K prvním jarním návštěvníkům květů patří čmeláci. Je-li chladné jaro, jsou často jedinými opylovači ovocných stromů.

Zatímco včely pracují teprve až při teplotě 12 °C, čmeláci létají už při 3 °C. A protože jsou větší než včely, přenesou také podstatně víc pylu.

ČmeláčekNavíc čmeláci častěji mění navštěvované stromy a ovocná zahrada nebo sad jsou pro ně zvlášť oblíbeným prostředím.

Chcete-li tyto pilné pomocníky přilákat do svého sadu, vysázejte v blízkosti časně kvetoucí keře. Vhodný je například dřín (Cornus mas), líska obecná (Corylus avellana), vilín (Hamamelis) a vrba jíva (Salix caprea).

Lákadlem pro čmeláky jsou také příležitostná hnízdiště. V bohatě strukturované zahradě si najdou staré myší díry nebo hromady dřeva či kamení, které jsou pro ně cenným přirozeným prostorem pro hnízdění.

Pokud u vás v zahradě chybějí, můžete sami vybudovat různá pomocná hnízdiště (podle odborné literatury). V obchodech s včelařskými potřebami také bývají speciální modely malých čmeláčích úlů. Při jejich umísťování dbejte na to, aby nebyly vystaveny žhavému slunci, ale ani v hlubokém stínu. Vstupní vchod má být umístěn buď k východu, nebo k jihu.

Čmelák zemní (Bombus terrestris L.) je nejznámějším druhem našich čmeláků.  V hmyzí říši (řád blanokřídlí) patří k nejoblíbenějším druhům a jeho žihadla se nemusíte bát. Na rozdíl od včel, vos a sršní jej čmeláci používají velmi zřídka. Čmelák má oválné černé tělo se žlutohnědými pruhy, na zadečku je bílý. Žije v koloniích podobně jako včely. Svá hnízda si ale staví pod zemí. Dělnice měří okolo 16 mm, matka 25 mm.

Krom toho, že se čmelák řadí mezi první jarní opylovače a zásadně se stará o budoucí úrodu ovocných stromů, je také důležitým opylovačem jetelových kultur. V České republice patří čmelák zemní mezi chráněné živočišné druhy.

Reklama