hodiny po vymočení? 3. Jak často jste za poslední měsíc močil přerušovaně (tj. proud moči se zastavil a znovu obnovil)? 4. Jak často jste za poslední měsíc měl potíže s udržením moči poté, co jste ucítil potřebu? 5. Jak často jste měl za poslední měsíc oslabený proud moči? 6. Jak často jste musel za poslední měsíc tlačit, abyste začal močit? 7. Kolikrát jste musel za poslední měsíc v průměru za noc vstát a jít se vymočit? 8. Kdybyste měl strávit zbytek svého života s takovými potížemi s močením, jaké máte dnes, jak byste se cítil?

Průběh vyšetření prostaty

Kromě všeobecného vyšetření lékař také hledá:

  •          přeplnění močového měchýře
  •          poškození kůže na penisu a šourku
  •          výtok z močové trubice (příznak infekce)
  •          abnormality penisu, šourku a varlat
  •          nádorová onemocnění

per.JPGKromě toho lékař provádí vyšetření per rectum (vyšetření prostaty konečníkem, známé také jako digitální rektální vyšetření (DRE)). Jedná se o nebolestivé vyšetření, které je součástí základního fyzikálního vyšetření a mělo by být prováděno pravidelně i v ordinaci praktického lékaře. Lékař prstem vyšetřuje velikost, tvar a konzistenci prostaty. Při karcinomu nachází dle rozsahu postižení nerovnosti na povrchu žlázy, její konzistence je tuhá až kamenná, nemusí být patrné ohraničení, někdy lékař hmatá splývající hrubou, tuhou tkáň. To je již karcinom velmi pokročilý. Dosti často, především u malých karcinomů a velké žlázy, je palpační nález zcela v mezích normy. Je třeba dalších vyšetření.

 

Vyšetření moče

Vyšetření může prokázat infekci močových cest, přítomnost krve nebo podezření na nádor močového měchýře.

Vyšetření krve

Pro stanovení správné diagnózy se obvykle odebírá krev k vyšetření některých parametrů:

•         PSA – prostatický specifický antigen, bílkovina, kterou produkuje tkáň prostaty – její zvýšená hladina může znamenat, že je prostata postižena zánětem nebo ale také nádorem a je nutné další vyšetření. Běžné používání PSA umožnilo záchyt karcinomu v časných fázích růstu (karcinom lokalizovaný na žlázu). S věkem hodnoty PSA stoupají asi o 1 ng/ml za dekádu. Při pravidelném (obvykle ročním) sledování může pomoci i dynamika nárůstu hladiny PSA. Vzhledem k produkci PSA i normálním epitelem je brána v úvahu i velikost prostaty měřená sonograficky. Vyšetření je prováděno u mužů nad 50 let a jako hraniční hodnota je považována koncentrace 4 ng/ml.

•         kontrolní vyšetření krve na funkce ledvin (urea, kreatinin, kyselina močová)

Rakovina prostaty. Odborné informace nabízí Online klinika.

Rakovina prostaty je samozřejmě závažné onemocnění a je mu třeba věnovat plnou pozornost a snahu. Na druhou stranu má dnes lékařská věda již dostatečně účinné prostředky, aby Vám často zajistila poměrně dlouhý a plný život. Takový, na jaký jste doposud byli zvyklí. U většiny případů, zejména při včasné diagnóze často platí:

Informace, které vám chceme doporučit:

Pokud vás toto smutné téma zajímá, potřebujete se v něm orientovat, zeptat se odborníků, navštivte stránky http://www.rakovinaprostaty.org/

Čtěte také:

Reklama